Grant Opolskiego Kuratora Oświaty: Jak łatwo i skutecznie nauczać języków obcych?

W terminie 21.09.- 21.10. 2017 r. MODN w Opolu realizował grant Opolskiego Kuratora Oświaty pt. Jak łatwo i skutecznie uczyć języków obcych? Zajęcia dla 60 uczestników podzielonych na cztery grupy prowadziły Ewa Tarnawska i Małgorzata Kupis-Wielgus. Miejscami organizacji zajęć były MODN w Opolu oraz PSP nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach grantu zostały poruszone następujące tematy:

1.Szanse i wyzwania związane ze skutecznym nauczaniem języków obcych wynikające z nowej podstawy programowej.

2. Rozwijanie sprawności czytania i pisania z uwzględnieniem potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na lekcjach języka obcego.

3. Skuteczne uczenie i rozwijanie sprawności mówienia i słuchania na różnych poziomach zaawansowania i w różnych grupach wiekowych.

4. Wykorzystanie nowych trendów edukacyjnych w skutecznym nauczaniu języków obcych.

Wszystkie tematy zostały zrealizowane, uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach.

Wnioski z ewaluacji świadczą o tym, że tematyka szkolenia była ważna i ciekawa dla uczestników, zagadnienia zostały właściwie wybrane i dobrze przygotowane. Ponadto, uczestnicy wysoko ocenili kompetencje i przygotowanie prowadzących. Jednocześnie dobrze ocenili organizację szkolenia oraz miejsca szkolenia. Wszyscy uczestnicy potwierdzili wysoki stopień zaspokojenia swoich oczekiwań w związku z udziałem w kursie.

Za nami kolejna edycja programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Gdy coś nam dolega, sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony czy przeżywa trudne momenty?

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania człowieka, dzieci tworzą i wyposażają własne apteczki. Uczymy młodych ludzi optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-14 lat. Nauczyciele - realizatorzy prowadzą zajęcia, omawiając następujące zagadnienia:

Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?

Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!

Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!

Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Warsztaty przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć prowadzi w MODN w Opolu jedyny na Opolszczyźnie certyfikowany trener profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia, posiadający uprawnienia do szkolenia w/w programie - konsultant Bożena Grębowiec.

Zapraszamy na następną edycję!

Pierwsze egzaminy w centrum egzaminacyjnym TOEFL iBT

W tym roku szkolnym rozpoczął działalność certyfikowany ośrodek egzaminacyjny TOEFL iBT prowadzony przez MODN. Ośrodek prowadzi egzaminy na jeden z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych na świecie certyfikatów językowych. Egzaminy, łącznie z częścią sprawdzającą umiejętność mówienia, odbywają się online. Proces uzyskiwania uprawnień do prowadzenia trwał dwa lata i wymagał dostosowania warunków technicznych do wysokich wymagań partnera amerykańskiego oraz intensywnych szkoleń kadry administrującej egzaminy. W roku szkolnym 2017/208 odbyły się dotychczas dwie sesje egzaminacyjne.

Projekt Erasmus plus

We współpracy z Uniwersytetem Opolskim został przygotowany i złożony do FRSE projekt Erasmus plus z obszaru szkolnictwa wyższego. Umowa o współpracy pomiędzy MODN a UO w ramach projektu została podpisana 4.12.2017. Następnie odbyły się dwa spotkania projektowe z potencjalnymi partnerami 4-5.12.2017 i kolejne spotkanie, tym razem online, 5-6.02.2018. W ramach projektu współpracować będą ze sobą uniwersytety i ośrodki kształcenia nauczycieli w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Izraelu i na Cyprze. Projekt został złożony w marcu i oczekujemy na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Warsztaty z Jeroenem Massonem z Uniwersytetu w Gent, Belgia na temat innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu języków obcych: differentiated instruction and cooperative learning

Warsztaty odbyły się 3 i 4 listopada 2017 i trwały 15 godzin lekcyjnych. Zgromadziły ponad 40 nauczycieli języka angielskiego z całego regionu. Jeoren prezentował niespotykane w naszych szkołach metody różnicowania poziomu zadań w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów. Pokazał techniki promujące współpracę uczniowską na lekcjach języka angielskiego. Przedyskutował zależności pomiędzy zindywidualizowaną pracą na lekcjach a ocenianiem kształtującym i podsumowującym (formative/summative assessment). Zajęcia były niezwykle angażujące dla uczestników i wniosły niezwykłą, świeżą wiedzę oraz ogromną ilość materiałów dydaktycznych gotowych do zastosowania natychmiast.

Za nami pierwsza indywidualna sesja coachingowa.

Za nami pierwsza indywidualna sesja coachingowa. Podczas spotkania można było refleksyjnie sięgnąć w głąb siebie i spróbować określić, na co nie jest jeszcze za późno. Okazało się, że wbrew temu, jak się czasami myśli, nie tylko w młodym wieku można zrealizować swoje marzenia.
W odkryciu tych marzeń swojej klientce z Klubu Twórczego Nauczyciela pomagała Bożena Grębowiec, certyfikowany coach VCC, która kieruje się słowami: „każdy z nas jest najlepszym ekspertem swojego życia i wie, co jest dla niego dobre”. To inspirujące spotkanie będzie miało ciąg dalszy.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Haft matematyczny

Nawet wytrawne hafciarki, specjalizujące się w różnych technikach hafciarskich, zachwyciły się nową techniką, jaką jest haft matematyczny – hobby nauczycielki konsultantki Joanny Świercz. Pod jej okiem uczestniczki kolejnego spotkania w Klubie Twórczego Nauczyciela próbowały swoich sił na szablonach prezentujących wiosenne inspiracje. Panie całkowicie pochłonęło to wyzwanie, a Intensywne szlifowanie swoich umiejętności okazało dla nich jednocześnie wspaniałym relaksem.
Dziękujemy.

