Konferencja Wyzwania XXI wieku – odpowiedzialność, szacunek i współpraca.

Konferencja Wyzwania XXI wieku – odpowiedzialność, szacunek i współpraca.

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Miejska Biblioteka Publiczna byli organizatorami konferencji Wyzwania XXI wieku – odpowiedzialność, szacunek i współpraca, która odbyła się 1 października 2013 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Honorowym patronatem objęła konferencję Pani Halina Bilik, Opolski Kurator Oświaty.

Uczestniczyliśmy w Opolskim Salonie Maturzystów

Uczestniczyliśmy w Opolskim Salonie Maturzystów

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu uczestniczył w VI Opolskim Salonie Maturzystów, który 20 września 2013 roku zwyczajowo na Politechnice Opolskiej zorganizował tygodnik „Perspektywy”. W ramach salonu uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych mogli się zapoznać z ofertą wyższych uczelni z terenu całego kraju na rok akademicki 2014/2015, zasadami kwalifikacji i zdawania matury oraz propozycjami wydawnictw publikacji skierowanych do maturzystów.
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na swoim stoisku informował nauczycieli o swojej ofercie szkoleniowej oraz sprzedawał swoje publikacje dydaktyczne i metodyczne. Szczególnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli cieszyła się publikacja autorstwa Marii Romanowskiej „Udowodnij, że … Przykładowe zadania maturalne z matematyki. Zakres podstawowy i rozszerzony” (ISBN 978-83-62687-27-5).

G.P.

Treść już wkrótce

Treść już wkrótce.