01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

13 czerwca 2019 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola. Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji Pan Aleksander Iszczuk, który powitał radnych, pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opole z Panią dr Irena Koszyk - naczelnikiem Wydziału - na czele oraz Panią Małgorzatę Szeląg - dyrektor MODN wraz z pracownikami. Przewodniczący Komisji podziękował za zaproszenie, wyjaśnił cel zorganizowania posiedzenia komisji w siedzibie MODN i poprosił dyrekcję o przedstawienie specyfiki pracy ośrodka. Pani dyrektor Małgorzata Szeląg szczegółowo opowiedziała o charakterze pracy pracowników MODN, ofercie skierowanej do dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, zasięgu terytorialnym pracy ośrodka, współpracy z wieloma organami prowadzącymi szkoły oraz wspólnych przedsięwzięciach z innymi placówkami wsparcia na terenie miasta Opole, m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Domem Kultury, Centrum Kształcenia Praktycznego. Przedstawiona została również oferta MODN skierowana do uczniów opolskich szkół i omówiono różnorodność zajęć prowadzonych w Pracowni Nauk Przyrodniczych. Wspomniano również o prowadzonych zajęciach dla tegorocznych maturzystów z języka polskiego czy fizyki. Duże zainteresowanie wzbudziły informacje na temat współpracy MODN z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Opole mająca na celu edukację najmłodszych obywateli miasta w zakresie wrażliwości na ochronę środowiska naturalnego. W ramach tej współpracy m.in. opracowano zeszyt metodyczny Segregacja odpadów zaczyna się w domu oraz stworzono ścieżkę edukacyjną przed siedzibą ośrodka. Szczególną uwagę Pani dyrektor zwróciła na podejmowane działania w ramach doskonalenia języków obcych, począwszy od prowadzonych kursów językowych dla nauczycieli z języków angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, a skończywszy na organizacji certyfikowanych egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Języków Obcych: PEARSON i TOEFLiBT. Następnie członkowie komisji zadawali pytania dotyczące pracy MODN oraz potrzeb związanych z działalnością i po krótkiej dyskusji rozpoczęli zwiedzanie pracowni Ośrodka, rozpoczynając od nowo utworzonej artystycznej Galerii M. Po zakończeniu zwiedzania radni udali się do opolskiego ratusza w celu kontynuacji pracy komisji.