01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Taniec to lekarstwo na wiele chorób i zły nastrój, a także sposób na wszechstronny rozwój. Dzieci uwielbiają ten rodzaj ruchu, dlatego tańczą swobodnie i uczą się tańca w przedszkolu.
Okazję do publicznego prezentowania swoich umiejętności oraz podziwiania tego, co potrafią inni, stwarza im od trzech lat Przedszkole Publiczne nr 29 w Opolu, organizując Festiwal Tańca Przedszkolaków.
Impreza jest objęta patronatem Prezydenta Miasta Opola, NTO oraz TVP Opole, a gościny małym tancerzom udziela, tradycyjnie już, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Na scenie MODN 19 marca 2019 r. wystąpiło ponad sto dzieci z 13 opolskich przedszkoli. Członkowie jury wysoko ocenili wszystkie taneczne popisy grup, dlatego każde dziecko i każde przedszkole biorące udział w festiwalu organizatorzy nagrodzili upominkami oraz dyplomami.
Agnieszka Zielińska, PP 29
Stefania Jagło, MODN

 

Olimpiada to wspólne przedsięwzięcie Przedszkola Publicznego nr 3 i Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu objęte patronatem Prezydenta Miasta Opola, realizowane przy wsparciu organizacyjnym Uniwersytetu Opolskiego.

W tym roku 12 marca w auli MODN z zadaniami matematycznymi zmierzyły się 33 dwuosobowe drużyny z Opola. Dzieci wykazały się logicznym myśleniem i umiejętnością współdziałania, pracowały bardzo sprawnie i potrafiły poradzić sobie z presją czasu. Wszystkie odniosły sukces – bo tym była niewątpliwie nominacja do reprezentowania macierzystego przedszkola przypieczętowana pamiątkowym medalem, dyplomem i upominkami.

Na zwycięzców czekały także piękne puchary z ozdobami w kolorze złota, srebra i brązu. Otrzymały je odpowiednio drużyny z Akademii Kinder Centrum, Przedszkola Publicznego nr 26 i Przedszkola Publicznego nr 43.

Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom oraz nauczycielkom, które mocno trzymały kciuki za swoje dzieci.

Stefania Jagło

Już po raz trzynasty w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, w którym uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz wokalnymi.

Organizatorami konkursu są niezmiennie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z O. I. w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki obcojęzycznej, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Bardzo ważnym zadaniem festiwalu jest również motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez piosenkę.

W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane piosenki indywidualnie, w duetach lub zespołowo w dwóch językach obcych: angielskim i niemieckim. W pierwszym dniu konkursu, tj. 06 lutego, występowali uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV - VII, zaś drugiego dnia na scenie prezentowali się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich.

Oceny wystąpień pod kątem poprawności językowej, umiejętności muzycznych oraz ogólnego wyrazu artystycznego wykonywanej piosenki dokonało jury w następującym składzie:

  1. Małgorzata Kupis-Wielgus – konsultant MODN ds. nauczycieli języka niemieckiego DaM i DaF
  2. Daria Włodarczyk-Chruszcz – nauczyciel języka francuskiego w PG nr 1, PG nr 5 i PLO nr 8 w Opolu
  3. Joanna Waleska – pracownik naukowy Biblioteki Austriackiej w Opolu
  4. Grażyna Dudek – nauczyciel języka niemieckiego w PG nr 1 i PSP nr 5 w Opolu
  5. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki w PSP nr 5 w Opolu

Jury przyznało uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. W zależności od przyznanego miejsca uczniowie otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale: złote, srebrne i brązowe. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do festiwalu.

Uczestnikami festiwalu byli uczniowie szkół podstawowych z Opola: PSP nr 1, 2, 5, 9, 10, 11, 16, 20, 29, 30, 32, 33; oraz spoza Opola: z Antoniowa, Grodkowa, Grabiny, Wawelna, Krapkowic, Kolnicy, Niemodlina, Ozimka, Dańca, Dębskiej Kuźni, Domecka, Raszowej, Strzelec Opolskich, Polskiej Nowej Wsi i Brzegu.

W kategorii gimnazjum wystąpili uczniowie: PG 1 z Opola oraz z Zespołu Szkół z Dębskiej Kuźni i Rudnik.

Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowali uczniowie następujących szkół z Opola: PLO II, III, V, VIII, IX oraz z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

W festiwalu wzięło udział 60 solistów, 16 duetów, 10 zespołów, w sumie ok. 180 wykonawców.

Po raz kolejny festiwal okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, duże umiejętności językowe oraz wspaniałe zdolności muzyczne. Uczestnicy tegorocznego festiwalu potwierdzili, że muzyka łączy pokolenia, przełamuje bariery językowe, likwiduje uprzedzenia i łamie stereotypy, przywraca nadzieję i dodaje energii.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów muzycznych!

