Kształcenie branżowe

W dniu 27 maja 2019 r. w auli MODN zostało przeprowadzone szkolenie adresowane do dyrektorów, nauczycieli i doradców zawodowych szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego.

Szkolenie prowadziła mgr inż. Bożena Mayer-Gawron, autorka wielu projektów międzynarodowych adresowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, wicedyrektorka Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Szkolenie zorganizowała Halina Bilik – główny specjalista ds. szkolnictwa zawodowego w MODN.

W przedstawionych prezentacjach Pani Mayer-Gawron przybliżyła zmiany w kształceniu branżowym, które zostaną wprowadzone do szkół od 1 września 2019 r.

Ponadto przedstawiła ABC kształcenia branżowego, tzn. branże zawodowe, klasyfikacje zawodów szkolnictwa branżowego, zawody pomocnicze. Omówiła staże zawodowe dla uczniów i szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Odpowiadała na liczne pytania zadawane przez dyrektorów i nauczycieli w trakcie szkolenia, w tym omówiła, jakie zmiany należy wprowadzić w aneksie do arkusza organizacyjnego szkół na rok szkolny 2019/2020 w związku z nowymi podstawami programowymi dot. kształcenia w szkolnictwie branżowym.

W szkoleniu brało udział 48 uczestników z miasta Opola i wielu miejscowości spoza Opola.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nagrodzili brawami prowadzącą szkolenie. Prezentacje po zakończeniu szkolenia zostały udostępnione uczestnikom do wykorzystania.

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola w naszym ośrodku

13 czerwca 2019 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola. Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji Pan Aleksander Iszczuk, który powitał radnych, pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opole z Panią dr Irena Koszyk - naczelnikiem Wydziału - na czele oraz Panią Małgorzatę Szeląg - dyrektor MODN wraz z pracownikami. Przewodniczący Komisji podziękował za zaproszenie, wyjaśnił cel zorganizowania posiedzenia komisji w siedzibie MODN i poprosił dyrekcję o przedstawienie specyfiki pracy ośrodka. Pani dyrektor Małgorzata Szeląg szczegółowo opowiedziała o charakterze pracy pracowników MODN, ofercie skierowanej do dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, zasięgu terytorialnym pracy ośrodka, współpracy z wieloma organami prowadzącymi szkoły oraz wspólnych przedsięwzięciach z innymi placówkami wsparcia na terenie miasta Opole, m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Domem Kultury, Centrum Kształcenia Praktycznego. Przedstawiona została również oferta MODN skierowana do uczniów opolskich szkół i omówiono różnorodność zajęć prowadzonych w Pracowni Nauk Przyrodniczych. Wspomniano również o prowadzonych zajęciach dla tegorocznych maturzystów z języka polskiego czy fizyki. Duże zainteresowanie wzbudziły informacje na temat współpracy MODN z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Opole mająca na celu edukację najmłodszych obywateli miasta w zakresie wrażliwości na ochronę środowiska naturalnego. W ramach tej współpracy m.in. opracowano zeszyt metodyczny Segregacja odpadów zaczyna się w domu oraz stworzono ścieżkę edukacyjną przed siedzibą ośrodka. Szczególną uwagę Pani dyrektor zwróciła na podejmowane działania w ramach doskonalenia języków obcych, począwszy od prowadzonych kursów językowych dla nauczycieli z języków angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, a skończywszy na organizacji certyfikowanych egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Języków Obcych: PEARSON i TOEFLiBT. Następnie członkowie komisji zadawali pytania dotyczące pracy MODN oraz potrzeb związanych z działalnością i po krótkiej dyskusji rozpoczęli zwiedzanie pracowni Ośrodka, rozpoczynając od nowo utworzonej artystycznej Galerii M. Po zakończeniu zwiedzania radni udali się do opolskiego ratusza w celu kontynuacji pracy komisji.

O pierwszej pomocy …

W roku szkolnym 2018/2019 dużym powodzeniem cieszyła się forma doskonalenia „ABC pierwszej pomocy”. Szkolenia przeprowadzano na terenie całego województwa. Zorganizowano 31 form, w których uczestniczyło 313 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i placówek.

