01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Zajęcia dla dzieci z domu dziecka, jakie odbyły się 7 października br. to efekt ścisłej współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Centrum Obsługi Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Uczestnicy zajęć poznali zasady segregacji oraz utylizacji odpadów, wykonali prace plastyczne oraz rozwiązywali zagadki z Muchą Odpaduchą. Z dużym zainteresowaniem obserwowali też pod  mikroskopem czystość mikrobiologiczną wody ze zbiorników naturalnych.

                                                                                             Helena Jasińska, Zofia Kalinowska