Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwać współczesnej komunikacji

Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwać współczesnej komunikacji

Konferencja w ramach grantu edukacyjnego Opolskiego Kuratora Oświaty 2016

28.09.2016 r.

W konferencji wzięło udział niemal 100 nauczycieli wszystkich typów szkół oraz nauczycieli przedszkoli.

Konferencję rozpoczęła dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wykładem nt. Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury. Perspektywę kulturowej teorii literatury referentka ograniczyła do wybranych ujęć, takich jak: literatura wobec sztuk wizualnych, cielesność i tematy tabu, geopoetyka w tekstach dla najmłodszych czy historia, pamięć, codzienność jako aspekty tematyczno-konstrukcyjne utworów dla dzieci.

Wystąpienie dr. Sebastiana Taboła z ZSE im. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu poświęcone był tematowi Słowo w sieci, czyli literatura tworzona z wykorzystaniem mediów elektronicznych i najnowszych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Biblioteki i bibliotekarzy reprezentowały trzy prelegentki. Barbara Błyszczakowska, doradca metodyczny MODN, przedstawiła w swoim referacie zagadnienie pt. Współczesny czytelnik biblioteki szkolnej. Joanna Waleska, pracownik Biblioteki Austriackiej w Opolu, omówiła różnorodne sposoby pracy z młodymi czytelnikami odwiedzającymi opolskie biblioteki obcojęzyczne - temat wykładu brzmiał Oryginalni czytają w oryginale. Dr Dagmara Kawoń-Noga, PBW w Opolu, WSB we Wrocławiu, przedstawiła zebranym wykład pt. Na pierwszym planie lub w tle – czyli obraz inicjacji lekturowych młodego pokolenia w projektach oświatowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

Na zakończenie konferencji Szymon Kloska, dziennikarz, bloger, bibliofil, pracownik Instytutu Książki, najpierw zapoznał uczestników konferencji ze swoimi doświadczeniami wynikającymi z prowadzenia Literackiego ostrego dyżuru w czasie Festiwalu Literatury dla Dzieci, którego jest współorganizatorem, a następnie zaprezentował literackie asocjacje, aby odpowiedzieć na pytanie Jak dobrać odpowiednią lekturę dla czytelnika?

Konferencja została bardzo dobrze oceniona przez uczestników, którzy m.in. docenili organizatorów za „Przemyślany układ wykładów” czy „Bardzo ciekawy dobór prelegentów”.

oprac. Stefania Jagło

           

Pedagogika freblowska w edukacji przedszkolnej

Dwa szkolenia prowadzone przez licencjonowanych edukatorów równolegle dla kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu zgromadziły 10 maja 2017 r. kilkadziesiąt osób zainteresowanych pedagogiką freblowską.

            Dyrektorzy placówek zostali zaznajomieni z głównymi założeniami pedagogiki freblowskiej, poznali projekt „Miasto Innowacji Pedagogicznej” realizowany w oparciu o pedagogikę Friedricha Froebla, mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie innowacji i certyfikacji.

            W tym samym czasie odbywały się warsztaty dla nauczycieli, podczas których uzyskali praktyczne porady dotyczące pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem pedagogiki freblowskiej oraz dowiedzieli się, jak można wdrażać tę innowacyjną metodę w grupach przedszkolnych.

               Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą, według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

               Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka.

http://www.froebel.pl/o-programie/autorka-programu

oprac. Stefania Jagło

Co widać, co słychać, co czuć.

Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków

                                                                                              A. Komeński, „Wielka dydaktyka”

            Jesienią 2016 zrealizowany został grant 11 Opolskiego Kuratora Oświaty „Co widać, co słychać, co czuć” - środowisko przyrodnicze w edukacji szkolnej.

Brało w nim udział 61 nauczycieli, którzy w 4 grupach, w zależności od miejsca zamieszkania, mogli uczestniczyć w zajęciach w MODN w Opolu lub w Nysie - w ośrodku PODN.

Szkolenie prowadzone było metodą warsztatową, z niemałym zaangażowaniem i aktywnością uczestników kursu.

Zajęcia prowadzili dr Józef Szewczyk i Helena Jasińska w 3 podstawowych modułach:

1.     „Podziwiaj, słuchaj i czuj, jak bije olbrzymie zielone serce przyrody” – ABC nauczania polisensorycznego.

2.     Wielozmysłowe poznawanie środowiska przyrodniczego podczas wędrówek ścieżkami dydaktycznymi Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny.

