ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ NA TEMAT: Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów Edycja III - 2018

konkursu organizowanego przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Kuratorium Oświaty w Opolu,

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola,

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu,

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego,

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe,

Naukowe Koło Pedagogów.

 Konkurs  odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego -Andrzeja Buły.

     Jury na swoim posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2018 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zenona Jasińskiego ustaliło co następuje: na konkurs wpłynęło: 2 prezentacje przygotowane przez uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, 5 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych (klasy VIII i kl. III gimnazjum) i 3 prezentacje przygotowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Opolskie Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego

Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu 26.11.2018 r. gościli jedenastu nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych województwa opolskiego. Było to pierwsze spotkanie w ramach Opolskiego Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego. Program obejmował obserwacje wzorcowych lekcji pokazowych:

  1. Praca z uczniem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - zespoły rewalidacyjno - wychowawcze.
  2. Praca z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Praca z uczniem z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
  4. Zajęcia rozwijające kreatywność i komunikowanie się.
  5. Praca z uczniem z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
  6. Zajęcia indywidualne z uczniem.

Uczestnicy Forum byli pod ogromnym wrażeniem pracy nauczycieli prowadzących lekcje pokazowe oraz rozwiązań organizacyjnych. Zwrócili uwagę w trakcie ewaluacji na pracę, która została włożona wcześniej, by móc pracować z uczniami na tak wysokim poziomie. Istotnym elementem lekcji było wykorzystanie TIK oraz aktywnych metod pracy.

 

Das bin ich und das ist meine Welt! /To ja - a to mój świat!

Lapbooki na lekcji języka niemieckiego

Metoda pracy z lapbookiem na lekcji języka niemieckiego miała swoją premierę w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w dniu 29 października 2018 roku.

lapbooki to małe papierowe książeczki zawierające ruchome elementy: kieszonki, karteczki, małe książeczki, harmonijki, składane kwadraty, trójkąty, serca, kwiaty… Możliwości jest bardzo dużo. Uczniowie lubiący „papierowe składanki” nie będą mieli kłopotów – pozostali również. Do każdego składanego elementu lapbooka są wzory, według których wszyscy mogą wykonać wybraną część.

Cele pracy tą metodą są zawsze związane z wybranym tematem. Przygotowanie książeczki – w zależności od tematu – wymaga od ucznia umiejętności wykorzystania swojej wiedzy, pomaga również tę wiedzę porządkować, systematyzować i pogłębiać, a interaktywne elementy sprawiają, że prezentacja wiedzy staje się atrakcyjna.

Uczestnicy szkolenia, po zapoznaniu się z elementami składowymi lapbooków i kolejnymi krokami pracy z interaktywną książeczką na lekcji języka niemieckiego, wykonali z zaangażowaniem własne lapbooki na wybrany przez siebie temat. Każdy z uczestników otrzymał również od prowadzącej minibooka ze słownictwem dla nauczyciela potrzebnym do pracy tą metodą oraz szablony z pomysłami na kolejne lapbooki.

Szkolenie przygotowała i prowadziła Małgorzata Kupis-Wielgus.

 

Podsumowanie konkursu informatyczno-technicznego „Ozobot poznaje człowieka i Ziemię”.

19 czerwca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się podsumowanie konkursu informatyczno-technicznego „Ozobot poznaje człowieka i Ziemię”.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie gry planszowej, po której miał się poruszać OZOBOT, poznając różne zagadnienia związane z człowiekiem i Ziemią. Do projektu uczestnik mógł dołączyć karty, rebusy i inne elementy wzbogacające edukacyjny charakter całego zadania.

W konkursie wzięło udział 30 uczniów klas 1-5 szkół podstawowych z miasta Opola. Nadesłane na konkurs prace były bardzo ciekawe i pomysłowe. Wszystkie gry były przygotowane z dużą dbałością o każdy szczegół. Niektóre projekty zawierały również elementy przestrzenne, które znacząco podnosiły walory estetyczne i wizualne nadesłanych prac.

Pierwsze miejsce w grupie uczniów klas I-III uzyskały uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Opolu za pracę „Ozobot poznaje Opole”.

