01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Warsztaty odbyły się 3 i 4 listopada 2017 i trwały 15 godzin lekcyjnych. Zgromadziły ponad 40 nauczycieli języka angielskiego z całego regionu. Jeoren prezentował niespotykane w naszych szkołach metody różnicowania poziomu zadań w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów. Pokazał techniki promujące współpracę uczniowską na lekcjach języka angielskiego. Przedyskutował zależności pomiędzy zindywidualizowaną pracą na lekcjach a ocenianiem kształtującym i podsumowującym (formative/summative assessment). Zajęcia były niezwykle angażujące dla uczestników i wniosły niezwykłą, świeżą wiedzę oraz ogromną ilość materiałów dydaktycznych gotowych do zastosowania natychmiast.

Za nami pierwsza indywidualna sesja coachingowa. Podczas spotkania można było refleksyjnie sięgnąć w głąb siebie i spróbować określić, na co nie jest jeszcze za późno. Okazało się, że wbrew temu, jak się czasami myśli, nie tylko w młodym wieku można zrealizować swoje marzenia.
W odkryciu tych marzeń swojej klientce z Klubu Twórczego Nauczyciela pomagała Bożena Grębowiec, certyfikowany coach VCC, która kieruje się słowami: „każdy z nas jest najlepszym ekspertem swojego życia i wie, co jest dla niego dobre”. To inspirujące spotkanie będzie miało ciąg dalszy.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Nawet wytrawne hafciarki, specjalizujące się w różnych technikach hafciarskich, zachwyciły się nową techniką, jaką jest haft matematyczny – hobby nauczycielki konsultantki Joanny Świercz. Pod jej okiem uczestniczki kolejnego spotkania w Klubie Twórczego Nauczyciela próbowały swoich sił na szablonach prezentujących wiosenne inspiracje. Panie całkowicie pochłonęło to wyzwanie, a Intensywne szlifowanie swoich umiejętności okazało dla nich jednocześnie wspaniałym relaksem.
Dziękujemy.

Już po raz dwunasty w amfiteatrze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, w którym uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz wokalnymi. Było karnawałowo, wesoło, barwnie.
Organizatorami konkursu są niezmiennie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z O. I. w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki obcojęzycznej, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Bardzo ważnym zadaniem festiwalu jest również motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez piosenkę.
W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane piosenki indywidualnie, w duetach lub zespołowo w różnych językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim.
W pierwszym dniu konkursu, tj. 06 lutego, występowali uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV - VII, zaś drugiego dnia na scenie prezentowali się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich.
Oceną wystąpień zajęło się jury w następującym składzie:
p. Alicja Wujec-Kaczmarek – konsultant MODN ds. nauczycieli języków obcych
p. Wiesław Jakubowski – nauczyciel muzyki w PSP nr 3 w Grodkowie
p. Anna Dul – nauczyciel muzyki w PSP nr 5 w Opolu
p. Anna Markuszewska-Łobodzińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w PSP nr 5 w Opolu
p. Daria Włodarczyk-Chruszcz – nauczyciel języka francuskiego w PG nr 1, PG nr 5 i PLO nr 8 w Opolu
p. Katarzyna Krzywiecka-Zybała – nauczyciel języka francuskiego w PG nr 9 i PLO nr 3 w Opolu
p. Grażyna Dudek – nauczyciel języka niemieckiego w PG nr 1 i PSP nr 5 w Opolu
p. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w PG nr 1 i PSP nr 5 w Opolu
Jury oceniało poprawność językową, umiejętności muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny wykonywanej piosenki. Zdaniem jury tegoroczny konkurs był na bardzo wysokim poziomie. Wśród uczestników był także finalista popularnego programu telewizyjnego „The Voice Kids” z drużyny Michała Kwiatkowskiego.
Jury przyznało uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. W zależności od przyznanego miejsca uczniowie otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale: złote, srebrne i brązowe. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do festiwalu.

Uczestnikami festiwalu byli uczniowie szkół podstawowych z Opola o numerach: 2, 5, 8, 10, 11, 16, 24, 28, 30, 32;
spoza Opola: z Grodkowa, Wołczyna, Domecka, Łubnian, Krapkowic, Kup, Graczy, Grodźca, Wawelna, Niemodlina, Ozimka, Dańca, Dębskiej Kuźni oraz Strzelec Opolskich.

W kategorii gimnazjum wystąpili uczniowie: PG 1, 5, 10 z Opola oraz z Zespołu Szkół z Wołczyna, Dębskiej Kuźni, Zębowic i Brzegu.

Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowali uczniowie następujących szkół z Opola: PLO 2, 3, 5, 8, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica, Publiczne Technikum nr 2, 7 oraz spoza Opola uczniowie LO z Grodkowa.