3.     Sesja posterowa – przykłady zajęć edukacyjnych rozwijających zmysł wzroku, słuchu, dotyku, smaku i powonienia w poznawaniu środowiska przyrodniczego.

Szczególnie atrakcyjnym okazał się wyjazd na Górę Świętej Anny, gdzie wspólnie z pracownikami dydaktycznym parku krajobrazowego przemierzaliśmy szlaki przyrodniczej ścieżki dydaktycznej Wokół Góry Świętej Anny.
Wspaniałe okoliczności przyrody, sprzyjająca temperatura, słoneczna pogoda, miła atmosfera i smaczny posiłek w Domu Pielgrzyma sprzyjały twórczym pomysłom nauczycieli.

Na następnych zajęciach kursanci, pracując w zespołach, przedstawiali własne pomysły rozwiązań metodycznych.

Każdy zespół przedstawiał swój poster, prezentację multimedialną lub film przedstawiający zaangażowanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu w poznawaniu środowiska przyrodniczego na konkretnym temacie zajęć lekcyjnych.

Uczestnicy grantu  wypracowali bardzo ciekawe materiały dydaktyczne, które umieszczone na kursowym e-dysku stanowiły cenną bazę doświadczeń nauczycielskich z gotowymi rozwiązaniami i podpowiedziami.

Szkolenia odbywały się w miłej i twórczej atmosferze. Nauczyciele kreatywnie rozwiązywali zadania problemowe, zapewniali, że zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy z uczniami.

Zdjęcia pochodzą z prezentacji „Jesienne warzywa” Magdaleny Józwy i Anety Nowak z PSP 5 w Opolu

Wizyta doradców zawodowych i dyrektorów opolskich szkół na Politechnice Opolskiej

Dnia 17 marca 2017r. z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Opolskiego Wydziału Oświaty oraz Politechniki Opolskiej, odbyły się warsztaty
z dyrektorami i doradcami zawodowymi opolskich szkół. Miejscem spotkania stała się Politechnika Opolska, gdzie szkolni doradcy zwodowi mogli poznać całą ofertę edukacyjną Uczelni, spotkać się z pracownikami naukowymi, a także zwiedzić laboratoria i bazę dydaktyczną poszczególnych wydziałów. Tę wiedzę nauczyciele-doradcy zawodowi będą mogli wykorzystać w sposób praktyczny w swojej pracy z młodzieżą w szkołach z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Planując to spotkanie, zależało nam również na przekazaniu doradcom zawodowym kompendium wiedzy nt. kierunków studiów możliwych do podjęcia na Politechnice Opolskiej. Spotkanie rozpoczęło się w budynku „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka 16. Tam gości powitał prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Jego Magnificencja Rektor Politechniki Opolskiej oraz prof. dr hab. Krzysztof Malik – prorektor ds. studenckich i inwestycji oraz dr Irena Koszyk – naczelnik Wydziału Oświaty. Następnie uczestnicy spotkania zapoznali się z bazą dydaktyczną Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Wydziału Mechanicznego oraz Laboratorium Inżynierii Gastronomicznej. Doradcy zawodowi poznali również ofertę Wydziału Budownictwa
i Architektury przy ul. Katowickiej 48 oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Waryńskiego 4. Warsztaty zakończyły się na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej
w  Instytucie Konfucjusza, gdzie odbyła się kreatywna dyskusja podsumowująca spotkanie. Tam zostały przedstawione wnioski i spostrzeżenia zaproszonych dyrektorów i doradców zawodowych w zakresie informowania młodzieży o zaletach studiowania w mieście Opolu.

Edyta Ciecierska

Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie – III edycja „Paraolimpiady-sportowcy niepełnosprawni”

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Urzędem Miasta Opole, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli organizują konkurs wiedzy „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie” – III edycja „Paraolimpiady-sportowcy niepełnosprawni”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i polegał na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów.

Celem konkursu było propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej z paraolimpiadami i sportowcami niepełnosprawnymi. Celem olimpiady było również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości z działań wymagających zespołowej współpracy. Konkurs wpisywał się w takie akcje jak: „Kibicuję Fair Play” czy też „Stop zwolnieniom z WF-u”.

Dokładnie 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, w dniu 30 listopada 2016 r. wzięło udział w finale "Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie – III edycja konkursu: Paraolimpiady – Sportowcy Niepełnosprawni”, który odbył się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Olimpiada cieszyła się rekordowym zainteresowaniem uczniów. W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 1300 uczniów z 130 szkół z całej Polski.