Szkolenia prowadzili konsultanci Grzegorz Pielak i Janusz Berdzik, którzy w roku 2018 uzyskali tytuł zawodowy ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Doskonalenie odbywało się z wykorzystaniem takich pomocy, jak: defibrylatory treningowe, fantomy, aplikacja QCPR Instructor, kamizelka Act Fast Anti Choking Trainer. Szkolenia odbywały się w małych grupach (do 12 osób) i zawsze były prowadzone przez dwóch ratowników.

W kończącym się roku szkolnym zorganizowano jedną edycję „Szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Forma obejmowała 36 godzin wykładów i zajęć praktycznych, a zakończyła się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Kolejnych ośmiu nauczycieli uzyskało kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy.

Warsztatowe formy z zakresu pierwszej pomocy były także prowadzone w ramach działalności Pracowni Nauk Przyrodniczych. Uczestniczący w nich przedszkolaki i nastolatkowie ćwiczyli zachowanie w takich trudnych sytuacjach, jak: skaleczenie, utrata przytomności czy zadławienie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Seminarium Dydaktyków i Nauczycieli Historii

Rocznice wielu znaczeń 1919 – 1939 – 1989. Czy odrobione lekcje historii?

W dn. 23 – 24. 05.2019 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Seminarium Dydaktyków i Nauczycieli Historii Rocznice wielu znaczeń 1919 – 1939 – 1989. Czy odrobione lekcje historii?, której współorganizatorem był Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konferencja przeprowadzona została w kooperacji z Urzędem Marszałkowskim w Opolu, Instytutem Historii UO,  Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Opolu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz III Liceum Ogólnokształcącym w Opolu.

Konferencji honorowego patronatu udzielili: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Rafał Bartek oraz rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. Jej głównym celem było przedstawienie aktualnego stanu badań nad: 100. rocznicą traktatu wersalskiego, 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 30. rocznicą wyborów czerwcowych.

Niezwykle aktualna problematyka konferencji zgromadziła wielu znakomitych prelegentów z licznych ośrodków naukowych w Polsce. Ogółem wygłoszonych zostało 30 dwudziestominutowych referatów, które bardzo dobrze integrują się z rocznicowymi obchodami. Wystąpienia, obok ściśle historycznych, dotyczyły również współczesnego, wieloaspektowego odbioru wspomnianych wydarzeń oraz ich refleksji  we współczesnej pamięci i edukacji historycznej.

W dn. 23. 05.2019 r. konferencja odbywała się w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, a 24.05.2019 w auli Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnictwo w konferencji było bezpłatne.

Nowy Jork – czyli USA dla początkujących

„Nowy Jork – czyli USA dla początkujących” to temat kolejnego spotkania w ramach Klubu Twórczego Nauczyciela prowadzonego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu, które odbyło się 14 maja 2019 roku.

Nauczyciel konsultant Grzegorz Pielak, w związku z zaproszeniem Ryszarda Drucha i jego DRUCH Studio Gallery w Trenton (New Jersey), w sierpniu 2018 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Konsultant współpracuje z Ryszardem Druchem - pochodzącym z Opola plastykiem, żyjącym i tworzącym w Stanach Zjednoczonych od 2011 roku. Od tego czasu do dzisiaj Panowie zorganizowali kilkadziesiąt warsztatów plastycznych dla uczniów i nauczycieli z terenu Opola i województwa opolskiego.

Grzegorz Pielak był gościem 176 Salonu Artystycznego w Druch Studio Gallery w Trenton, w ramach którego pokazał multimedialną prezentację „Gruzja moja miłość”. W trakcie wizyty konsultant MODN odwiedził m. in. Waszyngton, Filadelfię, Baltimor, Atlantic City oraz Princeton. Swoją podróż zakończył w Nowym Jorku, gdzie spędził bardzo aktywne 10 dni. W swojej prezentacji szukał odpowiedzi na takie pytania, jak: czy w Nowym Jorku trzeba znać język angielski? co to znaczy tani nocleg? czy trudno się poruszać nowojorskim metrem? czy każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie? czy Nowy Jork to miasto, które nigdy nie zasypia? Autor prezentacji w trakcie pobytu w Nowym Jorku odwiedził klika muzeów, oglądał najlepszych tenisistów świata uczestniczących w turnieju z cyklu Wielkiego Szlema, czyli US Open, przeszedł cały High Line Park, zgubił się w Central Parku, jeździł rowerem po Piątej Alei, spacerował po centrum Harlemu, zastanawiał się, gdzie Diego Rivera namalował mural z portretem Lenina.

Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

W dniach 8-11 lutego w Opolu odbyła się XXVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pt.: „Matematyka przyszłością”. Siedmiuset nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej podczas czterech dni miało okazję wzięcia udziału w ponad 130 warsztatach i wykładach dotyczących zmian z systemie egzaminów zewnętrznych. Poruszano również tematykę związaną ze stosowaniem najnowszych rozwiązań metodycznych na lekcjach matematyki. Nie zabrakło również czasu na poznanie atrakcji turystycznych miasta Opola.

Inauguracja konferencji odbyła się w auli Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Gości powitał m.in Prezydent Miasta Opola - pan Arkadiusz Wiśniewski. Wykład inauguracyjny pt.: „Praktyczne aspekty wiedzy na temat działania i rozwoju mózgu w okresie szkolnym" wygłosił dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego. Podczas kolejnych dwóch dni uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w gościnnych murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu.                                                                             Zakończenie konferencji miało miejsce w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, który był głównym partnerem merytorycznym.

Uczestnicy konferencji wyjechali z Opola zachwyceni pięknem miasta, gościnnością mieszkańców, ale przede wszystkim zadowoleni z wysokiego merytorycznego poziomu konferencji. 

Nowoczesne technologie na lekcjach wychowania fizycznego

Nasz ośrodek był organizatorem VI Opolskiej Konferencji Nauczycieli Wychowania Fizycznego. Konferencja, w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty, odbyła się w piątek 30 listopada 2018 roku.

Gościem specjalnym konferencji była dr hab. Dorota Groffik, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, która wygłosiła wykład „Zastosowanie platformy internetowej Indares w programie szkolnego wychowania fizycznego". Celem wystąpienia było przedstawienie możliwości wykorzystania platformy Indares (International Database for Research and Educational Support) w programie szkolnego wychowania fizycznego na rożnych etapach edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy ucznia i/lub klasy przez nauczyciela, jak również realizacji wybranych treści edukacji zdrowotnej.

Doktor Ryszard Marcinów, pracownik naukowy Politechniki Opolskiej, przedstawił zagadnienie „Ocena i monitorowanie wybranych komponentów sprawności fizycznej w wychowaniu fizycznym i sporcie. Kolejny Prelegent Jarosław Cieśliński, nauczyciel wychowania fizycznego i dyrektor PSP nr 11 w Opolu, w swoim wystąpieniu analizował problem „Smartfon – szansa czy zagrożenie?”.

Konsultant MODN w Opolu, wybitny rowerzysta Janusz Berdzik, bazując na swoich podróżniczych doświadczeniach wygłosił wykład „Edge Touring – przykład możliwości w szkolnej turystyce rowerowej”.

Panel „Każdy ma w sobie mistrza - rola i znaczenie mediów w kreowaniu wizerunku oraz wzmocnienia pozytywnej postawy w treningu młodego ucznia-sportowca” z udziałem dziennikarki Polskiego Radia w Opolu redaktor Agnieszki Pospiszyl poprowadził konsultant Grzegorz Pielak.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach podstawowych

Rzeczywistość społeczna i ekonomiczna, w której obecnie żyjemy, staje się coraz bardziej niepewna i skomplikowana. W takich warunkach poradnictwo zawodowe jest zmuszone wykraczać poza granice orientacji zawodowej i proponować uczniom formy i sposoby samodzielnego kreowania własnej przyszłości. Przemyślany i właściwie dobrany zestaw zajęć warsztatowych szkolnego doradcy zawodowego, a także propozycja działań dodatkowych w zakresie doradztwa zawodowego znacznie ułatwia samemu doradcy, jak również innym nauczycielom-wychowawcom, przebieg procesu kształcenia młodzieży i realizowania zadań w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego.                                                    

Jako Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradcze w naszym społeczeństwie, a przede wszystkim w polskiej szkole. Z tego powodu staramy się proponować zróżnicowane formy aktywności w tym obszarze zarówno młodzieży, jak też szkolnym doradcom zawodowym, wychowawcom i innym nauczycielom odpowiedzialnym za realizację doradztwa zawodowego w danej placówce.

