W dniach 25 i 26 maja 2017r. w auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbyła się kolejna edycja festiwalu polskiej piosenki „MIKROFON I TY”. W pierwszym dniu konkursu na scenie prezentowali się uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI, zaś drugiego dnia występowali gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

            Główne cele festiwalu to popularyzacja i promocja polskiej piosenki, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Organizatorami przedsięwzięcia, które z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością, są Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

            Oceny wystąpień dokonało jury w następującym składzie:
p. Stefania Jagło – konsultant MODN
p. Grażyna Dudek – nauczyciel PG 1 w Opolu
p. Anna Markuszewska-Łabudzińska – nauczyciel muzyki w klasach młodszych w PSP 5 w Opolu
p. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Zespole Szkół z O. I. w Opolu
p. Barbara Klimko-Durecka – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w PG 1 w Opolu

Jury oceniało umiejętności wokalne uczestników pod względem dykcji, intonacji, interpretacji tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny wykonywanej piosenki.

            Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przyznano miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. Uczestnicy otrzymali dyplomy i, w zależności od przyznanego miejsca, pamiątkowe medale. Nauczyciele – opiekunowie wykonawców otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do festiwalu.

            Uczestnikami festiwalu byli uczniowie następujących szkół podstawowych:
PSP nr
: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 26, 29, 30 oraz Szkoła Podstawowa „TAK” z Opola, a także Gminny Zespół Szkół SP nr 3 z Ozimka, PSP nr 2 z Niemodlina, PSP nr 1 z Ozimka, Gminny Zespół Szkół z Tułowic, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Kup, PSP z Dobrzenia Wielkiego, Chrząstowic, Tarnowa Opolskiego, Brynicy, Dańca, Łubnian, Głuchołaz, Grabiny i Wołczyna.
            W kategorii gimnazjum wystąpili uczniowie: PG 1, 5, 10 z Opola oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny z Kup, nr 3 z Dębskiej Kuźni, Gminny Zespół Szkół nr 1 z Ozimka oraz Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół z Wołczyna

            Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowane były przez uczniów z: PLO 5, 6 oraz Społecznego Językowego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, a także Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.

            W festiwalu wzięło udział 58 solistów, 23 duety, 28 zespołów, w sumie ok. 180 wykonawców. Po raz kolejny festiwal okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny oraz duże zdolności muzyczne, a wszystkie wykonywane przez nich utwory, mimo że reprezentowały różne gatunki i style muzyczne, trafiały głęboko do serc słuchaczy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia na Gali Opolskich Ogrodów Talentów.

Organizatorzy festiwalu: Grażyna Dudek, Halina Brodziak i Stefania Jagło