Seminarium przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta Opola

13.01.2020 r. w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta Opola, które poprowadziła pani Eileen Crowley. Podczas spotkania poruszano takie zagadnienia jak gospodarka cyrkulacyjna  i działalność tzw. ReUżytkowni. Wskazywano również miejsca, które mają powstać   w niedalekiej przyszłości w naszym mieście, gdzie używanym rzeczom i przedmiotom nadamy drugie życie. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu podczas spotkania reprezentowały dyrektor Małgorzata Szeląg i konsultantka Zofia Kalinowska.

Realizacja Międzynarodowego Programu URBACT

14 stycznia 2020 roku w naszym ośrodku gościliśmy panią Eileen Crowley z Irlandii - przedstawicielkę międzynarodowego programu URBACT, w którym uczestniczy miasto Opole, oraz przedstawicieli Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Aglomeracji Opolskiej. Goście brali udział w lekcji otwartej dla przedszkolaków pt.: Krótka historia papieru - jeden dzień z życia kartki. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały szereg zadań związanych  z umiejętnością segregacji odpadów, dowiedziały się, w jaki sposób powstaje papier, ile razy możemy go powtórnie przetworzyć, czym jest makulatura i co z niej powstaje. Zajęcia te miały na celu pokazanie dzieciom i dorosłym, że segregacja zaczyna się w domu, jest łatwa i nie zajmuje dużo czasu, a wykorzystanie odpadów i nadanie im drugiego życia przynosi ogromne korzyści. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały prace plastyczne pt. Moje recyklingowe drzewko, natomiast „dorośli goście” mieli okazję nauczyć się techniki czerpania papieru, poznać sposoby ponownego użycia np. butelek.

Eileen Crowley bardzo podobały się zajęcia. Była pod ogromnym wrażeniem pracowni oraz pomocy dydaktycznych, które stworzyliśmy sami (gra MODN-e rady na odpady, karty Piotruś z Muchą Odpaduchą, zeszyt metodyczny Segregacja odpadów w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Przykłady rozwiązań metodycznych).

Zajęcia warsztatowe dla dorosłych poprowadziły konsultantki MODN - Helena Jasińska i Zofia Kalinowska.

XIV FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ„ŚPIEWAJMY RAZEM” 24-25 lutego 2020

f1Już po raz czternasty w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu spotkali się uczniowie wszystkich typów szkół obdarzeni zarówno umiejętnościami językowymi, jak i wokalnymi. O medale w kolorach złota, srebra i brązu oraz pamiątkowe statuetki w kształcie nuty walczyło 60 solistów, 16 duetów, 3 trio oraz 12 zespołów, ogółem ok. 200 uczestników.

W tym roku uczniowie prezentowali wybrane piosenki w kilku językach obcych – dominowały język angielski i niemiecki, ale pojawiły się również piosenki w języku francuskim, czeskim, portugalskim, ukraińskim, a nawet w języku aborygenów. Niektórzy z wykonawców akompaniowali sobie na własnych instrumentach, innym towarzyszyli tancerze, dzięki czemu festiwal nabrał charakteru wspaniałego widowiska muzycznego.

Dla nauczycieli-opiekunów konkurs był też, jak zwykle, nie tylko wyzwaniem, ale także znakomitą okazją do wymiany doświadczeń.

Jury – obradujące w składzie: dr Stefania Jagło, konsultant MODN, p. Grażyna Dudek, nauczyciel języka niemieckiego, p. Iwona Jakimów, nauczyciel języka angielskiego, p. Halina Brodziak, nauczyciel muzyki – oceniało poprawność językową, umiejętności muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny występu. Decyzją jury na szczególne wyróżnienie i pamiątkowe statuetki zasłużyli uczniowie z Praszki: zespół EMERGE i zespół GRAND, przygotowane przez p. Anetę Bagińską.

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy razem” niezmiennie od czternastu lat jest wspólnym przedsięwzięciem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z O. I. w Opolu oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów muzycznych!

Już dziś zapraszamy na przyszłoroczny – jubileuszowy XV FPO.

