01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

IMG 4164W poniedziałek 17 grudnia 2018 roku w ramach wewnętrznego szkolenia Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych seminarium „Wielokulturowość Śląska Opolskiego szansą na integrację międzyprzedmiotową”. Seminarium odbyło się na terenie dwóch miast Opolszczyzny, a mianowicie Prudnika i Głuchołaz.
Moduł I. zrealizowano w miejscu szczególnym - na terenie cmentarza żydowskiego w Prudniku przy ulicy Kolejowej. Kirkut powstał w roku 1860. Do dzisiaj zachowało się około 140 nagrobków. Szczególną uwagę zwracają groby rodzin Fränklów i Pinkusów. To właśnie dzieje tych dwóch rodów stały się pretekstem do przeprowadzenia zajęć o znaczeniu tzw. pamięci zbiorowej mieszkańców miast śląskich oraz dziedzictwie kulturalnym, społecznym i ekonomicznym żydowskich mieszkańców Śląska. W ramach zajęć zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania dziejów Fränklów i Pinkusów jako studium przypadku oraz szansę na integrację przedmiotową.
Kolejne dwa moduły szkolenia zrealizowano w Głuchołazach. W ramach części szkolenia pt. „Organizacja i bezpieczeństwo turystyki szkolnej” omówiono zmiany w przepisach prawa oświatowego w zakresie turystyki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i procedur bezpieczeństwa. Moduł III to prezentacja projektu „Korona Gór Opolszczyzny”, różnorodne formy integracji przedmiotowej na przykładzie Gór Opawskich i zajęcia międzyprzedmiotowe na terenie Góry Chrobrego (wykorzystano następujące dyscypliny: historia, geografia, przyroda, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie).
Zajęcia poprowadzili nauczyciele konsultanci Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Janusz Berdzik i Grzegorz Pielak.