01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W ramach projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ogłosił  konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych  Miasta Opola pt. „Nie uwalniaj Dżina z butelki”. Głównym celem konkursu było w promowanie zdrowego stylu życia z dala od nałogów.

Przedmiotem konkursu było przygotowanie przez uczniów klas szóstych i siódmych opolskich szkół podstawowych plakatów tematycznie związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu. Wpłynęło ponad 50 prac.

Jury w składzie: Jolanta Fąfrowicz, Bartosz Zacharewicz, Barbara  Kemska-Guga przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Maria Kostrzewa  – PSP 14

II miejsce Marta Popów  – PSP 29

II miejsce Zlatoslava Zapolska – PSP 21

III miejsce Aleksandra Urban – PSP 14

III miejsce Hanna Sasim – PSP 9

Wyróżnienia

  1. Marcin Kawałko – PSP 9
  2. Marianna Wiechecka – PSP 26
  3. Zofia Sikora – PSP 14
  4. Agata Lisowska – PSP 14
  5. Aurelia Tiszbierek – PSP 24
  6. Kostiantyn Derevianko  – PSP 8
  7. Kodrina Jusico – PSP 15

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 19.12.2019 r.  w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Gratulacje laureatom składali: Pan Janusz Berdzik – wicedyrektor MODN, Pani Jolanta Fąfrowicz – nauczyciel konsultant ds. nauczycieli języka polskiego oraz Pani Bożena Grębowiec - konsultant ds. wychowawczych, pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Zwycięzcy nie kryli radości z otrzymanych nagród zakupionych ze środków  Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.