Organizatorzy festiwalu:

Grażyna Dudek, Halina Brodziak, Stefania Jagło

Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego w Dobrodzieniu

         W listopadzie 2019 r.  odbyło się spotkanie w ramach drugiej edycji Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego w Dobrodzieniu. Celem warsztatów była  wymiana doświadczeń oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozy, terapii oraz zajęć dydaktycznych w pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

           Nauczyciele Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, z udziałem pani dyrektor Joanny Kaczorowskiej, zaprezentowali dwie lekcje pokazowe: Rytmy polskie i afrykańskie (prowadzący pan Bogdan Chyra) oraz Moja ulubiona piosenka (prowadzący pani Monika Babij). Doradca metodyczny Wiktoria Waloszek przeprowadziła konferencję przedmiotowo metodyczną pt. Nowoczesne metody i formy pracy w kształceniu specjalnym. Lekcje pokazowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników warsztatów. Pomoce dydaktyczne w postaci bębnów afrykańskich djembe i dundun oraz ciekawa scenografia do układu scenicznego z bajek Kraina lodu i Mam tę moc wprawiły w zachwyt biorących czynny udział w zajęciach nauczycieli.

           Zastosowane metody organizowania i rozwijania działalności artystycznej stworzyły młodzieży okazję do prezentowania umiejętności nabytych podczas lekcji. Było to autentyczne muzykowanie przed publicznością: śpiew, gra na instrumentach afrykańskich oraz prezentacje ruchowo–taneczne.

Miejski Konkurs Plastyczny „ Nie uwalniaj Dżina z butelki”

W ramach projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ogłosił  konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych  Miasta Opola pt. „Nie uwalniaj Dżina z butelki”. Głównym celem konkursu było w promowanie zdrowego stylu życia z dala od nałogów.

Przedmiotem konkursu było przygotowanie przez uczniów klas szóstych i siódmych opolskich szkół podstawowych plakatów tematycznie związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu. Wpłynęło ponad 50 prac.

Jury w składzie: Jolanta Fąfrowicz, Bartosz Zacharewicz, Barbara  Kemska-Guga przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Maria Kostrzewa  – PSP 14

II miejsce Marta Popów  – PSP 29

II miejsce Zlatoslava Zapolska – PSP 21

III miejsce Aleksandra Urban – PSP 14

III miejsce Hanna Sasim – PSP 9

Wyróżnienia

 1. Marcin Kawałko – PSP 9
 2. Marianna Wiechecka – PSP 26
 3. Zofia Sikora – PSP 14
 4. Agata Lisowska – PSP 14
 5. Aurelia Tiszbierek – PSP 24
 6. Kostiantyn Derevianko  – PSP 8
 7. Kodrina Jusico – PSP 15

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 19.12.2019 r.  w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Gratulacje laureatom składali: Pan Janusz Berdzik – wicedyrektor MODN, Pani Jolanta Fąfrowicz – nauczyciel konsultant ds. nauczycieli języka polskiego oraz Pani Bożena Grębowiec - konsultant ds. wychowawczych, pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Zwycięzcy nie kryli radości z otrzymanych nagród zakupionych ze środków  Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

I Regionalna Konferencja Edukacyjna dla pracowników samorządowych

20 listopada 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się I Regionalna Konferencja Edukacyjna dla pracowników samorządowych. Uroczystego otwarcia dokonały dyrektor MODN – pani Małgorzata Szeląg i naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi – pani Iwona Kowalczuk. Konferencję swoją obecnością zaszczycił wiceprezydent Miasta Opola pan Przemysław Zych. W czasie jej trwania usłyszeliśmy wiele interesujących wykładów dotyczących takich tematów, jak: gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce, funkcjonowanie laboratorium segregacji odpadów w MODN, formy edukacji ekologicznej w gminach na terenie województwa opolskiego. Prelegentami byli m.in.: dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, dr Józef Szewczyk, mgr inż. Dariusz Kudryński, mgr Iwona Kowalczuk, mgr Helena Jasińska, mgr Zofia Kalinowska.

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty, które przeprowadziły panie Helena Jasińska, Zofia Kalinowska, Magdalena Bolech, Elżbieta Gabor oraz Małgorzata Jeżyk. Uczestnicy tych zajęć m.in. czerpali papier, dekorowali butelki metodą decoupage, a także wykonywali ekotorebki na zakupy.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że uczestniczyło w niej ponad siedemdziesięciu przedstawicieli samorządów województwa opolskiego.

