Konwersatorium

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odbyło się 1 grudnia 2017 r., godz. 10.00 – 11.30 konwersatorium zorganizowane we współpracy z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie na temat: Jakie zasoby United States Holocaust Memorial Museum w języku polskim może wykorzystać nauczyciel w praktyce dydaktyczno – wychowawczej?

Konwersatorium poprowadziła Christina Chavarria - koordynator programów edukacyjnych w USHMM, a zarazem reprezentant Muzeum m.in. w Europie, Ameryce Łacińskiej i Japonii.

W sferze działań zawodowych Christiny Chavarrii leżą literatura Holokaustu, nauczanie o Zagładzie, recepcja Holokaustu w świecie iberoamerykańskim. Obecnie przygotowuje program, którego szczegóły zostaną ogłoszone w 2018 roku na 25-lecie USHMM.

Warto dodać, że Christina swoją karierę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka języka angielskiego w szkole średniej w El Paso, nad legendarną Rio Grande. Po ośmiu latach objęła funkcję dyrektora ds. edukacji w Muzeum Holokaustu w Houston, skąd po prawie siedmiu latach przeszła do USHMM w Waszyngtonie.

W trakcie spotkania jego uczestnicy zostali zapoznani z misją Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, do której należą pogłębianie i propagowanie wiedzy o tej niemającej precedensu tragedii, zachowanie pamięci o jej ofiarach, a także zachęcanie odwiedzających do refleksji nad moralnym i duchowym aspektem wydarzeń Holokaustu oraz nad odpowiedzialnością, która ciąży na wszystkich obywatelach demokratycznych krajów. Muzeum finansowane jest w 50% przez Kongres, drugie 50% pochodzi od prywatnych sponsorów. Cristina Chavarria zapoznała uczestników z zasobami muzealnymi w języku polskim lub przetłumaczonymi na język polski, propozycjami dydaktycznymi oraz możliwościami e-learningowymi. Do dyspozycji nauczycieli przekazała wykorzystywaną prezentację oraz linki do wspomnianych wyżej materiałów.

W spotkaniu obok nauczycieli, uczestniczyła również konsul ds. prasy i kultury Pamnella de Volder. Rolę tłumacza konwersatorium z powodzeniem wypełnił kol. Rafał Włodarczyk, doradca metodyczny nauczycieli języka angielskiego.  

Ogólnopolska konferencja Colloquium Charitativum

W dn. 19-20 października 2017 roku odbyła się w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ogólnopolska konferencja Colloquium Charitativum „Religijność w przestrzeni prywatnej i publicznej Europy, Rzeczypospolitej i ziem polsko-litewskich XVI-XIX wieku”. Nasz ośrodek był głównym organizatorem, a współpracował z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawcą i dobrym duchem konferencji był dr hab. Mariusz Sawicki z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja odbywała się w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze oraz nawiązywała do zjazdu europejskich katolików i protestantów w 1645 roku na obrady do Torunia w celu przywrócenia zgody między wyznaniami. Była to inicjatywa króla Władysława IV Wazy i przeszła do historii jako Colloquium Charitativum – braterska rozmowa. Mimo iż colloquium nie przywróciło zgody międzywyznaniowej, to pokojowe spotkanie teologów różnych nurtów chrześcijaństwa w czasie trwającej wojny trzydziestoletniej jest godne podziwu.

Pierwszego dnia obrady toczyły się od godz. 10.00 do 19.00 i podzielone były na trzy panele:

 • Religia w sferze publicznej i prywatnej,
 • Religijność Europy Zachodniej i Środkowej,
 • Religijność dawnej Rzeczypospolitej.

Swoje referaty wygłosili najwybitniejsi w Polsce znawcy przedmiotu i badacze z uniwersytetów, m.in. Jagiellońskiego, Warszawskiego, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, UMCS, Wrocławskiego, Śląskiego, Opolskiego, im. Mikołaja Kopernika.

