Matematyka – nowe wyzwania

   W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele matematyki szkół średnich przygotowują się do pracy z uczniami szkół podstawowych, którzy 1 września 2019 roku przejdą na wyższy etap edukacji.

   Dla matematyków szkół ponadpodstawowych oznacza to nową podstawę programową, nowe programy nauczania i podręczniki oraz pracę z absolwentami szkół podstawowych, czyli uczniami na innym etapie rozwoju emocjonalnego i psychicznego.

   Dlatego spotkania z nauczycielami (konferencje, warsztaty oraz lekcje otwarte) zostały nakierowane na omawiane zagadnień związanych z nadchodzącą zmianą. Przeprowadzono cykl spotkań związanych ze zmianami, jakie czekają nauczycieli od września 2019:

 • KONFERENCJE:
 • Nowa a stara podstawa programowa z matematyki na wszystkich etapach kształcenia,
 • O czym warto wiedzieć przed 1.09.2019, aby skutecznie uczyć matematyki?
 • WARSZTATY:
 • Podstawa programowa na wszystkich etapach kształcenia,
 • Samokształcenie ucznia na lekcjach i w domu,
 • Szlakiem rozumowania ucznia w zadaniach typu „Udowodnij, że..."
 • LEKCJE OTWARTE:
 • Zadania na dowodzenie – geometria,
 • Zadania na dowodzenie – algebra,
 • Czy dowodzenie jest trudne?
 • KONSULTACJE ZBIOROWE:
 • Zadania na dowodzenie.

Ponadto zadbano o rozwój kluczowych kompetencji w zakresie e-edukacji nauczycieli matematyki, prowadząc zajęcia:

 • WARSZTATY: Jak wykorzystać możliwości programu Corinth na lekcjach matematyki?
 • KONSULTACJE ZBIOROWE: Odkryć, zrozumieć, zastosować matematykę.

    Wyjątkowym wydarzeniem stał się projekt Wybitni matematycy w ubiegłym stuleciu realizowany przez nauczyciela-konsultanta Marię Romanowską z uczniami klas drugich (matematyczno-informatycznej i humanistycznej). Projekt kończyły warsztaty dla nauczycieli matematyki, podczas których zaprezentowano sylwetki wybitnych polskich matematyków. Szczególnie podkreślono ich osiągnięcia oraz wkład w rozwój matematyki i nauki światowej. Cześć prezentacji została poświęcona enigmie i jej wpływowi na współczesne osiągnięcia informatyki. Omówiono szkoły matematyki: lwowską, warszawską i poznańską.

Maria Romanowska

Dorota Nowak

Zajęcia dla maturzystów z fizyki

W roku szkolnym 2018/2019 zainicjowane zostały zajęcia dla opolskich maturzystów z fizyki. Na spotkaniach uczniowie szkół średnich, a przede wszystkim maturzyści, mają okazję rozwiązywać problemy często poruszane w zadaniach egzaminacyjnych. Zajęcia mają formę wspólnego wykonywania doświadczeń oraz rozwiązywania zadań związanych z wybranymi tematami. Celem zajęć jest rozwój zainteresowań uczniów ukierunkowanych na nauki ścisłe i inżynierskie.

Centrum egzaminacyjne TOEFL iBT w MODN

 

   Od dwóch lat, na podstawie umowy pomiędzy partnerem amerykańskim i MODN w Opolu, w naszym ośrodku działa certyfikowane przez Educational Testing Service (ETS) Centrum Egzaminacyjne TOEFL iBT.

   ETS jest amerykańską instytucją non profit, która od 70 lat realizuje misję polegającą na podnoszeniu jakości i równości dostępu do edukacji poprzez tworzenie bezstronnych, rzetelnych, obiektywnych narzędzi pomiaru kompetencji (opartych na badaniach i spełniających najwyższe standardy jakości). ETS przygotowuje, przeprowadza i ocenia ponad 50 milionów testów rocznie (the TOEFL® and TOEIC® tests, the GRE® General and Subject Tests i the Praxis® tests) w 180 krajach w ponad 9 000 centrach egzaminacyjnych na całym świecie. ETS otrzymało certyfikat ISO (the International Organization for Standardization) za utrzymywanie najwyższych standardów jakości.

   Test TOEFL iBT® mierzy umiejętność użycia i rozumienia języka angielskiego na poziomie uniwersyteckim i stanowi przepustkę na studia w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji akademickich i agencji rządowych. W przypadku potwierdzania kwalifikacji polskich nauczycieli test TOEFL® jest uznawany z następującymi wynikami:

Podstawowa znajomość języka: Test of English as a Foreign Language (TOEFL®) – wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt.

Zaawansowana znajomość języka: Test of English as a Foreign Language (TOEFL®) – wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt.

Biegła znajomość języka: Test of English as a Foreign Language (TOEFL®) – wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt.

   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r. poz. 426).

   Sesje egzaminacyjne w MODN odbywają się kilkakrotnie w ciągu roku, a ich częstotliwość zależy bezpośrednio od liczby kandydatów. Największym zainteresowaniem cieszą się sesje jesienne i zimowe (do końca grudnia) ze względu na końcowy termin składania dokumentów na uczelniach amerykańskich. W egzaminach administrowanych przez nasz ośrodek biorą udział kandydaci z całej Polski i zza granicy.

