W ramach przygotowania kolejnego projektu w ramach programu Erasmus plus odbyły się dwa spotkania międzynarodowe z przyszłymi partnerami. Pani Alicja Wujec Kaczmarek przygotowująca projekt spotkała się kilkukrotnie z paniami Reginą Benchetrit i Inną Oknin Smirnov z Kaye Academic College of Education z Beer Szewy z Izraela oraz panią dr Elżbietą Szymańską-Czaplak z UO w dniach 6-8.03.2017r. w celu przedyskutowania przyszłej współpracy i kształtu projektu.

Następne spotkanie z panem Angelo Ralvy i dr Elżbietą Szymańską-Czaplak odbyło się 8.05.2017r. i służyło zapoznaniu kolejnego partnera projektowego z planowanymi działaniami. Pan Angelo Ralvy reprezentuje University of East Catalunya z Vic z Hiszpanii.

Planowany projekt obejmie 5 uniwersytetów i 4 centra szkoleniowe dla nauczycieli z Europy i Izraela, i zostanie złożony do rozpatrzenia w FRSE w marcu 2018 roku.

Alicja Wujec Kaczmarek