01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

   W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele matematyki szkół średnich przygotowują się do pracy z uczniami szkół podstawowych, którzy 1 września 2019 roku przejdą na wyższy etap edukacji.

   Dla matematyków szkół ponadpodstawowych oznacza to nową podstawę programową, nowe programy nauczania i podręczniki oraz pracę z absolwentami szkół podstawowych, czyli uczniami na innym etapie rozwoju emocjonalnego i psychicznego.

   Dlatego spotkania z nauczycielami (konferencje, warsztaty oraz lekcje otwarte) zostały nakierowane na omawiane zagadnień związanych z nadchodzącą zmianą. Przeprowadzono cykl spotkań związanych ze zmianami, jakie czekają nauczycieli od września 2019:

 • KONFERENCJE:
 • Nowa a stara podstawa programowa z matematyki na wszystkich etapach kształcenia,
 • O czym warto wiedzieć przed 1.09.2019, aby skutecznie uczyć matematyki?
 • WARSZTATY:
 • Podstawa programowa na wszystkich etapach kształcenia,
 • Samokształcenie ucznia na lekcjach i w domu,
 • Szlakiem rozumowania ucznia w zadaniach typu „Udowodnij, że..."
 • LEKCJE OTWARTE:
 • Zadania na dowodzenie – geometria,
 • Zadania na dowodzenie – algebra,
 • Czy dowodzenie jest trudne?
 • KONSULTACJE ZBIOROWE:
 • Zadania na dowodzenie.

Ponadto zadbano o rozwój kluczowych kompetencji w zakresie e-edukacji nauczycieli matematyki, prowadząc zajęcia:

 • WARSZTATY: Jak wykorzystać możliwości programu Corinth na lekcjach matematyki?
 • KONSULTACJE ZBIOROWE: Odkryć, zrozumieć, zastosować matematykę.

    Wyjątkowym wydarzeniem stał się projekt Wybitni matematycy w ubiegłym stuleciu realizowany przez nauczyciela-konsultanta Marię Romanowską z uczniami klas drugich (matematyczno-informatycznej i humanistycznej). Projekt kończyły warsztaty dla nauczycieli matematyki, podczas których zaprezentowano sylwetki wybitnych polskich matematyków. Szczególnie podkreślono ich osiągnięcia oraz wkład w rozwój matematyki i nauki światowej. Cześć prezentacji została poświęcona enigmie i jej wpływowi na współczesne osiągnięcia informatyki. Omówiono szkoły matematyki: lwowską, warszawską i poznańską.

Maria Romanowska

Dorota Nowak