   Ośrodek egzaminacyjny prowadzony jest przez panią Alicję Wujec-Kaczmarek pełniącą funkcję administratora oraz panią Małgorzatę Kupis-Wielgus pełniącą funkcję proktora. Szkolenia prowadzone przez organizatora przygotowały obie panie nie tylko do obsługi egzaminów pod kątem technicznym, ale i proceduralnym. Przepisy egzaminacyjne są bardzo wymagające, co jest związane z zapewnieniem zdającym komfortu oraz zagwarantowaniem wysokiej rzetelności samych egzaminów.

IV Śląskie Forum Historyczne

W dniach 26-27 października 2018 roku konsultant MODN – Helga Bieniusa uczestniczyła w IV Śląskim Forum Historycznym zorganizowanym przez werbistę o. Henryka Kałużę w Domu Misyjnym Dobrego Pasterza w Nysie. To swoiste sympozjum popularnonaukowe zgromadziło ponad 30 miłośników historii Śląska, którzy mieli przyjemność wysłuchać min. wykładu mgr H. Bieniusy pt. Dzieje rodu von Gaschin w zarysie ilustrowanego prezentacją multimedialną i podkreślającego znaczenie tego rodu w księstwie opolsko-raciborskim w XVII i XVIII wieku.  

O bezpieczeństwie w górach

Nauczyciele konsultanci - Grzegorz Pielak i Janusz Berdzik - doskonalili się w zakresie organizacji bezpiecznej turystyki w górach i terenach wyżynnych. Kurs odbył się w marcu 2019 roku na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uczestnicy zakwaterowani byli w schronisku nad Morskim Okiem, gdzie także miały miejsce wykłady i warsztaty. Zajęcia terenowe odbywały się na stokach Szpiglasowego Wierchu, Żlebu Mnichowego, Cubryny, progu Czarnego Stawu, buli pod Rysami i Niżnich Rysów. Jednym z wykładowców był pochodzący z Opola himalaista, uczestnik programu Polski Himalaizm Zimowy i wyprawy na ośmiotysięcznik Makalu. W tym samym czasie nad Morskim Okiem odbywał się obóz unifikacyjny uczestników polskiej wyprawy na drugi szczyt świata K2. Nasi konsultanci mieli okazję rozmawiać z takimi gwiazdami światowego himalaizmu jak Adam Bielecki czy Rafał Fronia.

Kooperatywne formy i metody pracy na lekcji, czyli jak sprawić, aby wszyscy się uczyli

Kooperatywne nauczanie nie jest koncepcją nową. Od kilkudziesięciu lat teoretycy i praktycy czynią starania, aby metody kooperatywnego nauczania znalazły coraz szerszy krąg odbiorców.

Aktywność wszystkich uczniów na lekcji, współpraca – pozytywna współzależność i indywidualna odpowiedzialność, wspierająca interakcja, refleksja i ewaluacja procesu uczenia się – to główne filary kooperatywnego uczenia się.

W ramach Szkoły Doradztwa MODN, 11 marca 2019 r. doradcy poznali założenia podejścia kooperatywnego w praktyce. Warsztaty przygotowała i prowadziła Małgorzata Kupis-Wielgus.

Warsztaty dla nauczycieli „Programowanie dla najmłodszych”

Nowoczesne technologie to przyszłość i należy z nich korzystać. W ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami na terenie województwa opolskiego, 11 marca w Przedszkolu nr 51 w Opolu Sławomir Górniak i Bartosz Zacharewicz przeprowadzili warsztaty z programowania. Prezentując zabawy wykorzystujące elementy kodowania, starali się wskazać, jak powinien wyglądać pierwszy krok przedszkolaków w świat nowoczesnych technologii.

„Neverending Story” Nieprzerwana działalność centrum egzaminacyjnego PEARSON w MODN

Już po raz drugi w historii MODN przeprowadziliśmy egzaminy na certyfikat Pearson Test of English na poziomie B2. W dniu 16 czerwca 2018 r. do egzaminu podeszło 12 kandydatek. Wszystkie były nauczycielkami edukacji przedszkolnej, starającymi się o zdobycie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w swoich grupach przedszkolnych.

Egzamin składa się z dwóch części. Część pisemna sprawdza rozumienie ze słuchu, czytanie oraz pisanie. Część ustna, która trwa 7 minut, składa się z następujących umiejętności: rozmowy z egzaminatorem, opisu obrazków, uczestnictwa w dyskusji oraz udziału w role-play.

W połowie sierpnia 2018 r. z Londynu przyszły wyniki, które sprawiły radość 10 uczestniczkom, wśród których aż 5 odebrało certyfikaty z wyróżnieniem.

Zajęcia z robotyki dla młodych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu

W roku szkolnym 2018/19 nawiązaliśmy współpracę ze szkołami działającymi przy opolskich szpitalach. Dzięki temu mogliśmy poprowadzić zajęcia z robotyki i kodowania dla osób, które nie są w stanie nas odwiedzić w Pracowni Nauk Przyrodniczych. W grudniu odwiedziliśmy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Oddział Pediatrii z zajęciami z kodowania i robotyki dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Dzieci sterowały robotami DOC-em oraz Ozobotem, uczyły się programować, doskonaląc umiejętności z zakresu matematyki i informatyki.

W styczniu odwiedziliśmy Oddział Neurologii dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu. Młodzi pacjenci uczyli się programować i sterować robotem mBot oraz Ozobotem. Najwięcej radości i emocji wzbudził jednak mini turniej piłki nożnej robotów. Uczniowie sterowali zaprogramowanymi robotami, starając się strzelić gola przeciwnej drużynie.  W kolejnej części zajęć dzieci poznawały możliwości Ozobota. Tworzyli skomplikowane trasy i pętle wspomagające naukę logicznego myślenia i algorytmiki.