01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W dniu 17.11.2018r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyły się warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji językowych na podstawie technik systemu: Edukacja przez ruch oraz wspieranie rozwoju aktywności językowej dzieci i uczniów.
Gościliśmy Panią Dorotę Dziamską, autorkę podstawy programowej wychowania przedszkolnego i klas 1-3. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodą dynamicznych obrazów jako propozycji zajęć edukacyjno-terapeutycznych dzieci na poziomie przedszkolnym, klas 1-3 oraz w kształceniu specjalnym. Problemy w rozwoju językowym współczesnych dzieci i uczniów, takie jak: zaniedbania środowiskowe, problemy logopedyczne, mowa odmedialna były punktem wyjścia do wspólnej dyskusji.

Uczestnicy zapoznali się z nowoczesnym zapisem konspektu zajęć edukacyjno- terapeutycznych z wykorzystaniem metody dynamicznych obrazów, który jest adekwatny do koncepcji pedagogicznej zawartej w nowej podstawie programowej. Zasady komunikacji werbalnej z dzieckiem Janusza Korczaka, ich praktyczne wykorzystanie w metodzie dynamicznych obrazów (analiza koła – diagramu) uwidoczniły systemowe rozwiązania w procesie terapii logopedycznej dzieci i uczniów.

Nauczyciele w trakcie ewaluacji potwierdzili konieczność cyklicznych spotkań w drodze rozwijania swoich kompetencji. Opracowane szczegółowe konspekty zawierające m.in. scenariusze poszczególnych kinezjologicznych zabaw dydaktyczno-terapeutycznych stały się podstawą do tworzenia artystycznych i kreatywnych zadań edukacyjnych.

Wiktoria Waloszek

kierownik szkolenia