konkursu organizowanego przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Kuratorium Oświaty w Opolu,

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola,

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu,

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego,

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe,

Naukowe Koło Pedagogów.

 Konkurs  odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego -Andrzeja Buły.

     Jury na swoim posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2018 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zenona Jasińskiego ustaliło co następuje: na konkurs wpłynęło: 2 prezentacje przygotowane przez uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, 5 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych (klasy VIII i kl. III gimnazjum) i 3 prezentacje przygotowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jury postanowiło przyznać w poszczególnych kategorii miejsca:

w kategorii szkół podstawowych (kl. IV-VI)

I miejsce -Maja GAWRECKA, Pub. Szk. Podst. nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu,                                      opiekunka: mgr Maria Lisowska

II miejsce: Wiktoria SZPONDER, Publiczna Szk. Podst. im. Karola Miarki w Dylakach,                                                    opiekunka: mgr Izabela Mazur

                 W kategorii szkół podstawowych (kl. VII-VIII) i szkół gimnazjalnych (kl. III)

I miejsceZofia ROGALA, Pub. Szk. Podst. nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu,                                                     opiekunka: mgr Maria Lisowska,

II miejsce: Paweł PAKOS, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego       w Opolu,                    opiekunka: mgr Aneta Okulus

III  miejsceSamanta KRÓL, Publiczna Szk. Podst.im. Karola Miarki w Dylakach,                                                      opiekunka: mgr Izabela Mazur

III miejsce: Kacper LASKOWSKI, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 9 z oddziałami gimnazjalnymi w Opolu im. Generała Władysława Andersa,                                                                                     opiekunka mgr Aneta Okulus

Wyróżnienie: Filip TELIDECKI, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu,                opiekunka: mgr Aneta Okulus

                                     W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Maciej FABIAŃCZYK, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu, opiekunka: mgr Jolanta Semeniuk

II miejsce: Aleksandra BIEGUN, Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu, mgr Marcin Orel

III miejsce: Kamil SIMON, Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu, mgr Marcin Orel

 

Szkoły zostaną powiadomione o miejscu i czasie spotkania laureatów konkursu oraz opiekunów  odrębnym pismem przez Organizatorów konkursu.

Gratulujemy  laureatom i  ich opiekunom.

W imieniu Organizatorów  serdecznie   dziękuję  wszystkim uczestnikom konkursu za włożony wysiłek w popularyzację wiedzy o historii  i kulturze naszych sąsiadów –Czechów.

Opole, 14 grudnia 2018 roku.                              Przewodniczący jury

                                                                   Prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński