01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Kooperatywne nauczanie nie jest koncepcją nową. Od kilkudziesięciu lat teoretycy i praktycy czynią starania, aby metody kooperatywnego nauczania znalazły coraz szerszy krąg odbiorców.

Aktywność wszystkich uczniów na lekcji, współpraca – pozytywna współzależność i indywidualna odpowiedzialność, wspierająca interakcja, refleksja i ewaluacja procesu uczenia się – to główne filary kooperatywnego uczenia się.

W ramach Szkoły Doradztwa MODN, 11 marca 2019 r. doradcy poznali założenia podejścia kooperatywnego w praktyce. Warsztaty przygotowała i prowadziła Małgorzata Kupis-Wielgus.