W grupie wiekowej klas IV-V jury konkursu przyznało trzy nagrody. Trzecie miejsce zajęła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu za pracę „Ozobot poznaje miasto”. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu za pracę „Ozobot poznaje muzykę”. Laureatami pierwszego miejsca zostali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 za pracę „Ozobot poznaje Świat”.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez MODN w Opolu oraz wydawnictwo Nowik. Najwyższe miejsca zostały uhonorowane robotami „Ozobot” ufundowanymi przez firmę Edusens. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Festyn ekologiczny

XIII FESTIWAL MUZYCZNY „MIKROFON I TY”

Inaugurując przygotowania do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, 23 maja 2018 r. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbyła się kolejna edycja Festiwalu Muzycznego „MIKROFON I TY”. Na scenie zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VII oraz gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich województwa opolskiego.

Głównym celem festiwalu, którego współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, jest popularyzacja i promocja polskiej piosenki, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami.

Wystąpienia uczestników oceniało jury w następującym składzie:
dr Stefania Jagło – konsultant MODN w Opolu
p. Martyna Sadowska – studentka muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
p. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w PG 1 i PSP 5 w Opolu oraz
p. Grażyna Dudek – nauczyciel PG 1 i PSP 5 w Opolu.

Jurorzy, wystawiając noty za umiejętności wokalne młodych artystów, brali pod uwagę dykcję, intonację, interpretację tekstu piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny występu. Uczestnikom przyznano miejsca I, II, III, dyplomy i pamiątkowe medale, a nauczyciele – opiekunowie uczniów – otrzymali pisemne podziękowania. Dodatkową nagrodą dla laureatów będzie możliwość wystąpienia przed liczną publicznością podczas V Gali Opolskich Ogrodów Talentów 2018, która odbędzie się 19 czerwca w Opolu.

W festiwalu „Mikrofon i Ty” wzięli udział reprezentanci następujących szkół podstawowych z Opola: nr 1, 5, 8, 9, 10, 14, 26, 29, 30, a także PSP z Dańca, Dębia, Dębskiej Kuźni, Dobrzenia Wielkiego, Głuchołaz, Graczy, Łubnian, Komorzna, Prószkowa, Ozimka i Wołczyna. W kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne byli to przedstawiciele gimnazjów nr 1 i nr 5 z Opola, liceów ogólnokształcących nr II, V, VIII i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu oraz uczniowie Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół z Wołczyna.

Na festiwalowej szkolnej scenie zaśpiewało ogółem 35 solistów, 7 duetów, 1 trio oraz 10 zespołów, w sumie ok. 100 wykonawców prezentujących bardzo wysoki poziom artystyczny oraz duże zdolności muzyczne.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom udanych występów oraz życzymy dalszych sukcesów muzycznych.

Organizatorzy festiwalu: Grażyna Dudek, Halina Brodziak i Stefania Jagło

Uroczysta gala podsumowująca diecezjalne konkursy

W dniu 17 maja 2018 roku w auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i podziękowań dla laureatów konkursów organizowanych w roku szkolnym 2017/18 przez Wydział Katechetyczny we współpracy z MODN.

W tym roku podczas gali nagrodzonych zostało 125 laureatów diecezjalnych konkursów wiedzy religijnej, konkursu artystycznego oraz zwycięzców etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej – Łódź 2018.

Tematyka tegorocznych konkursów diecezjalnych łączyła Pismo Święte z symbolem wiary naszej diecezji, jakim jest opolska katedra. Konkursy Żak i Gimnazjalista odbywały się pod wspólnym hasłem: „Słowo Boże i dziedzictwo ojców – Opolska Katedra”; DKWR dla Szkół Zawodowych (Branżowych) nosił tytuł: „Słowo Boże – Ewangelia Św. Marka”; hasło konkursu artystycznego: „Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej”, zaś temat Olimpiady Teologii Katolickiej brzmiał: „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”.

            W trakcie uroczystości odbyło się także podsumowanie plebiscytu „Bohater Katechezy” organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W tym roku pierwsze miejsce ex aequo zdobyli: Eliza Nowak, katechetka ucząca w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach oraz Adam Kała z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Specjalne wyróżnienie zostało przyznane Annie Kupińskiej – katechetce, która pracuje w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu.

Oprócz pamiątkowych dyplomów i podziękowań laureaci konkursów otrzymali m.in. koszulki, piłki i zdjęcia z autografem Jakuba Błaszczykowskiego oraz Łukasza Piszczka, fotografie z autografem Barbary Kurdej-Szatan, tablety, torby sportowe, plecaki, bluzy sportowe, kosmetyczki, gry planszowe, nagrody książkowe oraz wiele innych.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: ks. bp Rudolf Pierskała, Wiceprezydent Opola – p. Przemysław Zych, p. Bronisława Ogonowski - przedstawicielka Wydziału Oświaty, p. Joanna Wnuk - przedstawicielka Opolskiego Kuratorium Oświaty, Dyrektor MODN – p. Małgorzata Szeląg oraz Naczelnik Wydziału Sportu – p. Tomasz Lisiński. Podczas gali wystąpił Lukas Gogol - zwycięzca jubileuszowej edycji „Mam talent”.

