01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W dniach 8-11 lutego w Opolu odbyła się XXVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pt.: „Matematyka przyszłością”. Siedmiuset nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej podczas czterech dni miało okazję wzięcia udziału w ponad 130 warsztatach i wykładach dotyczących zmian z systemie egzaminów zewnętrznych. Poruszano również tematykę związaną ze stosowaniem najnowszych rozwiązań metodycznych na lekcjach matematyki. Nie zabrakło również czasu na poznanie atrakcji turystycznych miasta Opola.

Inauguracja konferencji odbyła się w auli Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Gości powitał m.in Prezydent Miasta Opola - pan Arkadiusz Wiśniewski. Wykład inauguracyjny pt.: „Praktyczne aspekty wiedzy na temat działania i rozwoju mózgu w okresie szkolnym" wygłosił dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego. Podczas kolejnych dwóch dni uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w gościnnych murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu.                                                                             Zakończenie konferencji miało miejsce w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, który był głównym partnerem merytorycznym.

Uczestnicy konferencji wyjechali z Opola zachwyceni pięknem miasta, gościnnością mieszkańców, ale przede wszystkim zadowoleni z wysokiego merytorycznego poziomu konferencji.