01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Na przełomie września i października gościliśmy w MODN w Opolu znamienitego gościa Pana Andrzeja Kołodziejczyka, autora programu „ Spójrz inaczej”, który z ramienia Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” poprowadził zajęcia warsztatowe przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami.

Program obejmuje bardzo ważne kwestie z obszaru wychowania i profilaktyki. Jego celem jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Szkolenie sfinansowane zostało ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA.

Dziękujemy również serdecznie za współpracę Dyrekcji PSP nr 15 w Opolu, gdzie nauczyciele mogli uczestniczyć w superwizyjnych zajęciach z uczniami.

Uczestniczki szkolenia bardzo wysoko oceniły wartość programu, który umożliwił im inne spojrzenie zarówno na swój warsztat pracy, jak i możliwości pracy z uczniami.

Bożena Grębowiec

koordynator i organizator szkolenia z ramienia MODN