Piłka ręczna tematem 4 edycji Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie

Tegoroczna 4. edycja projektu Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie nosiła temat: „Piłka ręczna”. Piłka ręczna to nie tylko trening fizyczny, który zwiększa ogólną sprawność i wydolność. Sport, a w tym piłka ręczna odgrywa także istotną rolę w kształtowaniu charakteru i życiowych postaw. Trener Reprezentacji Polski juniorów, jak również Gwardii Opole Rafał Kuptel na spotkaniu z młodzieżą powiedział: „Ci którzy mnie znają wiedzą, że zasady, które staram się wdrażać, to akcent kładziony na drużynę jako jednej rodziny. Najlepszym zawodnikiem Gwardii Opole jest zespół. Razem na boisku, ale też razem na co dzień.” Trudno być dobrym sportowcem tylko na boisku, jeśli na co dzień nie będzie się dobrym człowiekiem.

Tegoroczna olimpiada była rekordowa nie tylko pod względem liczby uczestników czy też szkół, ale z całym przekonaniem potwierdza się zdanie, że z konkursu o charakterze wojewódzkim, olimpiada stała się konkursem ogólnopolskim. Oprócz uczniów z naszego województwa w tym roku udział wzięli również uczniowie ze szkól ponadgimnazjalnych takich miast jak np.: Zabrze, Ząbkowice Śląskie, Wałbrzych, Dzierżoniów, Katowice, Wisła, Bytom, Częstochowa, Tarnowskie Góry, Zabrze, Wieluń, Żory, Gliwice, Racibórz, Lublin, Wałbrzych, Siemianowice Śląskie, Bielawa, Polanica Zdrój, Kłodzko, Walim, Płock, Myszków.

Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play” czy też „Stop zwolnieniom z WF-u” oraz w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rok szkoły w ruchu”.

Projekt przeznaczony był przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs polegał na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Pytania w teście ułożone zostały z zakresu wiadomości podanych w literaturze przedmiotu.

Celem 4. edycji projektu jest popularyzacja wartości tkwiących w sporcie (piłce ręcznej) wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ukazanie pedagogicznego i ewangelizacyjnego charakteru sportu,

Etap szkolny

14 listopada 2017 roku odbył się w całej Polsce etap szkolny konkursu, w którym wzięło udział ponad 1.400 uczniów z ponad 115 szkół ponadgimnazjalnych przy wsparciu ok. 150 nauczycieli.

Etap finałowy

400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski spotkało się w poniedziałek 4 grudnia 2017 r. w Opolu, by przystąpić do finałowego testu wiedzy o piłce ręcznej i wartościach w sporcie. Uczniowie biorący udział w finale zakwalifikowali się do niego z etapów szkolnych, w których brało udział ponad 110 szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka testu finałowego dotyczyła historii piłki ręcznej oraz życiorysów polskich zawodników. Uczestnicy „Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie” musieli wykazać się również znajomością życia bł. Piotra Jerzego Frassatiego, roli sportu w życiu papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka.

„W szkołach na etapie wewnątrzszkolnym wzięła udział imponująca liczba osób - ponad 1.400. To projekt, który ma nie tylko nauczyć tego, co dobre w sporcie, ale też wychować do wartości, które w nim drzemią. Nagradzamy nie tylko uczniów, ale również szkoły, które reprezentują. Chcemy docenić również nauczycieli, bo bez ich zaangażowania i mobilizacji uczniów nie byłoby tak dużej frekwencji. „Dziś aula wypełniła się ludźmi, którzy chcą zwyciężyć” – powiedział ks. Jerzy Kostorz, dyrektor Wydziału Katechetycznego w Opolu.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu testów wyłoniła 60 najlepszych uczniów 4. edycji konkursu „Olimpiady Wiedzy Wartości w Sporcie”.

Spotkanie z trenerem oraz piłkarzami Reprezentacji Polski oraz Gwardii Opole

Gośćmi finału byli trener Gwardii Opole Rafał Kuptel oraz zawodnicy kadry narodowej Adam Malcher i Antoni Łangowski. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Młodzież zadawała pytania dotyczące nie tylko sportu, ale również tego, jak w dzisiejszym sporcie nie zatracić ducha fair play. Trener Rafał Kuptel podkreślał, jak bardzo ważne są w życiu marzenia oraz to, żeby stawiać sobie cele i do nich dążyć, a bramkarz i kapitan reprezentacji Polski Adam Malcher podkreślał rolę kibiców i ich doping, który zawsze dodaje skrzydeł.

