Wielokrotny reprezentant Polski w piłce siatkowej Marcin Prus był gościem zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli konferencji pt. „Alternatywne formy wychowania fizycznego - atrakcyjnym sposobem realizacji podstawy programowej. IV Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego odbyła się 28 października 2016 roku w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty. Współorganizatorem konferencji był gospodarz obiektów, czyli Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

   Marcin Prus (siatkarz, dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor dwóch książek) w ramach konferencji wygłosił wykład "Siatkówka sposobem na życie - sposoby motywacji młodego człowieka”. Następnie poprowadził dla nauczycieli wychowania fizycznego pokazowe zajęcia z piłki siatkowej. W tej lekcji otwartej uczestniczyli uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 6 oraz Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu. Uczniami opiekowały się nauczycielki wychowania fizycznego: Iwona Amrogowicz i Agnieszka Sporin.

   W podobnej formie jak Marcin Prus swoje zajęcia poprowadził Rafał Kaleta - czynny zawodnik footbagu, czyli zośki. Jest on Mistrzem Świata z Oakland w USA w 2010 roku, wielokrotnym Mistrzem Europy i Polski. Rafał Kaleta wygłosił wykład „Gry i zabawy naszych dziadków i babć – zośka”, a następnie poprowadził warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

   Świat nauki reprezentował pracownik naukowy Wydziału Wychowania Fizycznego  i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej dr Stanisław Szczepański, który przedstawił wyniki swoich badań „Efekty wychowania fizycznego przez pryzmat podstawy programowej w ocenie nauczycieli”. Kolejne dwa wykłady wygłosili Jarosław Cieśliński (dyrektor PSP nr 11 w Opolu) – „Turystyka kwalifikowana a podstawa programowa” oraz dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu Roman Firlus - „Gry zespołowe a realizacja podstawy programowej na przykładzie piłki nożnej”.

   W konferencji uczestniczyło 113 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich etapów edukacyjnych, z terenu całego województwa opolskiego. Koordynatorem konferencji był konsultant Grzegorz Pielak. Biuro konferencji poprowadzili: Bożena Grębowiec, Alina Oszczęda, Rafał Sawicki oraz Janusz Berdzik.