Problematyka współpracy środowisk akademickiego, oświatowego i biznesowego była przedmiotem konferencji zorganizowanej 8 listopada 2016r. przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty. 

Aktualna sytuację na rynku pracy regionu opolskiego przedstawił analityk Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dr Mariusz Filipowicz. W swoim wystąpieniu dr Filipowicz odnosił  się zarówno do diagnoz sytuacji poszczególnych grup bezrobotnych, jak również do wyników badań pracodawców odnośnie popytu na pracę, kształcenie oraz współpracy ze służbami zatrudnienia.

Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców co do kształcenia zawodowego wyrażali, wskazując przy tym szereg przykładów dobrych praktyk, dr Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz- dyrektor Opolskiej Izby Rzemieślniczej, Marian Siwoń - prezes zarządu firmy Multiserwis w Krapkowicach, Bogdan Pszenica - właściciel przedsiębiorstwa Narzędziownia ze Strojca, Henryk Galwas - prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, Jolanta Kowalczyk - z-ca dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

Dyrektorzy Centrów Kształcenia Podyplomowego w Kędzierzynie-Koźlu i Opolu, dr Ireneusz Wiśniewski i Andrzej Leszczyński formułowali zadania swoich placówek w kwestii kształcenia ustawicznego wobec wyzwań rynku pracy.

O wspieraniu przez naukę szkolnictwa zawodowego mówili prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala - prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technicznego oraz prorektor ds. dydaktyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska. Prelegenci przywoływali w swoich wystąpieniach przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi z regionu opolskiego.

Podsumowaniem konferencji była ciekawa, dynamiczna dyskusja moderowana – Dlaczego warto wybrać szkołę zawodową? W dyskusji uczestniczyli wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman, dyrektor ZSM w Opolu Bogusław Januszko, dyrektor ZSZ w Kędzierzynie-Koźlu Urszula Więcek, naczelnik wydziału oświaty w Opolu dr Irena Koszyk.