Z uczestnikami Olimpiady spotkał się Jan Mela, zdobywca dwóch biegunów ziemi z Markiem Kamińskim.

Fundacja Jana Meli „Poza Horyzonty” stara się wielopłaszczyznowo pomagać osobom po wypadkach, które czekają na protezy. Sam Jan Mela ma protezę nogi, protezy ręki nie używa. Zagrał w filmie, napisał także książkę. Obecnie jest tak zajęty, że nie ma czasu na pisanie. Na spotkanie do Opola przyjechał z Lublina. Prowadzi fundację i brakuje mu czasu na swoje pasje.

- Cały czas coś się dzieje, cały czas mamy różne spotkania. Uważam, że warto się dzielić. Od wydania mojej książki minęło już sporo czasu, chyba sześć lat. Parę rzeczy się w moim życiu wydarzyło, może paręnaście, i może warto by to było spisać. Nie ukrywam, że to jest bardzo siermiężna droga. Naprawdę łatwiej jest pójść w góry i zdobyć jakiś wielki szczyt niż siąść i skrupulatnie napisać książkę. Więc każdego pisarza bardzo za to podziwiam - dodaje Mela.

Istotnym etapem konkursu „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie” była konferencja pt. „Igrzyska paraolimpijskie – sportowcy niepełnosprawni”, w której uczestniczyli laureaci konkursu wraz z nauczycielami. Prelegentami byli m.in. prof. Bartosz Molik – reprezentujący AWF Warszawa, Łukasz Szeliga – prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w Rio de Janeiro.

Po części naukowej miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem medalistów igrzysk olimpijskich w Rio (Barbara Niewiedział, Jacek Gaworski, Rafał Wilki, Joanna Mendak, Tomasz Kunecki).

Na zakończenie konferencji odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji konkursu: „Paraolimpiady – Sportowcy Niepełnosprawni”. Atrakcyjne nagrody otrzymało 55 laureatów. Nagrodzeni zostali również nauczyciele oraz szkoły.

            Już teraz możemy zapowiedzieć, że w przyszłym roku szkolnym odbędzie się czwarta edycja konkursu, której tematem będzie piłka ręczna.

Międzyszkolna Rewia Piosenki

24 maja 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach już po raz trzeci odbyła się Międzyszkolna Rewia Piosenki pod patronatem  Burmistrza Ozimka oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 43 uczestników klas I - VI ze wszystkich szkół podstawowych gminy Ozimek.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Wiktoria Waloszek – przewodnicząca, doradca metodyczny MODN w Opolu, Alona Konowalowa, Arnold Kondrowski, Jacek Korniak, Jan Konopka.                            

Jury oceniało młodych artystów za dobór treści, walory głosowe, interpretację utworu oraz za kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                                                                                           W tym dniu swoją obecnością zaszczycili także: Magdalena Fleszar - reprezentująca Starostwo Powiatowe, Jan Labus –Burmistrz Ozimka, Barbara Starzycka – Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dylaki, Patrycja Bursy- przewodnicząca Rady Rodziców PSP w Dylakach.    

Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
w kategorii klas I- III:

I miejsce ex aequo: Hanna Adamiec PSP w Grodzcu  i  Emilia Podleśna – Barth PSP

w Dylakach

III miejsce: Vanessa Gonsior PSP w Antoniowie      

Wyróżnienie: Anja Podleśna – Barth PSP w Dylakach i Michał Zienc SP nr 2 w Ozimku 

w kategorii klas IV- VI:

I miejsce: Emilia Chętnicka PSP w Grodźcu

II miejsce: Weronika Besia SP nr 3 w Ozimku

III miejsce: Milena Wilk PSP nr 1 w Ozimku

WyróżnienieSamanta Król PSP w Dylakach i Karolina Nowak PSP nr 1 w Ozimku.

Wszyscy wykonawcy za udział w konkursie zostali nagrodzeni medalami, pamiątkowymi dyplomami  oraz drobnymi upominkami. Z kolei zwycięzcy Międzyszkolnej Rewii Piosenki otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.                                                                                       Stało się to możliwe dzięki hojnym sponsorom, którym serdecznie dziękujemy za to, że zechcieli współfinansować naszą muzyczną imprezę.

                                                                                                               Wiktoria Waloszek

 W roku szkolnym 2016/17 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu został Centrum Egzaminacyjnym certyfikatów Pearson Test of English .

