01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Ponad 130 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski spotkało się w czwartek 5 grudnia 2019 r. w Opolu, by przystąpić do finałowego testu Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie, edycja 6. Polski alpinizm i himalaizm. Uczniowie biorący udział w finale zakwalifikowali się do niego z etapów szkolnych, w których brało udział prawie 1000 osób. Test finałowy liczył 36 pytań. Oprócz pytań otwartych i zamkniętych jedno pytanie miało charakter opisowy, refleksyjny. Tematyka dotyczyła alpinizmu i himalaizmu Polaków. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się również znajomością życia świętych oraz tekstów papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka.

Projekt ma nie tylko nauczyć tego, co dobre w sporcie, ale też wychować do wartości, które w nim drzemią. W naszym konkursie nagradzamy nie tylko uczniów, ale również szkoły oraz nauczycieli, którzy przygotowują młodzież do olimpiady.

Po etapie finałowym tradycyjnie odbyło się spotkanie z gościem specjalnym, którym w tym roku był Krzysztof Wielicki - legenda alpinizmu i himalaizmu. Nasz gość bardzo długo rozdawał autografy oraz odpowiadał na indywidualne pytania, a młodzież z wielką radością robiła sobie zdjęcia z tym niesamowitym człowiekiem gór, bo Krzysztof Wielicki to zdecydowanie wielki człowiek, podążający za swoją pasją i robiący rzeczy, o których inni marzą.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu t 133 testów wyłoniła 35 laureatów konkursu 6. edycji Olimpiady Wiedzy Wartości w Sporcie.