           Jednym z takich działań jest nawiązanie współpracy MODN z Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Placówek Oświatowych w Opolu. W ramach tej współpracy odbyło się szereg spotkań, które planowaliśmy w oparciu o bazę dydaktyczną CKP i z wykorzystaniem oferty pracowni zawodoznawczych.

W roku szkolnym 2018/2019 w CKP w Opolu odbyły się spotkania metodyczne MODN dla szkolnych doradców zawodowych związane z określaniem ważnych zadań doradczych w szkołach w świetle aktualnych przepisów. Ważnym aspektem tych spotkań była także współorganizacja konkursu wiedzy o zawodach, rynku edukacyjnym i rynku pracy zatytułowanego Edukacja dla potrzeb rynku pracy. Konkurs był zaplanowany dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych. Młodzież, po wypełnieniu testu zawodoznawczego dotyczącego znajomości oferty szkół zawodowych w mieście Opolu, w formie krótkiej prezentacji omawiała materiały dotyczące jednego wybranego zawodu.

          Konkurs Edukacja dla potrzeb rynku pracy odbył się 18 lutego 2019 r. i był  zorganizowany we współpracy MODN i CKP w Opolu. Miał na celu rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych kwalifikacjach, doskonaleniu umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek edukacyjnych i zawodowych, kształtowaniu umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przed szerokim gremium i podniesieniu świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Edyta Ciecierska

doradca metodyczny

szkolnych doradców zawodowych

MODN w Opolu

XIV Festiwal muzyczny „Mikrofon i Ty”

XIV Festiwal muzyczny „Mikrofon i Ty” już za nami. 14 maja br. o medale w kolorach złota, srebra i brązu, dyplomy i pamiątkowe statuetki w kształcie nuty walczyli uczniowie szkół podstawowych, 15 maja zaprezentowali się na scenie najstarsi uczestnicy – z ostatnich klas gimnazjalnych oraz licealiści. Ich opiekunowie za trud przygotowania dzieci i młodzieży do występów otrzymali pisemne podziękowania.

Jak co roku festiwal odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Karola Musioła, która wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu organizuje to wydarzenie. W jury zasiadały Panie Halina Brodziak i Grażyna Dudek reprezentujące szkołę oraz dr Stefania Jagło z MODN.

W ciągu 2 dni w szkolnej auli można było usłyszeć 32 solistów, 5 duetów, 1 trio oraz 10 zespołów.  W sumie ok. 100 wykonawców ze szkół Opola oraz województwa, którzy dostarczyli wspaniałych wrażeń publiczności reagującej bardzo żywo na kolejne występy. Jak zwykle festiwal był też dla nauczycieli-opiekunów nie tylko wyzwaniem, ale także znakomitą okazją do wymiany doświadczeń.

Warto podkreślić, że tradycyjnie już wśród debiutantów pojawiły się również osoby, którym, tak jak i konkursowi, przybywa lat, przechodzą z grupy młodszych uczestników do starszych, następnie ze szkoły podstawowej do gimnazjum, do liceum czy technikum, a jednocześnie – co najważniejsze – w tym czasie rozwijają się artystycznie, o czym świadczą coraz dojrzalsze, doskonalsze interpretacje wykonywanych przez nich piosenek.

Przy wyrównanym, bardzo wysokim poziomie wokalnym, często połączonym z umiejętnościami instrumentalnymi wykonawców, na szczególne wyróżnienie i pamiątkową statuetkę zdaniem jury zasłużyli:

Lena Oszek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 z Opola – jedna z najmłodszych uczestniczek festiwalu – za postawienie wysokiej poprzeczki dla wszystkich uczestników konkursu;

Wiktor Zieliński z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 z Opola za rewelacyjne wykonanie piosenki „Dziwny jest ten świat”;

zespół wokalny GRAND z Praszki za brawurowe, wielogłosowe wykonanie utworu „Ratujmy świat”.

Dodatkową nagrodą dla laureatów Festiwalu „Mikrofon i Ty” będzie możliwość wystąpienia przed szerszą publicznością podczas dorocznej Gali Opolskich Ogrodów Talentów.