Grant Opolskiego Kuratora Oświaty

„Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, czyli o strategiach czytania tekstów”

     W okresie od 12.09.2016r do 5.11.2016r.  sześćdziesięciu siedmiu nauczycieli różnych typów szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego wzięło udział w grancie  Opolskiego Kuratora Oświaty  pt. „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, czyli o strategiach czytania tekstów”. Funkcję kierownika grantu pełniła mgr Jolanta Fąfrowicz - doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

    Podczas 16 godzinnych  warsztatów  prowadzonych przez konsultantów i doradców MODN nauczyciele nabyli nowe kompetencje metodyczne, poznali nowoczesne metody kształcenia kompetencji czytelniczych oraz strategie czytania , wymienili się doświadczeniami i  przykładami dobrych praktyk.

                                                                                                                                          Jolanta Fąfrowicz