W festiwalu wzięło udział 57 solistów, 16 duetów, 13 zespołów, w sumie ok. 180 wykonawców.
Po raz kolejny festiwal okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, duże umiejętności językowe oraz zdolności muzyczne. Utwory śpiewane przez wykonawców były bardzo różnorodne półek, ale każdy z nich trafiał głęboko do serca. Uczestnicy tegorocznego festiwalu potwierdzili w ten sposób słowa Ludwika Jerzego Kerna: Czym jest muzyka? Może po prostu niebem, z nutami zamiast gwiazd?

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów muzycznych!

Organizator festiwalu: mgr Grażyna Dudek

Mini-Matma to interaktywna wystawa dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zorganizowana przez Muzeum dla Dzieci KLICK z Hamburga. Wystawa trafiła do Opola w ramach Festiwalu Pedagogiki Zabawy, dzięki staraniom staraniom pani Haliny Oster, prezes opolskiego koła Stowarzyszenia Animatorów i Pedagogów KLANZA, przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu i wsparciu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.

Od 20. października do 10. listopada 2017 roku wystawa gościła w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem szkół i przedszkoli, które już w pierwszym tygodniu zajęły wszystkie dostępne terminy; wystawę odwiedziło 795 dzieci i 83 opiekunów.

Wystawa składała się z sześciu części określanych przez jej twórców jako „stacje”: Sortowanie, Wzory, Liczenie, Mierzenie i Ważenie, Formy Geometryczne oraz Systemy liczbowe. Samo zwiedzanie odbywało się w niekonwencjonalny sposób: podczas dwugodzinnych, interaktywnych warsztatów, na każdej stacji, dzieci, podzielone na grupy, dostawały zadanie do rozwiązania. Na przykład: miały posortować rzeczy znajdujące się w tajemniczych kufrach, według zasad wypracowanych samodzielnie w grupie, oraz przedstawić swoje rozwiązanie - na forum - innym grupom.

Zadania te sprawiały uczestnikom ogromną radość – rozwiązując je po prostu się bawiły, nie zdając sobie sprawy, że zabawy te wprowadzają je w świat matematycznych reguł i aksjomatów.

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odbyło się 1 grudnia 2017 r., godz. 10.00 – 11.30 konwersatorium zorganizowane we współpracy z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie na temat: Jakie zasoby United States Holocaust Memorial Museum w języku polskim może wykorzystać nauczyciel w praktyce dydaktyczno – wychowawczej?

Konwersatorium poprowadziła Christina Chavarria - koordynator programów edukacyjnych w USHMM, a zarazem reprezentant Muzeum m.in. w Europie, Ameryce Łacińskiej i Japonii.

W sferze działań zawodowych Christiny Chavarrii leżą literatura Holokaustu, nauczanie o Zagładzie, recepcja Holokaustu w świecie iberoamerykańskim. Obecnie przygotowuje program, którego szczegóły zostaną ogłoszone w 2018 roku na 25-lecie USHMM.

Warto dodać, że Christina swoją karierę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka języka angielskiego w szkole średniej w El Paso, nad legendarną Rio Grande. Po ośmiu latach objęła funkcję dyrektora ds. edukacji w Muzeum Holokaustu w Houston, skąd po prawie siedmiu latach przeszła do USHMM w Waszyngtonie.

W trakcie spotkania jego uczestnicy zostali zapoznani z misją Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, do której należą pogłębianie i propagowanie wiedzy o tej niemającej precedensu tragedii, zachowanie pamięci o jej ofiarach, a także zachęcanie odwiedzających do refleksji nad moralnym i duchowym aspektem wydarzeń Holokaustu oraz nad odpowiedzialnością, która ciąży na wszystkich obywatelach demokratycznych krajów. Muzeum finansowane jest w 50% przez Kongres, drugie 50% pochodzi od prywatnych sponsorów. Cristina Chavarria zapoznała uczestników z zasobami muzealnymi w języku polskim lub przetłumaczonymi na język polski, propozycjami dydaktycznymi oraz możliwościami e-learningowymi. Do dyspozycji nauczycieli przekazała wykorzystywaną prezentację oraz linki do wspomnianych wyżej materiałów.

W spotkaniu obok nauczycieli, uczestniczyła również konsul ds. prasy i kultury Pamnella de Volder. Rolę tłumacza konwersatorium z powodzeniem wypełnił kol. Rafał Włodarczyk, doradca metodyczny nauczycieli języka angielskiego.  

