01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Rzeczywistość społeczna i ekonomiczna, w której obecnie żyjemy, staje się coraz bardziej niepewna i skomplikowana. W takich warunkach poradnictwo zawodowe jest zmuszone wykraczać poza granice orientacji zawodowej i proponować uczniom formy i sposoby samodzielnego kreowania własnej przyszłości. Przemyślany i właściwie dobrany zestaw zajęć warsztatowych szkolnego doradcy zawodowego, a także propozycja działań dodatkowych w zakresie doradztwa zawodowego znacznie ułatwia samemu doradcy, jak również innym nauczycielom-wychowawcom, przebieg procesu kształcenia młodzieży i realizowania zadań w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego.                                                    

Jako Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradcze w naszym społeczeństwie, a przede wszystkim w polskiej szkole. Z tego powodu staramy się proponować zróżnicowane formy aktywności w tym obszarze zarówno młodzieży, jak też szkolnym doradcom zawodowym, wychowawcom i innym nauczycielom odpowiedzialnym za realizację doradztwa zawodowego w danej placówce.

           Jednym z takich działań jest nawiązanie współpracy MODN z Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Placówek Oświatowych w Opolu. W ramach tej współpracy odbyło się szereg spotkań, które planowaliśmy w oparciu o bazę dydaktyczną CKP i z wykorzystaniem oferty pracowni zawodoznawczych.

W roku szkolnym 2018/2019 w CKP w Opolu odbyły się spotkania metodyczne MODN dla szkolnych doradców zawodowych związane z określaniem ważnych zadań doradczych w szkołach w świetle aktualnych przepisów. Ważnym aspektem tych spotkań była także współorganizacja konkursu wiedzy o zawodach, rynku edukacyjnym i rynku pracy zatytułowanego Edukacja dla potrzeb rynku pracy. Konkurs był zaplanowany dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych. Młodzież, po wypełnieniu testu zawodoznawczego dotyczącego znajomości oferty szkół zawodowych w mieście Opolu, w formie krótkiej prezentacji omawiała materiały dotyczące jednego wybranego zawodu.

          Konkurs Edukacja dla potrzeb rynku pracy odbył się 18 lutego 2019 r. i był  zorganizowany we współpracy MODN i CKP w Opolu. Miał na celu rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych kwalifikacjach, doskonaleniu umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek edukacyjnych i zawodowych, kształtowaniu umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przed szerokim gremium i podniesieniu świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Edyta Ciecierska

doradca metodyczny

szkolnych doradców zawodowych

MODN w Opolu