Z okazji przypadającej w 2017 roku 150. Rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zorganizował w dn. 24 listopada konferencję „Marszałek Józef Piłsudski - niezłomny bojownik o wolność i niezawisłość Polaków”. Organizacja konferencji była możliwa dzięki grantowi edukacyjnemu Opolskiego Kuratora Oświaty.

Gościem specjalnym konferencji był dr hab. Arkadiusz Adamczyk - prof. UJK w Kielcach, wybitny znawca myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, zręczny polemista. Poza nauką – muzyk i autor tekstów w łódzkich grupach muzycznych.

Poglądy polskich historyków w dobie odzyskiwania niepodległości przedstawiła dr hab. Katarzyna Błachowska - kierownik Zakładu Dydaktyki i Historii Historiografii z Uniwersytetu Warszawskiego.

O wychowaniu patriotycznym w okresie II Rzeczypospolitej, wykorzystywanych wzorcach mówiła dr Jolanta Załęczny z Muzeum Niepodległości - kierownik Działu Historii i Badań Naukowych. Swój wykład dr Załęczny wzbogaciła ciekawym, mało znanym materiałem ikonograficznym.

Aktualną działalność edukacyjną Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku omówił mgr Michał Rukat. Przedstawił również wizję działalności powstającego muzeum.

Dr Zbigniew Bereszyński z Instytutu Śląskiego w Opolu w swoim wystąpieniu odniósł się do wykorzystywania idei niepodległości w działalności opolskich środowisk opozycyjnych w latach 1980 – 1990.

    Z wynikami badań dotyczących świadomości historycznej opolskiej młodzieży odnośnie polskiej niepodległości zapoznała uczestników konferencji dr Anna Gołębiowska z UO.

Niezwykle istotną rolę kapelanów legionowych w latach 1914 – 1918 omówił dr Antoni Maziarz - prodziekan wydziału nauk społecznych UO. Wstąpieniu dr. Maziarza pojawiło się wiele interesujących, nieznanych szerszemu ogółowi, wątków.

Jak w czasopismach dla dzieci i młodzieży przedstawiane było ostatnie przed wybuchem II wojny światowej święto niepodległości zaprezentował dr Jarosław Durka z UO.

Mgr Agnieszka Misiurska z UO odniosła się do wpływu legendy napoleońskiej na działalność Józefa Piłsudskiego, a mgr Dariusz Gołębiowski zapoznał uczestników konferencji z pozycją jaką Marszałek zajmuje we współczesnych podręcznikach do historii.

Konferencję zamknęło wystąpienie dr. hab. Marka Białokura, który przedstawił Józefa Piłsudskiego jako wdzięczny obiekt ikonografii, jak również sposoby jej zastosowania w procesie dydaktycznym.

Konferencja była niezwykle udaną propozycją doskonalenia zawodowego dla wszystkich nauczycieli.