01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W dniach 20-22.09.2019 r. odbyła się doroczna XXVIII Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce. Tym razem instytucją goszczącą był Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jak co roku, pośród występujących byli najlepsi metodycy i wykładowcy z całego świata. MODN reprezentowała konsultantka ds. języków obcych pani Alicja Wujec-Kaczmarek z wykładem 4Cs w/ICT in EFL, co należy rozumieć jako cztery umiejętności XXI wieku, czyli krytyczne myślenie (critical thinking), komunikacja (communication), współpraca (collaboration) i kreatywność (creativity) w nauczaniu języka angielskiego jako obcego.