W pierwszych dniach lutego 2017 r. w auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbyła się kolejna edycja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, w czasie którego uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz wokalnymi. Było wesoło, barwnie i karnawałowo.

Organizatorami konkursu są niezmiennie Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki obcojęzycznej, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Bardzo ważnym zadaniem festiwalu jest również motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez piosenkę. W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane piosenki indywidualnie, w duetach lub zespołowo w siedmiu językach obcych: angielskim, niemieckim, czeskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i hiszpańskim.

W pierwszym dniu konkursu występowali uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI, zaś drugiego dnia na scenie prezentowali się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich.

Oceny wystąpień dokonało się jury w następującym składzie:

p. Ewa Młodawska – doradca metodyczny MODN ds. nauczycieli języka niemieckiego

p. Rafał Włodarczyk – doradca metodyczny MODN ds. nauczycieli języka angielskiego
p. Beata Zgolik-Mrozek – nauczyciel j. niemieckiego i muzyki w PG nr 4 w Opolu

p. Aldona Król – wieloletni emerytowany nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Zespole Szkół z O. I. w Opolu

p. Grażyna Dudek – nauczyciel języka niemieckiego w PG nr 1 w Opolu

p. Barbara Klimko-Durecka – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w PG nr 1 w Opolu, miłośniczka muzyki jazzowej
p. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Zespole Szkół z O. I. w Opolu

Jury oceniało poprawność językową, umiejętności muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny wykonywanej piosenki. Jury przyznało uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. W zależności od przyznanego miejsca uczniowie otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do festiwalu. Wykonawcy, którzy zaprezentowali najwyższe umiejętności wokalne, otrzymali specjalne wyróżnienia od jury. Byli to: Julia Dota z Liceum Katolickiego w Opolu oraz Sven Solisch z PLO nr 3 w Opolu. Ich występy wzbudziły niewiarygodne emocje w słuchaczach.

Uczestnikami festiwalu byli uczniowie następujących szkół podstawowych:
z Opola szkoły podstawowe nr: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 25 oraz Katolicka Szkoła Podstawowa;

spoza Opola: PSP nr 3 z Ozimka, PSP nr 1 i 2 z Niemodlina, PSP z Górażdży, Dobrzenia Wielkiego, Dębia, Dańca, Łubnian, Grodkowa, Graczy, Grodźca, Grabiny, Dąbrówki Górnej, Dębskiej Kuźni, Wołczyna, Chróścic i Szczedrzyka.

W kategorii gimnazjum wystąpili uczniowie:

z Opola gimnazja nr: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz Gimnazjum Katolickie;

spoza Opola: Zespół Szkół z Chróścic, Izbicka, Dębskiej Kuźni, GZS 1 z Ozimka, GLZS z Wołczyna oraz PG z Rudnik.

Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowali uczniowie z Opola: PLO nr: 2, 3, 5, 6 oraz Liceum Katolickie, a także Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Zawodowych.

W festiwalu wzięło udział ok. 180 wykonawców, w tym: 84 solistów, 13 duetów, 23 zespoły. Po raz kolejny festiwal okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, duże umiejętności językowe oraz zdolności muzyczne. Wykonywane utwory reprezentowały różnorodne gatunki muzyczne, a każda interpretacja trafiała głęboko do serca słuchaczy. Klimat panujący na sali był miły i przyjazny. Uczestnicy tegorocznego festiwalu mieli wspaniałą okazję, aby udowodnić słowa Paulo Coelho: „Muzyka nie tylko daje nam ukojenie i dostarcza rozrywki. Jest czymś więcej. Można poznać człowieka po muzyce, jakiej słucha” (Czarownica z Portobello).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!

Grażyna Dudek

Organizator festiwalu