01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

IMG 4164W poniedziałek 17 grudnia 2018 roku w ramach wewnętrznego szkolenia Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych seminarium „Wielokulturowość Śląska Opolskiego szansą na integrację międzyprzedmiotową”. Seminarium odbyło się na terenie dwóch miast Opolszczyzny, a mianowicie Prudnika i Głuchołaz.
Moduł I. zrealizowano w miejscu szczególnym - na terenie cmentarza żydowskiego w Prudniku przy ulicy Kolejowej. Kirkut powstał w roku 1860. Do dzisiaj zachowało się około 140 nagrobków. Szczególną uwagę zwracają groby rodzin Fränklów i Pinkusów. To właśnie dzieje tych dwóch rodów stały się pretekstem do przeprowadzenia zajęć o znaczeniu tzw. pamięci zbiorowej mieszkańców miast śląskich oraz dziedzictwie kulturalnym, społecznym i ekonomicznym żydowskich mieszkańców Śląska. W ramach zajęć zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania dziejów Fränklów i Pinkusów jako studium przypadku oraz szansę na integrację przedmiotową.
Kolejne dwa moduły szkolenia zrealizowano w Głuchołazach. W ramach części szkolenia pt. „Organizacja i bezpieczeństwo turystyki szkolnej” omówiono zmiany w przepisach prawa oświatowego w zakresie turystyki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i procedur bezpieczeństwa. Moduł III to prezentacja projektu „Korona Gór Opolszczyzny”, różnorodne formy integracji przedmiotowej na przykładzie Gór Opawskich i zajęcia międzyprzedmiotowe na terenie Góry Chrobrego (wykorzystano następujące dyscypliny: historia, geografia, przyroda, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie).
Zajęcia poprowadzili nauczyciele konsultanci Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Janusz Berdzik i Grzegorz Pielak.

W dniu 15 listopada 2018 roku w Klubie Twórczego Nauczyciela odbyły się biało-czerwone warsztaty artystyczne. Temat spotkania wyznaczyła rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Prowadząca spotkanie doradca metodyczny Wiktoria Waloszek przedstawiła naszym klubowiczkom historyczne okoliczności powstania kotylionów. Następnie wszystkie Panie, śpiewając patriotyczne pieśni, wykonały biało-czerwone kokardy narodowe, którymi udekorowały swoje ubrania. Potem rozpoczęły się tańce, wśród których oczywiście nie mogło zabraknąć poloneza i trojaka.

Ten dzień na pewno długo zapamiętamy!

            26 października 2018 w Klubie Twórczego Nauczyciela odbyły się warsztaty kosmetyczne, których celem było pokazanie, jak ważna jest dbałość o zdrowie i kondycję cery w każdym wieku, a tym samym dbałość o dobre samopoczucie. By świetnie się czuć i pięknie wyglądać, niezbędne jest wyrobienie sobie codziennego nawyku – aż tyle i tylko tyle.

            W czasie warsztatów uczestniczki zdobyły wiedzę na temat cery dojrzałej oraz poznały pięć kroków codziennej o nią dbałości. Następnie mogły zastosować te kroki w praktyce, skorzystać z profesjonalnej pomocy w doborze podkładu, jak również poznać i wypróbować kosmetyki.

            Warsztaty poprowadziła Katarzyna Miernicka – doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego, która w tym dniu wystąpiła w charakterze doradcy zdrowia i piękna.

23 listopada 2018 r. w ramach Klubu Twórczego Nauczyciela odbyły się warsztaty gier i zabaw, czyli „Gry i zabawy naszych mam i babć. Jak się bawić z wnuczkiem?”. Na początku uczestniczki wymieniły się własnymi doświadczeniami związanymi z ciekawymi sposobami spędzania czasu z pociechami swoich dzieci. Rozmawiały o tym, w co wnuczęta lubią najbardziej się bawić, co robią, gdy pogoda nie pozwala na wyjście z domu, jak babcie mądrze zagospodarowują dzieciom czas. Następnie, wykonując ćwiczenia, Panie poznały w praktyce nie tylko takie zabawy ruchowe, jak: tor przeszkód, kapsle, „zośka” czy „gdzie jest ukryty skarb?”, ale również zabawy plastyczne (obraz impresjonistyczny wykonywany farbą i pastą do zębów, wspólny portret, „co wyjdzie z moich rączek”) oraz zabawy rozwijające wyobraźnię i logiczne myślenie: kalambury, pacynkowy wywiad, teatrzyk, kółka matematyczne.

