01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W terminie 21.09.- 21.10. 2017 r. MODN w Opolu realizował grant Opolskiego Kuratora Oświaty pt. Jak łatwo i skutecznie uczyć języków obcych? Zajęcia dla 60 uczestników podzielonych na cztery grupy prowadziły Ewa Tarnawska i Małgorzata Kupis-Wielgus. Miejscami organizacji zajęć były MODN w Opolu oraz PSP nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach grantu zostały poruszone następujące tematy:

1.Szanse i wyzwania związane ze skutecznym nauczaniem języków obcych wynikające z nowej podstawy programowej.

2. Rozwijanie sprawności czytania i pisania z uwzględnieniem potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na lekcjach języka obcego.

3. Skuteczne uczenie i rozwijanie sprawności mówienia i słuchania na różnych poziomach zaawansowania i w różnych grupach wiekowych.

4. Wykorzystanie nowych trendów edukacyjnych w skutecznym nauczaniu języków obcych.

Wszystkie tematy zostały zrealizowane, uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach.

Wnioski z ewaluacji świadczą o tym, że tematyka szkolenia była ważna i ciekawa dla uczestników, zagadnienia zostały właściwie wybrane i dobrze przygotowane. Ponadto, uczestnicy wysoko ocenili kompetencje i przygotowanie prowadzących. Jednocześnie dobrze ocenili organizację szkolenia oraz miejsca szkolenia. Wszyscy uczestnicy potwierdzili wysoki stopień zaspokojenia swoich oczekiwań w związku z udziałem w kursie.