Certyfikaty Pearson Test of English można zdawać na sześciu poziomach zaawansowania z języka angielskiego. Pearson Test of English obejmuje wszystkie umiejętności językowe i jest honorowany przez uczelnie wyższe, organizacje, pracodawców oraz krajowe władze oświatowe jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. Certyfikaty PTE można zdobywać trzy razy w roku w maju, czerwcu i grudniu. Certyfikaty Pearson Test of English są ważne bezterminowo.

Certyfikaty Pearson Test of English General w Polsce:

  • Egzaminy PTE General na poziomie 3 są uznawane przez MEN jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2, które od roku 2020 będąwymagane od nauczycieli uczących języka angielskiego w przedszkolach
  • Zwalniają z egzaminów doktorskich
  • Są uznawane przez Urząd Służby Celnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Inspirowanie i motywowanie do nauki języków obcych w przedszkolu i szkole

W roku szkolnym 2016/17 MODN w Opolu realizował grant Opolskiego Kuratora Oświaty pt. Inspirowanie i motywowanie do nauki języków obcych w przedszkolu i szkole.            

W kursie wzięło udział 60 nauczycielek .

Zajęcia odbywały się w podziale na cztery  grupy:

gr I - dla nauczycieli języka niemieckiego (zajęcia odbywały się w MODN w Opolu),

gr II - dla nauczycieli języka angielskiego ( zajęcia odbywały się w MODN w Opolu),

gr III - dla nauczycieli języka angielskiego ( zajęcia odbywały się w PSP nr 5 w Brzegu),

gr IV - dla nauczycieli języka angielskiego ( zajęcia odbywały się w MODN w Opolu).

Każda grupa zrealizowała 16 godzin zajęć, które przeprowadziły: Ewa Tarnawska, Małgorzata Kupis-Wielgus oraz Barbara Jaroszewicz

Tematyka kursu obejmowała:

1.      

Nauczanie mówienia i słuchania poprzez gry i zabawy promujące wartości i rozwijające umiejętności społeczne.

2.      

Gramatyka i słownictwo dla Smyka!- nauczanie dostosowane do wszystkich stylów uczenia się: wzrokowców, słuchowców, kinestetyków, np. z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai

3.      

Polisensoryczne nauczanie i rozwijanie czytania i pisania ( poprzez wykorzystanie gier ruchowych, zabaw z piłką, zagadek)

4.      

Wykorzystanie kultury danego obszaru językowego do motywowania do nauki języków obcych, np. słynne miejsca, ikony kultury, tradycje świąteczne w porównaniu z tradycjami własnymi.

Kurs został wysoko oceniony przez uczestniczki zwłaszcza w kontekście przekazania praktycznych pomysłów.

Certyfikowane centrum egzaminacyjnym w MODN

Po dwóch latach starań, wysiłkiem pani Alicji Wujec Kaczmarek, pani Małgorzaty Chodnickiej i pani Małgorzaty Kupis Wielgus, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu został certyfikowanym centrum egzaminacyjnym ETS przeprowadzającym egzaminy TOEFL iBT®. TOEFL® jest najbardziej nowoczesnym z certyfikatów językowych i cieszy się ogromną popularnością w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji akademickich i agencji rządowych. MODN uzyskał uprawnienia do  przeprowadzania egzaminów TOEFL w formule zwanej TOEFL iBT® (internet-Based Test). Egzamin jest zdawany w całości przed komputerem i wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań edukacyjnych i technologii komputerowych.

Poza uznawalnością przez uczelnie zagraniczne, uczelnie wyższe w Polsce uznają egzamin TOEFL® jako zaliczenie egzaminu na koniec lektoratu lub podczas rekrutacji na studia, które wymagają znajomości języka angielskiego lub gdy zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Egzamin TOEFL® w wersji iBT z wynikiem 87 punktów stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów  z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Służba Cywilna uznaje certyfikat TOEFL® w postępowaniu kwalifikacyjnym, a w przypadku potwierdzania kwalifikacji nauczycieli, egzamin TOEFL® jest uznawany z następującymi wynikami: podstawowa znajomość języka – z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt., zaawansowana znajomość języka z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt., biegła znajomość języka – z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt.

Terminy tegorocznych egzaminów, które odbędą się w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu to: 24 czerwca (sobota), 26 sierpnia (sobota),  29 września (piątek) i 28 października (sobota) 2017r.

Alicji Wujec Kaczmarek