Segreguję, bo środowisko szanuję

18 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego przebiegającego pod hasłem  „Segreguję, bo środowisko szanuję.” Jego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i uczniów związanej z właściwą segregacją i utylizacją odpadów, uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska, a także rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Ogółem w konkursie wzięło udział 76 uczestników – uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Opola i województwa opolskiego. Ich prace oceniło jury, które obradowało w składzie:

 1. Zofia Kalinowska – konsultant nauczycieli ekologii i ochrony środowiska
 2. Beata Bujak – konsultant nauczycieli chemii
 3. Bartosz Zacharewicz – konsultant nauczycieli informatyki
 4. Sławomir Górniak – konsultant nauczycieli informatyki
 5. Katarzyna Miernicka – doradca metodyczny, nauczyciel plastyki
 6. Helena Jasińska – konsultant nauczycieli biologii

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki i wyrównany poziom nadesłanych prac, jury przyznało 13 nagród głównych oraz 63 wyróżnienia, które wręczono podczas spotkania. Nagrody zostały zakupione ze środków Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Miasta Opola, który reprezentowała podczas podsumowania Pani Małgorzata Jeżyk. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych.

Wyjątkowe zajęcia otwarte z języka angielskiego

MODN w Opolu znalazł ciekawy sposób na wspieranie realizacji podstawy programowej w zakresie kształtowania postaw ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Od 2015 roku cyklicznie organizujemy zajęcia otwarte z języka angielskiego dla młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzi Amerykanin Jeff Hamblen - wykładowca języka angielskiego. Ciekawostkę stanowi fakt, że kiedy ogłaszamy kolejny termin zajęć, 200 miejsc znika w ciągu jednej godziny. Dotychczas w zajęciach wzięło udział ok. 1200 uczniów z Opolszczyzny oraz 100 nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym w dniu 16 grudnia 2019 r. odbyły się kolejne zajęcia otwarte. Tym razem pan Jeff Hamblen zaprosił młodzież z nauczycielami na  następujące wykłady:

 1. Kalifornia - stan, geografia, historia, wpływ na pozostałe stany USA,
 2. Amerykańskie Święta- rodzaje świąt, zwyczaje.

Na zajęcia przybyło 206 uczniów pod opieką 12 nauczycieli z 9 szkół. Wszyscy uczestnicy z zapartym tchem słuchali opowieści Jeffa, a na koniec uformowali kolejkę do zdjęć z naszym gościem.

Ewa Tarnawska

Finał 6. edycji Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie

Ponad 130 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski spotkało się w czwartek 5 grudnia 2019 r. w Opolu, by przystąpić do finałowego testu Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie, edycja 6. Polski alpinizm i himalaizm. Uczniowie biorący udział w finale zakwalifikowali się do niego z etapów szkolnych, w których brało udział prawie 1000 osób. Test finałowy liczył 36 pytań. Oprócz pytań otwartych i zamkniętych jedno pytanie miało charakter opisowy, refleksyjny. Tematyka dotyczyła alpinizmu i himalaizmu Polaków. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się również znajomością życia świętych oraz tekstów papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka.

Projekt ma nie tylko nauczyć tego, co dobre w sporcie, ale też wychować do wartości, które w nim drzemią. W naszym konkursie nagradzamy nie tylko uczniów, ale również szkoły oraz nauczycieli, którzy przygotowują młodzież do olimpiady.

Po etapie finałowym tradycyjnie odbyło się spotkanie z gościem specjalnym, którym w tym roku był Krzysztof Wielicki - legenda alpinizmu i himalaizmu. Nasz gość bardzo długo rozdawał autografy oraz odpowiadał na indywidualne pytania, a młodzież z wielką radością robiła sobie zdjęcia z tym niesamowitym człowiekiem gór, bo Krzysztof Wielicki to zdecydowanie wielki człowiek, podążający za swoją pasją i robiący rzeczy, o których inni marzą.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu t 133 testów wyłoniła 35 laureatów konkursu 6. edycji Olimpiady Wiedzy Wartości w Sporcie.