W drugim dniu obrady odbywały się w dwóch sekcjach:

 • Sekcja I – Religijność Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Sekcja II – Religijność Europy i dawnej Rzeczypospolitej we współczesnej edukacji szkolnej.

Program II sekcji ułożony został specjalnie dla nauczycieli i poświęcony był różnym aspektom dydaktyczno-metodycznym realizacji podstawy programowej w zakresie reformacji i jej skutków na poszczególnych poziomach edukacyjnych. Prace sekcji II podzielone zostały na dwie części: wykładową i warsztatową. W części wykładowej wystąpili dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska - prof. UAM w Poznaniu, dr hab. Tomasz Ciesielski - prof. UO, dr hab. Marek Białokur - UO i dr Anna Gołębiewska -UO. W części warsztatowej zajęcia poprowadzili doradca metodyczny Joanna Kotowska, Reformacja – przykłady ćwiczeń przy użyciu tablicy interaktywnej SMART, konsultant ds. nauczycieli historii Janusz Berdzik, Zarządzanie informacją: Reformacja – mapa mentalna, dr Bernadetta Manyś (UAM), Na Marcina Lutra rad kilka..., czyli o zagadnieniu "Reformacji" w szkole ponadgimnazjalnej, dr Igor Kraszewski (UAM), Źródła ikonograficzne do dziejów reformacji w warsztacie nauczyciela historii.

Konferencja „Religijność w przestrzeni prywatnej i publicznej Europy, Rzeczypospolitej i ziem polsko-litewskich XVI-XIX wieku” była wielkim wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym dla naszego ośrodka, a przy tym niezwykle udanym połączeniem praktyki uniwersyteckiej i szkolnej.

            Patronat nad konferencją sprawowali Prezydent Opola, Opolski Kurator Oświaty, TVP3, Radio Opole, NTO.

Marszałek Józef Piłsudski - niezłomny bojownik o wolność i niezawisłość Polaków

Z okazji przypadającej w 2017 roku 150. Rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zorganizował w dn. 24 listopada konferencję „Marszałek Józef Piłsudski - niezłomny bojownik o wolność i niezawisłość Polaków”. Organizacja konferencji była możliwa dzięki grantowi edukacyjnemu Opolskiego Kuratora Oświaty.

Gościem specjalnym konferencji był dr hab. Arkadiusz Adamczyk - prof. UJK w Kielcach, wybitny znawca myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, zręczny polemista. Poza nauką – muzyk i autor tekstów w łódzkich grupach muzycznych.

Poglądy polskich historyków w dobie odzyskiwania niepodległości przedstawiła dr hab. Katarzyna Błachowska - kierownik Zakładu Dydaktyki i Historii Historiografii z Uniwersytetu Warszawskiego.

O wychowaniu patriotycznym w okresie II Rzeczypospolitej, wykorzystywanych wzorcach mówiła dr Jolanta Załęczny z Muzeum Niepodległości - kierownik Działu Historii i Badań Naukowych. Swój wykład dr Załęczny wzbogaciła ciekawym, mało znanym materiałem ikonograficznym.

Aktualną działalność edukacyjną Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku omówił mgr Michał Rukat. Przedstawił również wizję działalności powstającego muzeum.

Dr Zbigniew Bereszyński z Instytutu Śląskiego w Opolu w swoim wystąpieniu odniósł się do wykorzystywania idei niepodległości w działalności opolskich środowisk opozycyjnych w latach 1980 – 1990.

    Z wynikami badań dotyczących świadomości historycznej opolskiej młodzieży odnośnie polskiej niepodległości zapoznała uczestników konferencji dr Anna Gołębiowska z UO.

Niezwykle istotną rolę kapelanów legionowych w latach 1914 – 1918 omówił dr Antoni Maziarz - prodziekan wydziału nauk społecznych UO. Wstąpieniu dr. Maziarza pojawiło się wiele interesujących, nieznanych szerszemu ogółowi, wątków.

