01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu 26.11.2018 r. gościli jedenastu nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych województwa opolskiego. Było to pierwsze spotkanie w ramach Opolskiego Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego. Program obejmował obserwacje wzorcowych lekcji pokazowych:

  1. Praca z uczniem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - zespoły rewalidacyjno - wychowawcze.
  2. Praca z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Praca z uczniem z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
  4. Zajęcia rozwijające kreatywność i komunikowanie się.
  5. Praca z uczniem z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
  6. Zajęcia indywidualne z uczniem.

Uczestnicy Forum byli pod ogromnym wrażeniem pracy nauczycieli prowadzących lekcje pokazowe oraz rozwiązań organizacyjnych. Zwrócili uwagę w trakcie ewaluacji na pracę, która została włożona wcześniej, by móc pracować z uczniami na tak wysokim poziomie. Istotnym elementem lekcji było wykorzystanie TIK oraz aktywnych metod pracy.