„To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne”.

Abraham Lincoln

W 2017 roku mija 800 lat od lokacji naszego miasta. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu włączył się w jubileusz, przygotowując zajęcia warsztatowe dla nauczycieli oraz opracowując zeszyt materiałów dydaktycznych „Odkryj Opole w szkole”.

Na warsztatach dla nauczycieli, przygotowanych przez konsultanta Janusza Berdzika oraz doradcę metodycznego Joannę Kotowską, przybliżone zostały założenia podstawy programowej w odniesieniu do historii lokalnej i zalety pracy metodą projektu z historii lokalnej. Zaprezentowano również wybrane zagadnienia z historii miasta Opola i jego związki z historią państwa, Europy i świata.
W czasie zajęć przedstawiono kilka propozycji różnorodnych metod pracy, jak np. praca
z tekstami źródłowymi (m.in. list księcia Jana Dobrego do papieża Klemensa VII – sytuacja w kościele opolskim w dobie reformacji, akt darowizny dla kolegiaty w Opolu), analiza studium przypadku (na podstawie osoby księcia Jana Dobrego) czy mapa mentalna poświęcona zakonom na Opolszczyźnie. Nauczyciele tworzyli także oś czasu dla wybranych wydarzeń
z historii Opola i drzewo genealogiczne opolskich Piastów.

W roku poprzedzającym jubileusz 800-lecia miasta rozpoczęły się prace nad zeszytem dydaktycznym, w którym zgromadzono interesujące scenariusze zajęć dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do pracy zaproszono nauczycieli różnych poziomów edukacyjnych, a zebrane propozycje dotyczą nie tylko zagadnień historycznych. W publikacji znajdziemy m.in. materiały dla nauczycieli sztuki, przyrody, matematyki i języków obcych. Opracowanie zawiera również cenne wskazówki bibliograficzne poświęcone historii i współczesności naszego miasta. Zeszyt dydaktyczny „Odkryj Opole w szkole”, jak pisze w swojej recenzji dr Mariusz Sawicki z UO, „jest książką wpisującą się, pomijając kwestię rocznicową, w bardzo istotną problematykę związaną z dziejami lokalnymi ...”.