Jak w czasopismach dla dzieci i młodzieży przedstawiane było ostatnie przed wybuchem II wojny światowej święto niepodległości zaprezentował dr Jarosław Durka z UO.

Mgr Agnieszka Misiurska z UO odniosła się do wpływu legendy napoleońskiej na działalność Józefa Piłsudskiego, a mgr Dariusz Gołębiowski zapoznał uczestników konferencji z pozycją jaką Marszałek zajmuje we współczesnych podręcznikach do historii.

Konferencję zamknęło wystąpienie dr. hab. Marka Białokura, który przedstawił Józefa Piłsudskiego jako wdzięczny obiekt ikonografii, jak również sposoby jej zastosowania w procesie dydaktycznym.

Konferencja była niezwykle udaną propozycją doskonalenia zawodowego dla wszystkich nauczycieli.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

Współczesny rynek pracy jest wymagający. Aby młody człowiek potrafił się po nim poruszać, musi posiadać wiele kwalifikacji, kompetencji miękkich, a także mieć świadomość własnych mocnych stron. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Budowlanych 17 października 2017r. zostały zorganizowane warsztaty artystyczne w formie lekcji pokazowych oraz turniej sportowy dla klas siódmych szkół podstawowych. W wydarzeniu uczestniczyło około 60 uczniów oraz ich wychowawcy. Warsztaty poprowadzili mgr Marta Trojanowska- Wójcik, mgr Halina Gierczak, mgr Bartosz Barkowski, mgr Antoni Zajadacz i mgr Michał Jędra. Kierownikiem formy była Wiktoria Waloszek - doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ramach programu Power As.

Tematy realizowanych lekcji pokazowych:

 1. Aranżacja wnętrz nr 1- Wizualizowanie aranżacji wnętrz, praca z programem GIMP
 2. Aranżacja wnętrz nr 2- Strukturalne formy przestrzenne i ich zastosowanie
 3. Sztukaterskie - Odlewy gipsowe, zdobienia, złocenia ozdobnych elementów gipsowych
 4. Zawody sportowe:
 • Funinio
 • Piłka siatkowa

Pierwszy z warsztatów polegał na stworzeniu pokoju marzeń metodą kolażu. Uczniowie popisali się niesamowitą kreatywnością, młodzi adepci aranżacji wnętrz pomagali, służąc fachową radą dotyczącą kompozycji, doboru kolorów oraz układu pomieszczeń.
W czasie drugiego warsztatu uczniowie tworzyli kompozycje z elementów przestrzennych, utworzonych z modułowego elementu powtarzalnego. Instrukcji udzielali im uczniowie klasy 2TA, również uczący się w zawodzie technik aranżacji wnętrz. Efektem były niesamowite kompozycje, niektóre w ocenie nauczyciela przedmiotów zawodowych, zasługiwały na oceny bardzo dobre i celujące. Młodzi uczestnicy odkryli swoje talenty i przekonali się, jak można samodzielnie wykreować ozdoby do wnętrz. Kolejny etap zajęć, polegający na wymyślaniu zastosowania powstałych form, obudził ogromne pokłady kreatywności i wyobraźni przestrzennej.
Trzecie warsztaty przybliżyły arkana zawodu technik renowacji elementów architektury. Uczestnicy pod bacznym okiem maturzystów mogli samodzielnie wykonać odlew gipsowy, a także spróbować swoich sił przy jego zdobieniu oraz złoceniu. Dowiedzieli się również, na czym polega misja ratowania zabytków, jak można wykorzystać umiejętności sztukatorskie przy wykonywaniu elementów dekoratorskich zgodnie z obecnymi trendami.

Wszystkie warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, natomiast wykonane przez uczniów prace z pewnością będą wspaniałą pamiątką po tym wydarzeniu. Jak się okazało, młodzi uczestnicy nie przypuszczali, że odkryją w sobie takie umiejętności i talenty. I dokładnie taka misja przyświecała tym zajęciom, by młody człowiek, również w warunkach szkolnych, miał możliwość rozwijania tego, co w nim najlepsze.
Na zakończenie tego pełnego emocji dnia, w szkole zostały rozegrane koleżeńskie turnieje sportowe. Takie rozgrywki bardzo integrują młodzież, a także uczą ich zasad fair play i kształcą ważne kompetencje społeczne - zdrowej konkurencji i współpracy zespołowej.