Na pewno był to przyjemny powrót do czasu dzieciństwa, bo aby móc myśleć i bawić się jak dziecko, trzeba najpierw w sobie odnaleźć i ożywić „własne wewnętrzne dziecko”.

Zajęcia poprowadziła Katarzyna Miernicka – doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego.

Ponad 330 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski spotkało się w poniedziałek 10 grudnia 2018 r. w Opolu, by przystąpić do finałowego testu wiedzy o wartościach w sporcie oraz o skokach narciarskich. Uczniowie biorący udział w finale zakwalifikowali się do niego z etapów szkolnych, w których brało udział ponad 100 szkół ponadgimnazjalnych.

Test finałowy liczył 35 pytań. Oprócz pytań otwartych i zamkniętych jedno pytanie miało charakter opisowy, refleksyjny. Tematyka dotyczyła historii skoków narciarskich oraz życiorysów polskich skoczków. Uczestnicy „Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie” musieli wykazać się również znajomością życia św. Bernarda z Aosty, patrona narciarzy jak również rożnymi tekstami, w których poruszana została rola sportu papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka. Tegoroczna edycja projektu nawiązuje również do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, podkreślając rolę sportu w tym wydarzeniu. Cieszymy się również z faktu, że nasz konkurs został objęty ministerialnym patronatem „Niepodległa - stulecie odzyskania niepodległości”.

Ten projekt ma nie tylko nauczyć tego, co dobre w sporcie, ale też wychować do wartości, które w nim drzemią. W naszym konkursie nagradzamy nie tylko uczniów, ale również szkoły, które reprezentują, oraz nauczycieli, którzy przygotowują swoich uczniów. Po etapie finałowym tradycyjnie odbyło się spotkanie z gościem specjalnym, którym w tym roku był mistrz świata i mistrz olimpijski z Sapporo - Wojciech Fortuna. Nasz gość bardzo długo rozdawał autografy oraz odpowiadał na indywidualne pytania, a młodzież z wielką radością robiła sobie zdjęcie z legendą skoków narciarskich.

Po sprawdzeniu testów komisja konkursowa wyłoniła 61 najlepszych uczniów 5 edycji konkursu „Olimpiady Wiedzy Wartości w Sporcie”.

18 grudnia 2018 w Auli Politechniki Opolskiej, przy ulicy Prószkowskiej 76, odbyła się Konferencja: „Motywacja w sporcie, edukacji i w życiu” połączona z wręczenie nagród laureatom, nauczycielom i szkołom biorącym udział w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie – 5 edycja: skoki narciarskie”.

Prelegentami konferencji byli m.in. ks. prof. Dariusz Krok z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Marcin Krawczyński z Gdańska, prof. Aleksandra Rogowska z Uniwersytetu Opolskiego. Po części naukowej miał miejsce panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: nauczyciel wychowania fizycznego z Dobrodzienia, zastępca prezydenta Opola Przemysław Zych - ojciec Magdy, reprezentantki Polski w short tracku oraz Jakub Kot: trener skoczków narciarskich wraz z młodymi skoczkami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Na zakonczenie odbyła się gala wręczenia nagród w projekcie „Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie”.

 

 

W dniu 17.11.2018r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyły się warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji językowych na podstawie technik systemu: Edukacja przez ruch oraz wspieranie rozwoju aktywności językowej dzieci i uczniów.
Gościliśmy Panią Dorotę Dziamską, autorkę podstawy programowej wychowania przedszkolnego i klas 1-3. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodą dynamicznych obrazów jako propozycji zajęć edukacyjno-terapeutycznych dzieci na poziomie przedszkolnym, klas 1-3 oraz w kształceniu specjalnym. Problemy w rozwoju językowym współczesnych dzieci i uczniów, takie jak: zaniedbania środowiskowe, problemy logopedyczne, mowa odmedialna były punktem wyjścia do wspólnej dyskusji.

