01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Już po raz trzynasty w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, w którym uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz wokalnymi.

Organizatorami konkursu są niezmiennie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z O. I. w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki obcojęzycznej, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Bardzo ważnym zadaniem festiwalu jest również motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez piosenkę.

W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane piosenki indywidualnie, w duetach lub zespołowo w dwóch językach obcych: angielskim i niemieckim. W pierwszym dniu konkursu, tj. 06 lutego, występowali uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV - VII, zaś drugiego dnia na scenie prezentowali się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich.

Oceny wystąpień pod kątem poprawności językowej, umiejętności muzycznych oraz ogólnego wyrazu artystycznego wykonywanej piosenki dokonało jury w następującym składzie:

  1. Małgorzata Kupis-Wielgus – konsultant MODN ds. nauczycieli języka niemieckiego DaM i DaF
  2. Daria Włodarczyk-Chruszcz – nauczyciel języka francuskiego w PG nr 1, PG nr 5 i PLO nr 8 w Opolu
  3. Joanna Waleska – pracownik naukowy Biblioteki Austriackiej w Opolu
  4. Grażyna Dudek – nauczyciel języka niemieckiego w PG nr 1 i PSP nr 5 w Opolu
  5. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki w PSP nr 5 w Opolu

Jury przyznało uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. W zależności od przyznanego miejsca uczniowie otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale: złote, srebrne i brązowe. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do festiwalu.

Uczestnikami festiwalu byli uczniowie szkół podstawowych z Opola: PSP nr 1, 2, 5, 9, 10, 11, 16, 20, 29, 30, 32, 33; oraz spoza Opola: z Antoniowa, Grodkowa, Grabiny, Wawelna, Krapkowic, Kolnicy, Niemodlina, Ozimka, Dańca, Dębskiej Kuźni, Domecka, Raszowej, Strzelec Opolskich, Polskiej Nowej Wsi i Brzegu.

W kategorii gimnazjum wystąpili uczniowie: PG 1 z Opola oraz z Zespołu Szkół z Dębskiej Kuźni i Rudnik.

Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowali uczniowie następujących szkół z Opola: PLO II, III, V, VIII, IX oraz z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

W festiwalu wzięło udział 60 solistów, 16 duetów, 10 zespołów, w sumie ok. 180 wykonawców.

Po raz kolejny festiwal okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, duże umiejętności językowe oraz wspaniałe zdolności muzyczne. Uczestnicy tegorocznego festiwalu potwierdzili, że muzyka łączy pokolenia, przełamuje bariery językowe, likwiduje uprzedzenia i łamie stereotypy, przywraca nadzieję i dodaje energii.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów muzycznych!

Organizatorzy festiwalu:

Grażyna Dudek, Halina Brodziak, Stefania Jagło