Zabawy z Edupufami

Dnia 10.04.2017r. odbyły się warsztaty prezentujące nowatorskie pomoce dydaktyczne dające nauczycielowi radość nauczania, a uczniom przyjemność uczenia się.

Edupufy, bo o nich mowa, to zestaw 40 kostek ( o wymiarach 35cmx35cm) w kolorach z nadrukowanymi literkami, cyferkami, znakami matematycznymi, interpunkcyjnymi i komputerowymi. Dzięki lekkości i trwałości materiału oraz żywym kolorom pufki można wykorzystywać do wielu zabaw. Dzieci mogą je podnosić, przestawiać, przesuwać, układać, rzucać, mogą na nich siadać, stawać.

Zabawy z Edupufami są bardzo atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i wychowawców. Integrują różnego rodzaju aktywności: ruchową, intelektualną, emocjonalną; uczą współpracy i współdziałania.

Nasi konsultanci i doradcy również świetnie się bawili.

Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Annę Pakos, autorkę i pomysłodawczynię Edupuf,

która zainspirowała nas do wykorzystania ich do swoich zajęć.

Plastek i jego zaczarowane pudełko

Dnia 9.05.2017r. w MODN w Opolu, we współpracy z Fundacją PlasticsEurope Polska, odbyła się konferencja prezentująca europejski  program edukacyjny dla szkół podstawowych pt. „Plastek i jego zaczarowane pudełko".

W konferencji wzięło udział 31 nauczycieli, którzy nie kryli radości z otrzymania wspaniałych walizek dydaktycznych, czyli tzw. zaczarowanych pudełek do wykorzystania w pracy dydaktycznej ze swoimi uczniami.

Najazd Szwedów na MODN

Dnia 26.04.2017r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Oświaty w Opolu oraz Uniwersytetu Pedagogicznego ze Szwecji.

„Najazd Szwedów na MODN" odbył się bez strat, a wręcz przeciwnie było to bardzo inspirujące spotkanie.

Konsultanci i doradcy metodyczni naszego Ośrodka zaprezentowali w niekonwencjonalny sposób obszary swojego działania, wywołując uznanie naszych gości.

Spotkanie było szansą na poznanie specyfiki pracy i zainteresowań naszych gości. Podkreślono dobrą współpracę z Uniwersytetem Opolskim.

Nasi goście nie kryli zadowolenia oraz wrażenia, jakie na nich zrobiliśmy. Liczymy na współpracę.

Tworzywa sztuczne - fascynujące materiały

Dnia 16.05.2017r. w MODN w Opolu we współpracy z Fundacją PlasticsEurope Polska odbyła się konferencja prezentująca europejski  program edukacyjny dla szkół średnich pt. „Tworzywa sztuczne - fascynujące materiały".

W konferencji udział wzięli nauczyciele i pedagodzy szkolni szkół średnich.

Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów

W roku szkolnym 2016/2017 odbył się, zorganizowany w ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, pierwszy konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współudział w organizacji tego przedsięwzięcia miały: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Uniwersytet Opolski, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejski Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, a także Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe.

            16 grudnia 2016 r. podczas uroczystej gali na Uniwersytecie Opolskim obecni byli laureaci i uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, goście z Kraju Morawsko-Śląskiego oraz przedstawiciele współorganizatorów, którzy wręczali ufundowane przez swoje instytucje nagrody - MODN reprezentowała zastępująca dyrektora dr Stefania Jagło.

            Galę, której współorganizatorami byli przedstawiciele Koła Naukowego Pedagogów, prowadził przewodniczący jury konkursowego – prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński. Po części oficjalnej odbył się koncert zespołu studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych.

oprac. Stefania Jagło