01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Motto:

Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,                                                                         jakim dla człowieka jest drugi człowiek.

(Karol Wojtyła)

Powyższe motto, którego autorem jest dziś już św. Jan Paweł II, symbolizuje i oddaje całokształt pracy i klimat współpracy z 54 autorami tekstów do publikacji zbiorowej Projekty edukacyjne w placówkach oświatowych Kędzierzyna-Koźla, którą dane mi było redagować                    w ciągu minionych dwóch lat. A wszystko zaczęło się od spotkania dyrektorów placówek oświatowych Kędzierzyna-Koźla w Klubie Nauczyciela, jakie miało miejsce 16 marca 2016 roku. Wówczas to nastąpiły: wybór tytułu publikacji, promującej przedsięwzięcia edukacyjne placówek oświatowych Kędzierzyna-Koźla, przekazanie instrukcji zw. z przygotowaniem tekstu do publikacji i opisem zdjęć oraz ustalenie terminu przekazania i przesyłania tekstów do redaktora Helgi Marii Bieniusy, która z ramienia MODN koordynuje współpracę z dyrektorami szkół i przedszkoli tej gminy. Pomysł ten zyskał aprobatę Pań: Małgorzaty Szeląg – Dyrektor MODN w Opolu i Bożeny Jankowskiej – Kierownik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

            Gromadzenie tekstów do publikacji trwało prawie rok. W międzyczasie okazało się,                  że od 1 września 2017 roku wkracza kolejna reforma oświaty, która likwiduje gimnazja,                           a wskrzesza ośmioklasowe szkoły podstawowe i wydłuża czas nauki w liceum o jeden rok. Wówczas to wszyscy przyznali, że powyższa publikacja będzie świetnym podsumowaniem wspaniałej pracy nauczycieli sześcioklasowych szkół podstawowych, trzyletnich gimnazjów                   i przedszkoli, którym strategia projektu edukacyjnego nie jest obca.

            Po uzyskaniu oświadczeń od Autorów tekstów, związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wyrażeniem zgody na korektę redakcyjną, językowo-stylistyczną i techniczną tekstu pisząca te słowa mogła się pochylić nad przygotowaniem tej publikacji do druku. Trzeba było się uzbroić w iście benedyktyńską cierpliwość, by każdemu tekstowi nadać kształt w myśl słów romantycznego wieszcza Juliusza Słowackiego: „Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. W listopadzie ubiegłego roku prace redakcyjne zostały zakończone. Wówczas to redaktorka przedstawiła teksty Autorom i dyrektorom kędzierzyńsko-kozielskich placówek oświatowych, wskazując na drobne uchybienia, które należy uzupełnić w myśl zasady: „Nic o was - bez was”. Po zaakceptowaniu skorygowanych tekstów i uzupełnieniu notek o Autorach pełny tekst wraz z projektem okładki wg pomysłu dr. Józefa Szewczyka, wykonanym przez Katarzynę Brabańską-Blanię z wydziału promocji kędzierzyńsko-kozielskiego magistratu, w styczniu 2018 roku został złożony za pośrednictwem dyrektor MODN w opolskim Wydawnictwie Solpress. Prace związane z korektą, tzw. „pierwszej i drugiej szczotki” miałam przyjemność zakończyć z końcem lutego. W połowie marca bieżącego roku publikacja w nakładzie 300 egzemplarzy ujrzała światło dzienne i została przekazana do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Wówczas to zrodził się kolejny pomysł, by docenić ogrom pracy szkół i przedszkoli                                       i zorganizować konferencję promującą dwuletni owoc naszej współpracy zespołowej.                              Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że warto było!

Opracowała: Helga Bieniusa (konsultant MODN w Opolu)