W dn. 19-20 października 2017 roku odbyła się w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ogólnopolska konferencja Colloquium Charitativum „Religijność w przestrzeni prywatnej i publicznej Europy, Rzeczypospolitej i ziem polsko-litewskich XVI-XIX wieku”. Nasz ośrodek był głównym organizatorem, a współpracował z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawcą i dobrym duchem konferencji był dr hab. Mariusz Sawicki z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja odbywała się w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze oraz nawiązywała do zjazdu europejskich katolików i protestantów w 1645 roku na obrady do Torunia w celu przywrócenia zgody między wyznaniami. Była to inicjatywa króla Władysława IV Wazy i przeszła do historii jako Colloquium Charitativum – braterska rozmowa. Mimo iż colloquium nie przywróciło zgody międzywyznaniowej, to pokojowe spotkanie teologów różnych nurtów chrześcijaństwa w czasie trwającej wojny trzydziestoletniej jest godne podziwu.

Pierwszego dnia obrady toczyły się od godz. 10.00 do 19.00 i podzielone były na trzy panele:

 • Religia w sferze publicznej i prywatnej,
 • Religijność Europy Zachodniej i Środkowej,
 • Religijność dawnej Rzeczypospolitej.

Swoje referaty wygłosili najwybitniejsi w Polsce znawcy przedmiotu i badacze z uniwersytetów, m.in. Jagiellońskiego, Warszawskiego, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, UMCS, Wrocławskiego, Śląskiego, Opolskiego, im. Mikołaja Kopernika.

W drugim dniu obrady odbywały się w dwóch sekcjach:

 • Sekcja I – Religijność Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Sekcja II – Religijność Europy i dawnej Rzeczypospolitej we współczesnej edukacji szkolnej.

Program II sekcji ułożony został specjalnie dla nauczycieli i poświęcony był różnym aspektom dydaktyczno-metodycznym realizacji podstawy programowej w zakresie reformacji i jej skutków na poszczególnych poziomach edukacyjnych. Prace sekcji II podzielone zostały na dwie części: wykładową i warsztatową. W części wykładowej wystąpili dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska - prof. UAM w Poznaniu, dr hab. Tomasz Ciesielski - prof. UO, dr hab. Marek Białokur - UO i dr Anna Gołębiewska -UO. W części warsztatowej zajęcia poprowadzili doradca metodyczny Joanna Kotowska, Reformacja – przykłady ćwiczeń przy użyciu tablicy interaktywnej SMART, konsultant ds. nauczycieli historii Janusz Berdzik, Zarządzanie informacją: Reformacja – mapa mentalna, dr Bernadetta Manyś (UAM), Na Marcina Lutra rad kilka..., czyli o zagadnieniu "Reformacji" w szkole ponadgimnazjalnej, dr Igor Kraszewski (UAM), Źródła ikonograficzne do dziejów reformacji w warsztacie nauczyciela historii.

Konferencja „Religijność w przestrzeni prywatnej i publicznej Europy, Rzeczypospolitej i ziem polsko-litewskich XVI-XIX wieku” była wielkim wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym dla naszego ośrodka, a przy tym niezwykle udanym połączeniem praktyki uniwersyteckiej i szkolnej.

            Patronat nad konferencją sprawowali Prezydent Opola, Opolski Kurator Oświaty, TVP3, Radio Opole, NTO.

Z okazji przypadającej w 2017 roku 150. Rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zorganizował w dn. 24 listopada konferencję „Marszałek Józef Piłsudski - niezłomny bojownik o wolność i niezawisłość Polaków”. Organizacja konferencji była możliwa dzięki grantowi edukacyjnemu Opolskiego Kuratora Oświaty.

Gościem specjalnym konferencji był dr hab. Arkadiusz Adamczyk - prof. UJK w Kielcach, wybitny znawca myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, zręczny polemista. Poza nauką – muzyk i autor tekstów w łódzkich grupach muzycznych.

Poglądy polskich historyków w dobie odzyskiwania niepodległości przedstawiła dr hab. Katarzyna Błachowska - kierownik Zakładu Dydaktyki i Historii Historiografii z Uniwersytetu Warszawskiego.

O wychowaniu patriotycznym w okresie II Rzeczypospolitej, wykorzystywanych wzorcach mówiła dr Jolanta Załęczny z Muzeum Niepodległości - kierownik Działu Historii i Badań Naukowych. Swój wykład dr Załęczny wzbogaciła ciekawym, mało znanym materiałem ikonograficznym.

Aktualną działalność edukacyjną Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku omówił mgr Michał Rukat. Przedstawił również wizję działalności powstającego muzeum.

Dr Zbigniew Bereszyński z Instytutu Śląskiego w Opolu w swoim wystąpieniu odniósł się do wykorzystywania idei niepodległości w działalności opolskich środowisk opozycyjnych w latach 1980 – 1990.

    Z wynikami badań dotyczących świadomości historycznej opolskiej młodzieży odnośnie polskiej niepodległości zapoznała uczestników konferencji dr Anna Gołębiowska z UO.