Organizatorzy festiwalu:

Grażyna Dudek, Halina Brodziak, Stefania Jagło

IMG 4164W poniedziałek 17 grudnia 2018 roku w ramach wewnętrznego szkolenia Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych seminarium „Wielokulturowość Śląska Opolskiego szansą na integrację międzyprzedmiotową”. Seminarium odbyło się na terenie dwóch miast Opolszczyzny, a mianowicie Prudnika i Głuchołaz.
Moduł I. zrealizowano w miejscu szczególnym - na terenie cmentarza żydowskiego w Prudniku przy ulicy Kolejowej. Kirkut powstał w roku 1860. Do dzisiaj zachowało się około 140 nagrobków. Szczególną uwagę zwracają groby rodzin Fränklów i Pinkusów. To właśnie dzieje tych dwóch rodów stały się pretekstem do przeprowadzenia zajęć o znaczeniu tzw. pamięci zbiorowej mieszkańców miast śląskich oraz dziedzictwie kulturalnym, społecznym i ekonomicznym żydowskich mieszkańców Śląska. W ramach zajęć zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania dziejów Fränklów i Pinkusów jako studium przypadku oraz szansę na integrację przedmiotową.
Kolejne dwa moduły szkolenia zrealizowano w Głuchołazach. W ramach części szkolenia pt. „Organizacja i bezpieczeństwo turystyki szkolnej” omówiono zmiany w przepisach prawa oświatowego w zakresie turystyki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i procedur bezpieczeństwa. Moduł III to prezentacja projektu „Korona Gór Opolszczyzny”, różnorodne formy integracji przedmiotowej na przykładzie Gór Opawskich i zajęcia międzyprzedmiotowe na terenie Góry Chrobrego (wykorzystano następujące dyscypliny: historia, geografia, przyroda, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie).
Zajęcia poprowadzili nauczyciele konsultanci Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Janusz Berdzik i Grzegorz Pielak.

W dniu 15 listopada 2018 roku w Klubie Twórczego Nauczyciela odbyły się biało-czerwone warsztaty artystyczne. Temat spotkania wyznaczyła rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Prowadząca spotkanie doradca metodyczny Wiktoria Waloszek przedstawiła naszym klubowiczkom historyczne okoliczności powstania kotylionów. Następnie wszystkie Panie, śpiewając patriotyczne pieśni, wykonały biało-czerwone kokardy narodowe, którymi udekorowały swoje ubrania. Potem rozpoczęły się tańce, wśród których oczywiście nie mogło zabraknąć poloneza i trojaka.

Ten dzień na pewno długo zapamiętamy!

            26 października 2018 w Klubie Twórczego Nauczyciela odbyły się warsztaty kosmetyczne, których celem było pokazanie, jak ważna jest dbałość o zdrowie i kondycję cery w każdym wieku, a tym samym dbałość o dobre samopoczucie. By świetnie się czuć i pięknie wyglądać, niezbędne jest wyrobienie sobie codziennego nawyku – aż tyle i tylko tyle.

            W czasie warsztatów uczestniczki zdobyły wiedzę na temat cery dojrzałej oraz poznały pięć kroków codziennej o nią dbałości. Następnie mogły zastosować te kroki w praktyce, skorzystać z profesjonalnej pomocy w doborze podkładu, jak również poznać i wypróbować kosmetyki.

            Warsztaty poprowadziła Katarzyna Miernicka – doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego, która w tym dniu wystąpiła w charakterze doradcy zdrowia i piękna.

23 listopada 2018 r. w ramach Klubu Twórczego Nauczyciela odbyły się warsztaty gier i zabaw, czyli „Gry i zabawy naszych mam i babć. Jak się bawić z wnuczkiem?”. Na początku uczestniczki wymieniły się własnymi doświadczeniami związanymi z ciekawymi sposobami spędzania czasu z pociechami swoich dzieci. Rozmawiały o tym, w co wnuczęta lubią najbardziej się bawić, co robią, gdy pogoda nie pozwala na wyjście z domu, jak babcie mądrze zagospodarowują dzieciom czas. Następnie, wykonując ćwiczenia, Panie poznały w praktyce nie tylko takie zabawy ruchowe, jak: tor przeszkód, kapsle, „zośka” czy „gdzie jest ukryty skarb?”, ale również zabawy plastyczne (obraz impresjonistyczny wykonywany farbą i pastą do zębów, wspólny portret, „co wyjdzie z moich rączek”) oraz zabawy rozwijające wyobraźnię i logiczne myślenie: kalambury, pacynkowy wywiad, teatrzyk, kółka matematyczne.

Na pewno był to przyjemny powrót do czasu dzieciństwa, bo aby móc myśleć i bawić się jak dziecko, trzeba najpierw w sobie odnaleźć i ożywić „własne wewnętrzne dziecko”.