„W każdym meczu musimy walczyć o zwycięstwo, które w sporcie jest największą wartością, ale to wszystko musi opierać się na zasadach fair play” – powiedział trener Rafał Kuptel. „Każdy zawodnik, wchodząc po meczu do szatni, musi z pełnym przekonaniem powiedzieć: Trenerze, dałem z siebie wszystko”.

Trener Gwardii Opole podkreślał, że jeśli zawodnicy dadzą z siebie wszystko, to wynik jest wtedy zupełnie nieważny.

„W sporcie są takie mecze, które się wygrywa, ale są również takie spotkania, które się przegrywa. Dokładnie tak samo jak w codziennym życiu. Trzeba mieć w sobie dużo pokory wobec każdego rozgrywanego spotkania, trzeba umieć przełknąć gorycz porażki, trzeba cały czas myśleć pozytywnie. Tak jest w sporcie i tak jest w życiu” – powiedział bramkarz reprezentacji Polski Adam Malcher.

Zawodnicy wraz z trenerem bardzo długo rozdawali autografy oraz odpowiadali na indywidualne pytania, a młodzież z wielką radością robiła sobie zdjęcia z piłkarzami ręcznymi.

Konferencja

Istotnym etapem konkursu „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”, współorganizowanego z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, była konferencja naukowa.

12 grudnia 2017 w Auli Politechniki Opolskiej przy ulicy Prószkowskiej 76 odbyła się Konferencja: „Fair play w sporcie, edukacji i w życiu” połączona z wręczeniem nagród laureatom, nauczycielom i szkołom biorącym udział w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie – 4. edycja: piłka ręczna”.

Prelegentami konferencji byli m.in. ks. prof. Rajmund Porada z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Maciej Łuczak reprezentujący AWF w Poznaniu. Oprócz części naukowej miał miejsce panel dyskusyjny, a po nim odbyła się gala wręczenia nagród Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie. W tegorocznym konkursie nagrodzonych zostało 60 uczniów, 30 nauczycieli oraz 30 szkół.

Już teraz możemy zapowiedzieć, że w przyszłym roku szkolnym odbędzie się 5. edycja konkursu, której tematem będą skoki narciarskie.

 

Konferencja metodyczna MODN dla szkolnych doradców zawodowych na Politechnice Opolskiej

5 lutego 2018r. w budynku Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej odbyła się konferencja metodyczna szkolnych doradców zawodowych prowadzona przez Edytę Ciecierską, doradcę metodycznego szkolnych doradców zawodowych MODN, we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

W czasie spotkania został zaprezentowany międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, przy udziale 6 partnerów z 5 państw, w tym Politechniki Opolskiej i Universitat Autònoma de Barcelona z Katalonii, którego głównym celem jest wytworzenie narzędzi i systemu umożliwiającego określenie przyszłości zawodowej uczniów i studentów oraz oszacowanie prawdopodobieństwa rezultatu, z jakim dany uczeń bądź student ukończy swoją edukację.
Wyniki badań przeprowadzanych w czasie trwania projektu dostarczają również odpowiedzi na pytanie, jakie są tego przyczyny. Na spotkaniu zostały przedstawione ciekawe informacje, które szkolni doradcy zawodowi mogą wykorzystywać w swojej pracy z młodzieżą szkolną na wszystkich etapach kształcenia. Wśród prelegentów znaleźli się dr inż. Michał Podpora – adiunkt na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, pracujący w Katedrze Systemów Równoległych i Sztucznej Inteligencji oraz dr inż. Anna Zatwarnicka pracownik naukowy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, prowadząca badania w Instytucie Informatyki Politechniki Opolskiej. Pani doktor przedstawiła aktualną sytuację na rynku pracy informatyków oraz dyscyplin pokrewnych na terenie Opolszczyzny.

Po zakończeniu konferencji metodycznej zaproszeni nauczyciele wspólnie z twórcą kolekcji i jednocześnie kustoszem Muzeum, dr. inż. Grzegorzem Jezierskim zwiedzili laboratoria naukowe Politechniki Opolskiej oraz Muzeum Lamp Rentgenowskich z największą kolekcją lamp rentgenowskich w Europie.

 

Opracowała: Edyta Ciecierska

Doradca metodyczny

szkolnych doradców zawodowych