Niezwykle istotną rolę kapelanów legionowych w latach 1914 – 1918 omówił dr Antoni Maziarz - prodziekan wydziału nauk społecznych UO. Wstąpieniu dr. Maziarza pojawiło się wiele interesujących, nieznanych szerszemu ogółowi, wątków.

Jak w czasopismach dla dzieci i młodzieży przedstawiane było ostatnie przed wybuchem II wojny światowej święto niepodległości zaprezentował dr Jarosław Durka z UO.

Mgr Agnieszka Misiurska z UO odniosła się do wpływu legendy napoleońskiej na działalność Józefa Piłsudskiego, a mgr Dariusz Gołębiowski zapoznał uczestników konferencji z pozycją jaką Marszałek zajmuje we współczesnych podręcznikach do historii.

Konferencję zamknęło wystąpienie dr. hab. Marka Białokura, który przedstawił Józefa Piłsudskiego jako wdzięczny obiekt ikonografii, jak również sposoby jej zastosowania w procesie dydaktycznym.

Konferencja była niezwykle udaną propozycją doskonalenia zawodowego dla wszystkich nauczycieli.

Współczesny rynek pracy jest wymagający. Aby młody człowiek potrafił się po nim poruszać, musi posiadać wiele kwalifikacji, kompetencji miękkich, a także mieć świadomość własnych mocnych stron. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Budowlanych 17 października 2017r. zostały zorganizowane warsztaty artystyczne w formie lekcji pokazowych oraz turniej sportowy dla klas siódmych szkół podstawowych. W wydarzeniu uczestniczyło około 60 uczniów oraz ich wychowawcy. Warsztaty poprowadzili mgr Marta Trojanowska- Wójcik, mgr Halina Gierczak, mgr Bartosz Barkowski, mgr Antoni Zajadacz i mgr Michał Jędra. Kierownikiem formy była Wiktoria Waloszek - doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ramach programu Power As.

Tematy realizowanych lekcji pokazowych:

 1. Aranżacja wnętrz nr 1- Wizualizowanie aranżacji wnętrz, praca z programem GIMP
 2. Aranżacja wnętrz nr 2- Strukturalne formy przestrzenne i ich zastosowanie
 3. Sztukaterskie - Odlewy gipsowe, zdobienia, złocenia ozdobnych elementów gipsowych
 4. Zawody sportowe:
 • Funinio
 • Piłka siatkowa

Pierwszy z warsztatów polegał na stworzeniu pokoju marzeń metodą kolażu. Uczniowie popisali się niesamowitą kreatywnością, młodzi adepci aranżacji wnętrz pomagali, służąc fachową radą dotyczącą kompozycji, doboru kolorów oraz układu pomieszczeń.
W czasie drugiego warsztatu uczniowie tworzyli kompozycje z elementów przestrzennych, utworzonych z modułowego elementu powtarzalnego. Instrukcji udzielali im uczniowie klasy 2TA, również uczący się w zawodzie technik aranżacji wnętrz. Efektem były niesamowite kompozycje, niektóre w ocenie nauczyciela przedmiotów zawodowych, zasługiwały na oceny bardzo dobre i celujące. Młodzi uczestnicy odkryli swoje talenty i przekonali się, jak można samodzielnie wykreować ozdoby do wnętrz. Kolejny etap zajęć, polegający na wymyślaniu zastosowania powstałych form, obudził ogromne pokłady kreatywności i wyobraźni przestrzennej.
Trzecie warsztaty przybliżyły arkana zawodu technik renowacji elementów architektury. Uczestnicy pod bacznym okiem maturzystów mogli samodzielnie wykonać odlew gipsowy, a także spróbować swoich sił przy jego zdobieniu oraz złoceniu. Dowiedzieli się również, na czym polega misja ratowania zabytków, jak można wykorzystać umiejętności sztukatorskie przy wykonywaniu elementów dekoratorskich zgodnie z obecnymi trendami.

Wszystkie warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, natomiast wykonane przez uczniów prace z pewnością będą wspaniałą pamiątką po tym wydarzeniu. Jak się okazało, młodzi uczestnicy nie przypuszczali, że odkryją w sobie takie umiejętności i talenty. I dokładnie taka misja przyświecała tym zajęciom, by młody człowiek, również w warunkach szkolnych, miał możliwość rozwijania tego, co w nim najlepsze.
Na zakończenie tego pełnego emocji dnia, w szkole zostały rozegrane koleżeńskie turnieje sportowe. Takie rozgrywki bardzo integrują młodzież, a także uczą ich zasad fair play i kształcą ważne kompetencje społeczne - zdrowej konkurencji i współpracy zespołowej.