01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W roku szkolnym 2018/2019 dużym powodzeniem cieszyła się forma doskonalenia „ABC pierwszej pomocy”. Szkolenia przeprowadzano na terenie całego województwa. Zorganizowano 31 form, w których uczestniczyło 313 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i placówek.

Szkolenia prowadzili konsultanci Grzegorz Pielak i Janusz Berdzik, którzy w roku 2018 uzyskali tytuł zawodowy ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Doskonalenie odbywało się z wykorzystaniem takich pomocy, jak: defibrylatory treningowe, fantomy, aplikacja QCPR Instructor, kamizelka Act Fast Anti Choking Trainer. Szkolenia odbywały się w małych grupach (do 12 osób) i zawsze były prowadzone przez dwóch ratowników.

W kończącym się roku szkolnym zorganizowano jedną edycję „Szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Forma obejmowała 36 godzin wykładów i zajęć praktycznych, a zakończyła się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Kolejnych ośmiu nauczycieli uzyskało kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy.

Warsztatowe formy z zakresu pierwszej pomocy były także prowadzone w ramach działalności Pracowni Nauk Przyrodniczych. Uczestniczący w nich przedszkolaki i nastolatkowie ćwiczyli zachowanie w takich trudnych sytuacjach, jak: skaleczenie, utrata przytomności czy zadławienie.