01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 3

12
Mar
2019
15:00
WYCHOWANIE FIZYCZNE i EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

98.Jak radzić sobie w dobie zagrożeń terrorystycznych?

Miejsce: MODN w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19
98. Jak radzić sobie w dobie zagrożeń terrorystycznych? Adresat: Nauczyciele EDB, wychowawcy, zainteresowani [...]
14
Mar
2019
15:00
WYCHOWANIE FIZYCZNE i EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

99.Jak przygotować szkołę do sytuacji zagrożenia terrorystycznego?

Miejsce: MODN w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19
99. Jak przygotować szkołę do sytuacji zagrożenia terrorystycznego? Adresat: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, [...]
04
Kwi
2019
15:00
WYCHOWANIE FIZYCZNE i EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Fotografia na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa

Miejsce: MODN w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19  |  Miejscowość: Opole
Fotografia na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa Adresat: Nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych Treści: Historia [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.