Józef Szewczyk, Jolanta Siemieniuk, Helena Jasińska

„Szkolna stacja meteorologiczna”
– projekt edukacyjny
w ramach Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego

W ramach Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego mgr Beata Stankiewicz, nauczycielka przyrody PSP nr 10 w Opolu, przeprowadziła z uczniami projekt edukacyjny  „Szkolna stacja meteorologiczna”.

Projekt ten został opracowany w MODN w Opolu przez zespół: dr Józef Szewczyk – konsultant, Jolanta Siemieniuk – doradca metodyczny nauczycieli geografii, Helena Jasińska – doradca metodyczny nauczycieli biologii.

Oprócz nadrzędnych celów projekt edukacyjny zawierał zadania dla uczniów o następującej tematyce:

 • zadanie 1 – Składniki pogody i ich urządzenia pomiarowe,
 • zadanie 2 – Zachmurzenie nieba i pomiar temperatury powietrza,
 • zadania 3-6 – Konstrukcja i przeznaczenie przyrządów: wiatromierza, deszczomierza, wilgotnościomierza i barometru,
 • zadanie 7 – Kalendarz pogody.

Na zajęciach pokazowych, które odbyły w PSP nr 10 w Opolu 9 maja 2016r., uczniowie poszczególnych zespołów przedstawili obserwującym nauczycielom wyniki zrealizowanych zadań projektu edukacyjnego:

 • tematyczne prezentacje multimedialne,
 • postery dokumentujące ich pracę,
 • własnoręcznie wykonane przyrządy meteorologiczne.

W opinii nauczycieli obecnych na zajęciach edukacyjnych, sprawozdania uczniów ze zrealizowanego projektu edukacyjnego „Szkolna stacja meteorologiczna” były bardzo interesujące i inspirujące do realizacji tego typu projektu w swojej szkole.

W ramach poznawania środowiska przyrodniczego i organizowania laboratorium przyrodniczego, przedstawiono nauczycielom przykłady następujących działań edukacyjnych:

 • badanie zanieczyszczeń powietrza

oraz modułów tematycznych:

 • Szkoła na planie ,
 • Wędrujące Słońce,
 • Rzeźbiarze powierzchni Ziemi.

Nauczyciele obecni na spotkaniu otrzymali następujące Małe Formy Metodyczne:

1.     Projekt edukacyjny „Szkolna stacja meteorologiczna” (oprac. J. Szewczyk, H. Jasińska, J. Siemieniuk),

2.     Środowisko przyszkolne, jako przestrzeń edukacyjna (oprac. J. Szewczyk, J. Siemieniuk)

3.     Zmiany w przyrodzie w czterech porach roku obserwowane w środowisku przyszkolnym w oparciu o obserwacje meteorologiczne i fenologiczne (oprac. J. Siemieniuk),

4.     Możliwości wykorzystania walorów środowiska przyszkolnego na lekcjach przyrody (oprac. J. Siemieniuk),

5.     Propozycje zadań do realizacji zajęć wykorzystujących środowisko przyszkolne (oprac. I. Juńczyk, H. Jasińska),

6.     Z mapą za pan brat – przekład wykorzystania metody stacji uczenia się (oprac. J. Siemieniuk).