01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Kolejna konferencja dla nauczycieli angielskiego odbyła się w dniach 23-25.09.2019 r. na Uniwersytecie Opolskim i została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich o profilu naukowym - zatytułowana Topics in Applied Linguistics: Classroom-oriented research -zgromadziła licznych metodyków z kraju i zza granicy. Organizatorami konferencji był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski i Państwowa Wyższa Szkoła w Koninie. 

MODN reprezentowała konsultantka ds. języków obcych pani Alicja Wujec-Kaczmarek   z wykładem The application of interactive whiteboard technology in teaching ELT: A literature overview. Druga część konferencji (współorganizowanej przez MODN) pt. The 4th Conference for Teachers of English obejmowała 6 - godzinne warsztaty dla nauczycieli praktyków.

Konsultantka Ewa Tarnawska poprowadziła sesję o angażowaniu młodszych uczniów w lekcje języka angielskiego, a pani Alicja Wujec-Kaczmarek przewodziła sesji na temat zastosowania technologii w nauczaniu języka angielskiego.