Uczestnicy zapoznali się z nowoczesnym zapisem konspektu zajęć edukacyjno- terapeutycznych z wykorzystaniem metody dynamicznych obrazów, który jest adekwatny do koncepcji pedagogicznej zawartej w nowej podstawie programowej. Zasady komunikacji werbalnej z dzieckiem Janusza Korczaka, ich praktyczne wykorzystanie w metodzie dynamicznych obrazów (analiza koła – diagramu) uwidoczniły systemowe rozwiązania w procesie terapii logopedycznej dzieci i uczniów.

Nauczyciele w trakcie ewaluacji potwierdzili konieczność cyklicznych spotkań w drodze rozwijania swoich kompetencji. Opracowane szczegółowe konspekty zawierające m.in. scenariusze poszczególnych kinezjologicznych zabaw dydaktyczno-terapeutycznych stały się podstawą do tworzenia artystycznych i kreatywnych zadań edukacyjnych.

Wiktoria Waloszek

kierownik szkolenia

 

 

konkursu organizowanego przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Kuratorium Oświaty w Opolu,

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola,

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu,

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego,

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe,

Naukowe Koło Pedagogów.

 Konkurs  odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego -Andrzeja Buły.

     Jury na swoim posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2018 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zenona Jasińskiego ustaliło co następuje: na konkurs wpłynęło: 2 prezentacje przygotowane przez uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, 5 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych (klasy VIII i kl. III gimnazjum) i 3 prezentacje przygotowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu 26.11.2018 r. gościli jedenastu nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych województwa opolskiego. Było to pierwsze spotkanie w ramach Opolskiego Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego. Program obejmował obserwacje wzorcowych lekcji pokazowych:

  1. Praca z uczniem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - zespoły rewalidacyjno - wychowawcze.
  2. Praca z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Praca z uczniem z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
  4. Zajęcia rozwijające kreatywność i komunikowanie się.
  5. Praca z uczniem z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
  6. Zajęcia indywidualne z uczniem.

Uczestnicy Forum byli pod ogromnym wrażeniem pracy nauczycieli prowadzących lekcje pokazowe oraz rozwiązań organizacyjnych. Zwrócili uwagę w trakcie ewaluacji na pracę, która została włożona wcześniej, by móc pracować z uczniami na tak wysokim poziomie. Istotnym elementem lekcji było wykorzystanie TIK oraz aktywnych metod pracy.

 

Lapbooki na lekcji języka niemieckiego

Metoda pracy z lapbookiem na lekcji języka niemieckiego miała swoją premierę w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w dniu 29 października 2018 roku.

lapbooki to małe papierowe książeczki zawierające ruchome elementy: kieszonki, karteczki, małe książeczki, harmonijki, składane kwadraty, trójkąty, serca, kwiaty… Możliwości jest bardzo dużo. Uczniowie lubiący „papierowe składanki” nie będą mieli kłopotów – pozostali również. Do każdego składanego elementu lapbooka są wzory, według których wszyscy mogą wykonać wybraną część.

Cele pracy tą metodą są zawsze związane z wybranym tematem. Przygotowanie książeczki – w zależności od tematu – wymaga od ucznia umiejętności wykorzystania swojej wiedzy, pomaga również tę wiedzę porządkować, systematyzować i pogłębiać, a interaktywne elementy sprawiają, że prezentacja wiedzy staje się atrakcyjna.

Uczestnicy szkolenia, po zapoznaniu się z elementami składowymi lapbooków i kolejnymi krokami pracy z interaktywną książeczką na lekcji języka niemieckiego, wykonali z zaangażowaniem własne lapbooki na wybrany przez siebie temat. Każdy z uczestników otrzymał również od prowadzącej minibooka ze słownictwem dla nauczyciela potrzebnym do pracy tą metodą oraz szablony z pomysłami na kolejne lapbooki.

Szkolenie przygotowała i prowadziła Małgorzata Kupis-Wielgus.