Zajęcia poprowadziła Katarzyna Miernicka – doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego.

Ponad 330 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski spotkało się w poniedziałek 10 grudnia 2018 r. w Opolu, by przystąpić do finałowego testu wiedzy o wartościach w sporcie oraz o skokach narciarskich. Uczniowie biorący udział w finale zakwalifikowali się do niego z etapów szkolnych, w których brało udział ponad 100 szkół ponadgimnazjalnych.

Test finałowy liczył 35 pytań. Oprócz pytań otwartych i zamkniętych jedno pytanie miało charakter opisowy, refleksyjny. Tematyka dotyczyła historii skoków narciarskich oraz życiorysów polskich skoczków. Uczestnicy „Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie” musieli wykazać się również znajomością życia św. Bernarda z Aosty, patrona narciarzy jak również rożnymi tekstami, w których poruszana została rola sportu papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka. Tegoroczna edycja projektu nawiązuje również do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, podkreślając rolę sportu w tym wydarzeniu. Cieszymy się również z faktu, że nasz konkurs został objęty ministerialnym patronatem „Niepodległa - stulecie odzyskania niepodległości”.

Ten projekt ma nie tylko nauczyć tego, co dobre w sporcie, ale też wychować do wartości, które w nim drzemią. W naszym konkursie nagradzamy nie tylko uczniów, ale również szkoły, które reprezentują, oraz nauczycieli, którzy przygotowują swoich uczniów. Po etapie finałowym tradycyjnie odbyło się spotkanie z gościem specjalnym, którym w tym roku był mistrz świata i mistrz olimpijski z Sapporo - Wojciech Fortuna. Nasz gość bardzo długo rozdawał autografy oraz odpowiadał na indywidualne pytania, a młodzież z wielką radością robiła sobie zdjęcie z legendą skoków narciarskich.

Po sprawdzeniu testów komisja konkursowa wyłoniła 61 najlepszych uczniów 5 edycji konkursu „Olimpiady Wiedzy Wartości w Sporcie”.

18 grudnia 2018 w Auli Politechniki Opolskiej, przy ulicy Prószkowskiej 76, odbyła się Konferencja: „Motywacja w sporcie, edukacji i w życiu” połączona z wręczenie nagród laureatom, nauczycielom i szkołom biorącym udział w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie – 5 edycja: skoki narciarskie”.

Prelegentami konferencji byli m.in. ks. prof. Dariusz Krok z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Marcin Krawczyński z Gdańska, prof. Aleksandra Rogowska z Uniwersytetu Opolskiego. Po części naukowej miał miejsce panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: nauczyciel wychowania fizycznego z Dobrodzienia, zastępca prezydenta Opola Przemysław Zych - ojciec Magdy, reprezentantki Polski w short tracku oraz Jakub Kot: trener skoczków narciarskich wraz z młodymi skoczkami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Na zakonczenie odbyła się gala wręczenia nagród w projekcie „Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie”.

 

 

W dniu 17.11.2018r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyły się warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji językowych na podstawie technik systemu: Edukacja przez ruch oraz wspieranie rozwoju aktywności językowej dzieci i uczniów.
Gościliśmy Panią Dorotę Dziamską, autorkę podstawy programowej wychowania przedszkolnego i klas 1-3. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodą dynamicznych obrazów jako propozycji zajęć edukacyjno-terapeutycznych dzieci na poziomie przedszkolnym, klas 1-3 oraz w kształceniu specjalnym. Problemy w rozwoju językowym współczesnych dzieci i uczniów, takie jak: zaniedbania środowiskowe, problemy logopedyczne, mowa odmedialna były punktem wyjścia do wspólnej dyskusji.

Uczestnicy zapoznali się z nowoczesnym zapisem konspektu zajęć edukacyjno- terapeutycznych z wykorzystaniem metody dynamicznych obrazów, który jest adekwatny do koncepcji pedagogicznej zawartej w nowej podstawie programowej. Zasady komunikacji werbalnej z dzieckiem Janusza Korczaka, ich praktyczne wykorzystanie w metodzie dynamicznych obrazów (analiza koła – diagramu) uwidoczniły systemowe rozwiązania w procesie terapii logopedycznej dzieci i uczniów.

Nauczyciele w trakcie ewaluacji potwierdzili konieczność cyklicznych spotkań w drodze rozwijania swoich kompetencji. Opracowane szczegółowe konspekty zawierające m.in. scenariusze poszczególnych kinezjologicznych zabaw dydaktyczno-terapeutycznych stały się podstawą do tworzenia artystycznych i kreatywnych zadań edukacyjnych.

Wiktoria Waloszek

kierownik szkolenia