01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Gdy coś nam dolega, sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony czy przeżywa trudne momenty?

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania człowieka, dzieci tworzą i wyposażają własne apteczki. Uczymy młodych ludzi optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-14 lat. Nauczyciele - realizatorzy prowadzą zajęcia, omawiając następujące zagadnienia:

Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?

Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!

Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!

Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Warsztaty przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć prowadzi w MODN w Opolu jedyny na Opolszczyźnie certyfikowany trener profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia, posiadający uprawnienia do szkolenia w/w programie - konsultant Bożena Grębowiec.

Zapraszamy na następną edycję!