01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

5 lutego 2018r. w budynku Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej odbyła się konferencja metodyczna szkolnych doradców zawodowych prowadzona przez Edytę Ciecierską, doradcę metodycznego szkolnych doradców zawodowych MODN, we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

W czasie spotkania został zaprezentowany międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, przy udziale 6 partnerów z 5 państw, w tym Politechniki Opolskiej i Universitat Autònoma de Barcelona z Katalonii, którego głównym celem jest wytworzenie narzędzi i systemu umożliwiającego określenie przyszłości zawodowej uczniów i studentów oraz oszacowanie prawdopodobieństwa rezultatu, z jakim dany uczeń bądź student ukończy swoją edukację.
Wyniki badań przeprowadzanych w czasie trwania projektu dostarczają również odpowiedzi na pytanie, jakie są tego przyczyny. Na spotkaniu zostały przedstawione ciekawe informacje, które szkolni doradcy zawodowi mogą wykorzystywać w swojej pracy z młodzieżą szkolną na wszystkich etapach kształcenia. Wśród prelegentów znaleźli się dr inż. Michał Podpora – adiunkt na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, pracujący w Katedrze Systemów Równoległych i Sztucznej Inteligencji oraz dr inż. Anna Zatwarnicka pracownik naukowy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, prowadząca badania w Instytucie Informatyki Politechniki Opolskiej. Pani doktor przedstawiła aktualną sytuację na rynku pracy informatyków oraz dyscyplin pokrewnych na terenie Opolszczyzny.

Po zakończeniu konferencji metodycznej zaproszeni nauczyciele wspólnie z twórcą kolekcji i jednocześnie kustoszem Muzeum, dr. inż. Grzegorzem Jezierskim zwiedzili laboratoria naukowe Politechniki Opolskiej oraz Muzeum Lamp Rentgenowskich z największą kolekcją lamp rentgenowskich w Europie.

 

Opracowała: Edyta Ciecierska

Doradca metodyczny

szkolnych doradców zawodowych