Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu  zorganizował kilka konferencji przedmiotowo-metodycznych na temat zmian w podstawie programowej z języka polskiego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej.

          Pierwsze spotkanie, ze specjalnym udziałem dr Wioletty Kozak -  sekretarzem zespołu opracowującego podstawę programową do języka polskiego oraz autorką komentarzy do podstawy, odbyło się 3 kwietnia

2017 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. W szkoleniu uczestniczyło ponad 50 nauczycieli opolskich szkół podstawowych i gimnazjów.

          Konferencje polonistyczne, prowadzone  przez dr Stefanię Jagło  i mgr Jolantę Fąfrowicz,  odbyły się również w Grodkowie, Strzelcach Opolskich,

Kędzierzynie-Koźlu, Ozimku, Dąbrowie, Zawadzkiem i Izbicku. Przyjęte zostały z dużym zainteresowaniem.