W dn. 19-20 października 2017 roku odbyła się w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ogólnopolska konferencja Colloquium Charitativum „Religijność w przestrzeni prywatnej i publicznej Europy, Rzeczypospolitej i ziem polsko-litewskich XVI-XIX wieku”. Nasz ośrodek był głównym organizatorem, a współpracował z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawcą i dobrym duchem konferencji był dr hab. Mariusz Sawicki z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja odbywała się w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze oraz nawiązywała do zjazdu europejskich katolików i protestantów w 1645 roku na obrady do Torunia w celu przywrócenia zgody między wyznaniami. Była to inicjatywa króla Władysława IV Wazy i przeszła do historii jako Colloquium Charitativum – braterska rozmowa. Mimo iż colloquium nie przywróciło zgody międzywyznaniowej, to pokojowe spotkanie teologów różnych nurtów chrześcijaństwa w czasie trwającej wojny trzydziestoletniej jest godne podziwu.

Pierwszego dnia obrady toczyły się od godz. 10.00 do 19.00 i podzielone były na trzy panele:

  • Religia w sferze publicznej i prywatnej,
  • Religijność Europy Zachodniej i Środkowej,
  • Religijność dawnej Rzeczypospolitej.

Swoje referaty wygłosili najwybitniejsi w Polsce znawcy przedmiotu i badacze z uniwersytetów, m.in. Jagiellońskiego, Warszawskiego, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, UMCS, Wrocławskiego, Śląskiego, Opolskiego, im. Mikołaja Kopernika.

W drugim dniu obrady odbywały się w dwóch sekcjach:

  • Sekcja I – Religijność Europy Środkowo-Wschodniej,
  • Sekcja II – Religijność Europy i dawnej Rzeczypospolitej we współczesnej edukacji szkolnej.

Program II sekcji ułożony został specjalnie dla nauczycieli i poświęcony był różnym aspektom dydaktyczno-metodycznym realizacji podstawy programowej w zakresie reformacji i jej skutków na poszczególnych poziomach edukacyjnych. Prace sekcji II podzielone zostały na dwie części: wykładową i warsztatową. W części wykładowej wystąpili dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska - prof. UAM w Poznaniu, dr hab. Tomasz Ciesielski - prof. UO, dr hab. Marek Białokur - UO i dr Anna Gołębiewska -UO. W części warsztatowej zajęcia poprowadzili doradca metodyczny Joanna Kotowska, Reformacja – przykłady ćwiczeń przy użyciu tablicy interaktywnej SMART, konsultant ds. nauczycieli historii Janusz Berdzik, Zarządzanie informacją: Reformacja – mapa mentalna, dr Bernadetta Manyś (UAM), Na Marcina Lutra rad kilka..., czyli o zagadnieniu "Reformacji" w szkole ponadgimnazjalnej, dr Igor Kraszewski (UAM), Źródła ikonograficzne do dziejów reformacji w warsztacie nauczyciela historii.

Konferencja „Religijność w przestrzeni prywatnej i publicznej Europy, Rzeczypospolitej i ziem polsko-litewskich XVI-XIX wieku” była wielkim wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym dla naszego ośrodka, a przy tym niezwykle udanym połączeniem praktyki uniwersyteckiej i szkolnej.

            Patronat nad konferencją sprawowali Prezydent Opola, Opolski Kurator Oświaty, TVP3, Radio Opole, NTO.