01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

W piątek 6 września 2019 r. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu ks. bp Rudolf Pierskała przewodniczył mszy św. inaugurującej nowy rok szkolno-katechetyczny w ramach Diecezjalnego Dnia Katechety i Nauczyciela. W dalszej części spotkania był wykład s. Marii Kwiek,  koncert ks. Macieja Czaczyka - zwycięzcy Must be the music.

 Dzień Katechety i Nauczyciela, który zawsze jest dobrą okazją do spotkania, wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń, rozpoczął się w piątek 6 września 2019 r. mszą świętą w kościele seminaryjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Rudolf Pierskała.

Po przerwie na poczęstunek oraz zapoznanie się z ofertą wydawnictw, które jak co roku przybywają licznie, by zaprezentować narzędzia pomocne w przeprowadzeniu ciekawej katechezy, wszyscy zgromadzeni przeszli do auli. Obecni na spotkaniu byli Małgorzata Szeląg, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Bronisława Ogonowski, kierownik referatu Wspomagania i Strategii Edukacyjnej.

Zgromadzeni na konferencji nauczyciele i katecheci wysłuchali prelekcji siostry Marii Kwiek pt. Budowanie relacji katecheta-uczeń, katecheta-rodzic.  Maria Kwiek –  matematyk i doktor teologii – jest autorką wielu książek, której wykłady i konferencje są szeroko rozpowszechnione i znane choćby na takiej platformie jak YouTube.

Ks. Jerzy Kostorz – dyrektor Wydziału Katechetycznego – przedstawił najważniejsze komunikaty Wydziału Katechetycznego. Jako gość specjalny wystąpił z koncertem ks. Maciej Czaczyk, neoprezbiter, który jeszcze zanim wstąpił do seminarium, wygrał drugą edycję programu Must be the music. Podzielił się też krótko swoim świadectwem spotkania Boga w ciszy, bo choć jego życie wypełniała muzyka, to jednak najbardziej dotknęła serca cisza gór. Zgromadzeni żywiołowo reagowali na młodego kapłana i na przesłanie, które przyniósł wraz ze swoją muzyką.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem obecnego ks. biskupa Pierskały.