XII FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ „ŚPIEWAJMY RAZEM”

Już po raz dwunasty w amfiteatrze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, w którym uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz wokalnymi. Było karnawałowo, wesoło, barwnie.
Organizatorami konkursu są niezmiennie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z O. I. w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki obcojęzycznej, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Bardzo ważnym zadaniem festiwalu jest również motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez piosenkę.
W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane piosenki indywidualnie, w duetach lub zespołowo w różnych językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim.
W pierwszym dniu konkursu, tj. 06 lutego, występowali uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV - VII, zaś drugiego dnia na scenie prezentowali się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich.
Oceną wystąpień zajęło się jury w następującym składzie:
p. Alicja Wujec-Kaczmarek – konsultant MODN ds. nauczycieli języków obcych
p. Wiesław Jakubowski – nauczyciel muzyki w PSP nr 3 w Grodkowie
p. Anna Dul – nauczyciel muzyki w PSP nr 5 w Opolu
p. Anna Markuszewska-Łobodzińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w PSP nr 5 w Opolu
p. Daria Włodarczyk-Chruszcz – nauczyciel języka francuskiego w PG nr 1, PG nr 5 i PLO nr 8 w Opolu
p. Katarzyna Krzywiecka-Zybała – nauczyciel języka francuskiego w PG nr 9 i PLO nr 3 w Opolu
p. Grażyna Dudek – nauczyciel języka niemieckiego w PG nr 1 i PSP nr 5 w Opolu
p. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w PG nr 1 i PSP nr 5 w Opolu
Jury oceniało poprawność językową, umiejętności muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny wykonywanej piosenki. Zdaniem jury tegoroczny konkurs był na bardzo wysokim poziomie. Wśród uczestników był także finalista popularnego programu telewizyjnego „The Voice Kids” z drużyny Michała Kwiatkowskiego.
Jury przyznało uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. W zależności od przyznanego miejsca uczniowie otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale: złote, srebrne i brązowe. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do festiwalu.

Uczestnikami festiwalu byli uczniowie szkół podstawowych z Opola o numerach: 2, 5, 8, 10, 11, 16, 24, 28, 30, 32;
spoza Opola: z Grodkowa, Wołczyna, Domecka, Łubnian, Krapkowic, Kup, Graczy, Grodźca, Wawelna, Niemodlina, Ozimka, Dańca, Dębskiej Kuźni oraz Strzelec Opolskich.

W kategorii gimnazjum wystąpili uczniowie: PG 1, 5, 10 z Opola oraz z Zespołu Szkół z Wołczyna, Dębskiej Kuźni, Zębowic i Brzegu.

Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowali uczniowie następujących szkół z Opola: PLO 2, 3, 5, 8, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica, Publiczne Technikum nr 2, 7 oraz spoza Opola uczniowie LO z Grodkowa.

W festiwalu wzięło udział 57 solistów, 16 duetów, 13 zespołów, w sumie ok. 180 wykonawców.
Po raz kolejny festiwal okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, duże umiejętności językowe oraz zdolności muzyczne. Utwory śpiewane przez wykonawców były bardzo różnorodne półek, ale każdy z nich trafiał głęboko do serca. Uczestnicy tegorocznego festiwalu potwierdzili w ten sposób słowa Ludwika Jerzego Kerna: Czym jest muzyka? Może po prostu niebem, z nutami zamiast gwiazd?

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów muzycznych!

Organizator festiwalu: mgr Grażyna Dudek

Mini-Matma czyli jak wprowadzać dzieci w świat matematyki

Mini-Matma to interaktywna wystawa dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zorganizowana przez Muzeum dla Dzieci KLICK z Hamburga. Wystawa trafiła do Opola w ramach Festiwalu Pedagogiki Zabawy, dzięki staraniom staraniom pani Haliny Oster, prezes opolskiego koła Stowarzyszenia Animatorów i Pedagogów KLANZA, przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu i wsparciu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.

Od 20. października do 10. listopada 2017 roku wystawa gościła w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem szkół i przedszkoli, które już w pierwszym tygodniu zajęły wszystkie dostępne terminy; wystawę odwiedziło 795 dzieci i 83 opiekunów.

Wystawa składała się z sześciu części określanych przez jej twórców jako „stacje”: Sortowanie, Wzory, Liczenie, Mierzenie i Ważenie, Formy Geometryczne oraz Systemy liczbowe. Samo zwiedzanie odbywało się w niekonwencjonalny sposób: podczas dwugodzinnych, interaktywnych warsztatów, na każdej stacji, dzieci, podzielone na grupy, dostawały zadanie do rozwiązania. Na przykład: miały posortować rzeczy znajdujące się w tajemniczych kufrach, według zasad wypracowanych samodzielnie w grupie, oraz przedstawić swoje rozwiązanie - na forum - innym grupom.

Zadania te sprawiały uczestnikom ogromną radość – rozwiązując je po prostu się bawiły, nie zdając sobie sprawy, że zabawy te wprowadzają je w świat matematycznych reguł i aksjomatów.