01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

         W listopadzie 2019 r.  odbyło się spotkanie w ramach drugiej edycji Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego w Dobrodzieniu. Celem warsztatów była  wymiana doświadczeń oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozy, terapii oraz zajęć dydaktycznych w pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

           Nauczyciele Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, z udziałem pani dyrektor Joanny Kaczorowskiej, zaprezentowali dwie lekcje pokazowe: Rytmy polskie i afrykańskie (prowadzący pan Bogdan Chyra) oraz Moja ulubiona piosenka (prowadzący pani Monika Babij). Doradca metodyczny Wiktoria Waloszek przeprowadziła konferencję przedmiotowo metodyczną pt. Nowoczesne metody i formy pracy w kształceniu specjalnym. Lekcje pokazowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników warsztatów. Pomoce dydaktyczne w postaci bębnów afrykańskich djembe i dundun oraz ciekawa scenografia do układu scenicznego z bajek Kraina lodu i Mam tę moc wprawiły w zachwyt biorących czynny udział w zajęciach nauczycieli.

           Zastosowane metody organizowania i rozwijania działalności artystycznej stworzyły młodzieży okazję do prezentowania umiejętności nabytych podczas lekcji. Było to autentyczne muzykowanie przed publicznością: śpiew, gra na instrumentach afrykańskich oraz prezentacje ruchowo–taneczne.