01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W Pracowni Nauk Przyrodniczych przy MODN w Opolu odbywają się min. zajęcia dla 5, 6 -latków kształcące umiejętności wypowiadania się, w tym argumentowania i wnioskowania. To bardzo ważne, by dziecko potrafiło uzasadniać swoje zdanie, odpowiedzieć na pytanie: dlaczego?

Dzieci nabywają tę umiejętność w formie zabawy, w ruchu i z wykorzystaniem sześciokątów SOLO. Lekcja, podczas której maluchy systematyzują wiedzę na temat pór roku, jest tylko przyczynkiem do tego, by musiały uzasadniać i argumentować – odpowiedzieć, dlaczego „ten” obrazkowy sześciokąt przyłożyły do „tego”. Dziecko, wykonując czynność,  w naturalny sposób wyraża swoje zdanie.

                                                                        Jolanta Fąfrowicz

                                                                                                                 Konsultant w MODN